Ansatte skal registrere status

Det er besluttet at ansatte i hjemmekarantene eller hjemmeisolering og ansatte som har fravær på grunn av luftveissymptomer skal registrere status elektronisk hver dag.

Logg deg på for å registrere status

Hvem skal registrere seg i løsningen?

Alle ansatte i Vestre Viken som er i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller som har fravær på grunn av luftveissymptomer (lette forkjølelsessymptomer eller influensasymptomer som feber, hoste og pustebesvær m.m.) skal registre status elektronisk i ARES.

* ARES står for Ansatte Registrerer Egen Status.

Her kan du se flytkart for ansatte og lederes vurdering av symptomer, tiltak og varighet på tiltakene ved bekreftet eller mistenkt koronavirussmitte

Hvorfor tar helseforetaket i bruk ARES?

Daglig registrering av ansattes status bidrar til at foretaket kan sikre god styring og prioritering av ressursene i en krevende situasjon. Det er svært viktig at denne informasjonen er pålitelig og av høy kvalitet, noe vi oppnår ved at ansatte som sitter i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller har fravær på grunn symptomer for luftveisinfeksjon registrerer sin status i ARES.

Hensikten med å innføre elektronisk egenregistrering er å forenkle datainnsamlingen, øke informasjonssikkerheten, redusere mengden manuelt arbeid knyttet til oppfølging, samt sikre gode styringsdata for planlegging av ressurssituasjonen på alle nivå i foretaket.

Hvordan fungerer det?

ARES innebærer at den enkelte ansatte som selv registrerer opplysninger om egen status gjennom pålogging med Elektronisk ID via ID-porten i registreringsportalen. Lenken til pålogging finner du øverst på denne siden.

Hva skjer med informasjonen som samles inn?

Definerte roller sentralt i HR og et fåtall personer utpekt av klinikkenes/stabenes koronautvalg vil ha tilgang til data på aggregert nivå (ned til enhet).

De vil også ha tilgang til følgende respondentdata:

 • navn
 • stillingskode
 • organisasjonstilhørighet
 • dato forventet tilbake til jobb

Dataene danner grunnlag for daglig statusrapportering over ressurssituasjonen i foretaket, samt prognoser som viser bevegelser i arbeidsstyrken frem i tid.

Dataene som samles inn lagres av Checkware og vil bli slettet når formålet med innsamlingen opphører. Checkware sin plattform har gjennomgått regional risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) og er godkjent for distribusjon og lagring av sensitive data.

Praktisk gjennomføring

Registrering skjer som følger:

 1. Pålogging gjøres med Elektronisk ID via ID-porten
  (For eksempel BankID).

 2. Ved førstegangs pålogging må du fylle ut overordnet informasjon som navn, organisasjonstilhørighet og aktuell status.

  Ved senere pålogginger vil du komme til en registreringsside med tre valg:

  1. «Daglig statusregistrering»
   Her må du enten bekrefte at din status er uforandret eller om den har endret seg. Har status endret seg må du fylle inn hva som er endret.

  2. «Kvittering tilbake på jobb»
   Den dagen du ikke lenger er i karantene eller isloasjon, eller er hjemme på grunn av luftveissymptomer, avslutter du egenregistreringen ved å klikke deg inn på denne knappen.

  3. «Logg ut»
   Logger deg ut av løsningen etter at du er ferdig med registreringen.

Dersom du kommer i ny karantene eller isolasjon på et senere tidspunkt, logger du på registreringsløsningen på samme måte og legger inn aktuell status under «Daglig statusrapportering».

Når og hvor ofte skal ansatte registrere sin karantenestatus?

 • Kun en gang pr dag.
 • Når som helst på døgnet.

Spørsmål

Ta kontakt med lederen din, eller kontakt HRCorona@vestreviken.no, hvis du har spørsmål, utfordringer eller forbedringsforslag.

Mer info om karantene, isolasjon og beredskap

Fant du det du lette etter?