Diabetes type 2 i Vestre Viken

Kurs, Vi arrangerer kurs gjennom hele året. Se vår kursoversikt for aktuelle datoer, Lærings- og mestringssenteret

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret.

Emner på kurset:

  • Å leve med diabetes
  • Medisinske forhold
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Hverdagskunnskap

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med diabetes. I tillegg til helsepersonell treffer du også andre som har diabetes. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som nyttig.

Alle sykehus i Vestre Viken har tilbud til personer med diabetes type 2, men kursene er bygd opp forskjellig:

Drammen sykehus

Startkurs over to dager for personer med diabetes type 2. 
Spesielt tilrettelagt tilbud for kvinner med diabetes type 2:
Tilbud til kvinner med diabetes type 2 i Drammen. Spesielt tilrettelagt for kvinner med innvandrerbakgrunn. 

Bærum sykehus

Startkurs over to dager for personer med type 2.

Ringerike sykehus

Diabeteskurs  over to dager for pasienter og pårørende 

Hallingdal sjukestugu  

Diabeteskurs over to dager for pasienter og pårørende 

Kongsberg sykehus

Diabeteskurs over tre dager for pasienter og pårørende

 

Kursdager i 2017 ved Drammen sykehus:

Januar:  23. og 24. januar
Februar: 13. og 14. februar
April: 24. og 25. april
Mai: 29. og 30. mai
September: 18. og 19. september
November: 27. og 28. november

Ta

Kursdager i 2017 ved Bærum sykehus:

Mars: 13. og 23. mars
Juni: 12. og 19. juni
September: 18. og 25. september

 

Kursdager i 2017 ved Ringerike sykehus:

Februar: 21. og 22. februar.
Juni: 20. og 21. juni.
Oktober: 17. og 18. oktober
Desember:  5. og 6. desember

 

 

Kursdager i 2017 ved Kongsberg sykehus:

Mars: 17. mars, 21. mars og 28. mars
Mai/juni: dato ikke fastsatt
September: dato ikke fastsatt
November: dato ikke fastsatt

Kursdager i 2017 ved Hallingdal sjukestugu:

Mars: 22. og 23. mars.
November: 8. og 9. november

 

 

 

 

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset, og du betaler vanlig egenandel.

Fastlegen sender henvisning til det sykehuset hvor du ønsker å delta på kurs. Merk at legen ikke sender henvisning til det enkelte kurs, du blir derfor kalt inn til første ledige kurs på det aktuelle stedet.

Du kan få sykemelding der deltakelse på kurset er en del av behandlingen din. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

 

Når og hvor

Tid
Vi arrangerer kurs gjennom hele året. Se vår kursoversikt for aktuelle datoer
Sted
Kursene arrangeres ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret