Diabetes type 2 i Vestre Viken

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Kursene for deg med diabetes type 2 er utsatt. Vi vil legge ut informasjon om nye datoer med en gang de fastsatt. Om smittesituasjonen ikke bedrer seg vil det i første omgang bli digitale kurs.

Andre steder å finne informasjon nå når kursene ikke arrangeres:

Spesielt nå når kursene ikke blir gjennomført så har du kanskje noen spørsmål du vil ha svar på.

Du vil finne mer informasjon på:

Helsenorge.no eller Diabetesforbundet


Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å få en god kontroll på blodsukkeret

Emner på kurset:

  • Å leve med diabetes
  • Medisinske forhold
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Hverdagskunnskap

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med diabetes. I tillegg til helsepersonell treffer du også andre som har diabetes. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som nyttig.

Alle sykehus i Vestre Viken har tilbud til personer med diabetes type 2, men kursene er bygd opp forskjellig:

Drammen sykehus

Startkurs over to dager for personer med diabetes type 2. 

Frisklivssentralen i Drammen har frisklivstilbud med blandt annet temaundervisning ukentlig i forbindelse med treningen. Temaene som tas opp er blant annet trening og hverdagsaktivitet, kosthold, søvn, tannhelse med mer.

Bærum sykehus

Startkurs over to dager for personer med type 2.

Ringerike sykehus

Diabeteskurs  over to dager for pasienter og pårørende 

Hallingdal sjukestugu  

Diabeteskurs over to dager for pasienter og pårørende 

Kongsberg sykehus

Diabeteskurs over tre dager for pasienter og pårørende

For datoer på kursene se oversikten over kurs under det enkelte sykehus.  

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset, og du betaler vanlig egenandel.

Fastlegen sender henvisning til det sykehuset hvor du ønsker å delta på kurs. Merk at legen ikke sender henvisning til det enkelte kurs, du blir derfor kalt inn til første ledige kurs på det aktuelle stedet.

Du kan få sykemelding der deltakelse på kurset er en del av behandlingen din. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

Henvisning sendes:

Bærum sykehus
Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken HF, Dokumentsenteret/ Endokrinologisk poliklinikk, Bærum sykehus, 3004 Drammen før første kursdag.
Selve henvisningen må merkes ”Mestringskurs Bærum sykehus”.

Drammen sykehus
Henvisning sendes elektronisk VV, med pol. Drammen sykehus

Kongsberg sykehus
Henvises fortløpende til KS MED Pol Inntak, Kongsberg sykehus

Ringerike sykehus
Henvisningen sendes enten elektronisk eller på papir til Vestre Viken HF, Lærings- og mestringssenteret, Ringerike sykehus, Postboks 800, 3004 Drammen.

HSS Ål
Henvisningen sendes enten elektronisk eller på papir til Vestre Viken HF, Lærings- og mestringssenteret, Ringerike sykehus, Postboks 800, 3004 Drammen.

Når og hvor

Sted
Kursene arrangeres ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 

 


Fant du det du lette etter?