HELSENORGE

Akuttmedisin for allmennleger og legevaktpersonell

Kurs, 09.04.2019-10.04.2019, Ambulanseavdelingen, Klinikk for prehospitale tjenester

Ambulanseavdelingen i Vestre Viken arrangerer kurs i akuttmedisin for allmennleger og legevaktpersonell. Kurset er godkjent av Den norske legeforening.

Om kurset

Kurset bygger på rammeplanen godkjent av Helsedirektoratet og utarbeidet av Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin. Kurset er i henhold til kravene i akuttmedisinforskriften (FOR-2015-03-20-231)

Obligatorisk e-læringskurs i forkant

Kurset forutsetter at du har gjennomført et e-læringskurs på forhånd.

Klikk her for å komme til e-læringskurset

Ta med kopi av diplom på første kursdag.

Kursavgift

Kurset i akuttmedisin for allmennleger koster kr. 5 000,-  Dette dekker kurset og alle foredrag. Lunsj og kaffe kommer i tillegg begge dager, og blir tilleggsfakturert den enkelte deltager.

Påmelding

Påmelding på e-post til roar.ask@vestreviken.no innen 15. mars 2019.
Påmeldingen må inneholde navn, e-postadresse, fødselsdato, HPR-nummer, adresse og fakturaadresse.

Betaling

  • Det blir sendt ut faktura på e-post i forkant av kurset. Kurset må være betalt og e-læring være gjennomført før oppstart.
  • Personell som jobber på Drammen interkommunale legevakt vil få refundert kursavgiften.
  • Medlemmer av DNLF kan søke om å få kurset dekket fra fond 2.
  • Avmelding av kurset etter 25. mars vil bli fullfakturert.

Timeplan og informasjon blir sendt ut ca. 14 dager før kurset.

Velkommen!

Når og hvor

Dato
09.04.2019-10.04.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Scandic Ambassadeur Drammen, Strømsø Torg 7, 3044 Drammen.
 
Arrangør
Klinikk for prehospitale tjenester, Ambulanseavdelingen
 
Mer informasjon
roar.ask@vestreviken.no  
Fant du det du lette etter?