Brystkreft, Drammen sykehus, 2020

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

Kursene for deg med brystkreft er utsatt på ubestemt tid. Vi vil legge ut informasjon om nye datoer med en gang de fastsatt.

Andre steder å finne informasjon nå når kursene ikke arrangeres:

Spesielt nå når kursene ikke blir gjennomført så har du kanskje noen spørsmål du vil ha svar på.

Du vil finne mer informasjon på:

 Helsenorge.no eller Brystkreftforeningen.

Om kurset

Veste Viken arrangerer kurs for kvinner som er behandlet for brystkreft eller forstadier til brystkreft. Kurset holdes på Drammen sykehus

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om hvilke endringer brystkreft og forstadiediagnosen kan representere.

Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves som nyttig. Kvinner som har deltatt på kursene sier at kursene har bidratt til økt mestring i hverdagen.

Enkel lunsj vil bli servert. Si i fra om du har behov for spesiell kost.

Innhold

Kurset går over 4 dager

De valgte temaene er kommet fram på bakgrunn av en studie utført ved Brystdiagnostisk senter, hvor brystkreftopererte kvinner og kvinner med forstadier til brystkreft har deltatt.

  • Brystkreft, behandling og bivirkninger
  • Å leve med brystkreft, følelsesmessige reaksjoner og mestring
  • Seneffekter og fatigue (tretthet)
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Seksualitet, kropp og samliv
  • Arbeid og rettigheter

Aktuelle deltakere har fått invitasjon fra Brystdiagnostisk senter. Påmelding til Lærings- og mestringssenteret på telefon 32 80 40 25 eller LMS@vestreviken.no. Det er en egenandel å betale som for tiden er på kr. 351,-.

Det settes opp normalt fire kurs i året, to på våren og to på høsten.

Ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret eller Brystdiagnostisk senter for informasjon om aktuelle dager.

Når og hvor

Arrangør
Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
 
Medarrangør

Arrangeres av Brystdiagnostisk senter.

Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret
LMS@vestreviken.no
32 80 40 25
 
Fant du det du lette etter?