Emnekurs i Allmennmedisin

Kurs , 21.09.2018-22.09.2018 , Praksiskonsulenter

Nå kan du delta på emnekurs i allmennmedisin med temaer som hvordan å skille ut de alvorlige tilstandene, symptomutredning og arbeidsteknikker i allmennpraksis samt samarbeid mellom fastleger og sykehus.

I dette kurset ønsker vi å løfte frem de sterke sidene ved allmennpraksis. Gjennom å utøve høy og allsidig faglig kompetanse driver allmennlegene effektiv medisin med lave kostnader og høy tilgjengelighet.

Fastlegeordningen skaper nære og forpliktende pasientrelasjoner som skaper trygghet og mestring for pasientene. Dette gir i sin tur en viktig motvekt til overdiagnostisering og overbehandling.

I kurset setter vi fokus på alminnelige problemstillinger i allmennpraksis der det kreves høy faglig kompetanse for å velge ut de tilfellene som krever utredning, henvisning eller innleggelse, og samtidig ha trygghet til å avgjøre når tilstanden anses avklaret og ikke trenger videre tiltak.

Vi har delt inn kurset i 6 hovedtema som belyses av flere forelesere. Hvert tema innledes av en fastlege, som definerer hvordan problemstillingen oppleves i vanlig praksis. Enten gjennom en eller flere kasuistikker, eller ved generell faglig gjennomgang sett fra allmennpraksis. De resterende foreleserne, enten fra spesialisthelsetjenesten eller primærleger med spesielle interesser, tar utgangspunkt i fastlegenes innledning.

Påmeldingsfrist: 1. september 2018.

Kurset er godkjent med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i allmennmedisin til videre- og etterutdanningen.


Når og hvor

Dato
21.09.2018-22.09.2018 
Klokkeslett
Sted
Scandic Hotell Asker.
 
Arrangør
Praksiskonsulenter
 

Program fredag 21. september

 Fredag 21. september:

INTRO
Tid Innhold Foreleser
08:00–08:30Registrering. 
08:30–08:45Velkommen, info om questback og quizTrygve Kongshavn / Berit Marstein

Tema 1: «For sikkerhets skyld» – hvor mye skal vi sjekke og helgardere. Samarbeid.

Ansvar / Møteleder – Jan Robert/Trygve

Tid Innhold Foreleser
08:45–09:30

Hvordan håndtere uheldige hendelser i praksis. Å være forberedt på en eventuell klagesak kan skape økt trygghet. Eksempler på saksgang. 

Faglig trygghet og kompetanse danner basis for å begrense overdiagnostisering og overbehandling.

Jan Robert Grøndahl

Fastlege og praksiskonsulent.

09:30–10:15

For Mye av det Gode. Tre tiltak mot polyfarmasi. Når kan vi redusere eller seponere uten å risikere forverrelse.

Morten Finckenhagen

Overlege, legemiddelverket.

10:15–10:30Kaffe. 
10:30-11:15Store forventninger til helsevesenet og gode faglige valg i allmennpraksis.Ole Tjomsland – Direktør medisinsk og helsefaglig analyse, Helse Sør-Øst.

11:15–11:45

 

Utvikling av godt samarbeid. Begrensing av overføring oppgaver. DialogmeldingHåvard Hagen Vika/Trygve Kongshavn. Fastleger og PKO
11:45–12:45Lunsj. 

 

Tema 2: Utredning av diffuse symptombilder – når er det sykdom?

Ansvar / Møteleder – Berit / Manjit

Tid Innhold Foreleser
12:45–13:00Innledning fra allmennpraksis, kasuistikker og problemstillinger.

Berit Marstein / Manjit Sirpal

Fastleger og praksiskonsulenter.

13:00–13:30Tretthet og slapphet som eneste eller dominerende symptom; hvilke prøver og når? Allmennlege i dialog med Lab-lege.Jon Norseth - Avd. overlege, Laboratoriemedisin, Bærum Skh.

13:30–14:15

 

Endokrinologens synspunkt. Hormoner – For mye, for lite. Hypotyreose – optimal behandling. Hypogonadisme, lav testosteron. Øystein Husby – Seksjonsoverlege, Bærum Sykehus.
14:15–14:30Kaffe. 

14:30–15:15

 

Hematologiske innspill. Anemi, leukemi, myelomatose.Hege Frøen - Seksjonsoverlege hematologi, Bærum sykehus

Tema 3: Infeksjoner.
Ansvar / Møteleder – Torgeir/ Håvard

Tid Innhold Foreleser
15:15–15:30Infeksjoner er den hyppigste diagnosegruppe i allmennpraksis, med stor variasjon i alvorlighetsgrad og utvikling. Kasustikker som belyser vurderingen allmennlegen utfører. 

Håvard/Torgeir Hauge-Iversen

Fastleger og praksiskonsulenter.

15:30–16:15 Hvordan skille Sepsis og andre alvorlige infeksjoner fra de andre pasientene med feber og kraftige symptomer. Innleggelses–kriterier. 

Lars Heggelund – Seksjonsoverlege, infeksjonsavd, Drammen sykehus.

 

16:15–16:30Kaffe. 

16:30–17:15

 

Antibiotika i allmennpraksis, balanse mellom restriktiv bruk uten å ta urimelig risiko.

Morten Lindbæk – Fastlege og leder av Antibiotika-senteret UiO.

 

17:15–18:00

 

Hvordan kan mikrobiologiske prøver veilede i beslutning og behandling? Luftveisprøver og andre typer prøver/problemstillinger.

Roar Bævre-Jensen – Overlege, mikrobiologisk seksjon, Drammen Skh.

(Einar Tollaksen Weme KMD HHV)

 

19:30

20:00

Aperitiff i baren.

Middag.

     

Program lørdag 22. september

 

TEMA 4: Brystsmerter, tungpust  

Ansvar / Møteleder – Håvard / Jan Robert

TidInnholdForeleser
08:45-09:30

Brystsmerter/tungpust. En av de vanligste årsaker til feilbehandling og klagesaker i allmennpraksis.

Innledning fra allmennpraksis, kasuistikk og gjennomgang av rutiner i allmennpraksis.

Julie Mathillas – Lege, Oslo Allmennlegevakt.
09:30–10:15Kardiologiske innspill – hvordan skille hjerteinfarkt, lungeemboli og andre alvorlige diagnoser fra muskelsmerter, spiserørssmerter og annet.  Tolkning av BNP, D-dimer, Troponin.  Erik Gjertsen – Seksjonsoverlege, kardiologi, Drammen sykehus.
09:45–10:30 Andre diagnoser – endocarditt, amyloidose, sarcoidose, lungesykdommer. Lungelege og kardiolog i samspill med allmennlege.

Lungelege

 

10:30-10:45Kaffe. 

 

TEMA 5: Arbeidsteknikker i allmennpraksis

Ansvar / Møteleder – Trygve / Torgeir

TidInnholdForeleser
10:45–12:00

Smarte verktøy og hjelpemidler (ca 15 min).
 
1. Kommunikasjons-teknikker
 
2. Journalfraser, maler til pasientbrev,
 
3. Kalkulatorer til bruk i praksis
 
4. Spirometri. Pulsoksymeter.

 
 
 
 
Kim Kristoffer Dysthe
 
Jan Robert Grøndahl
 
Alle
 
 
Berit Marstein

12:00–12:30 Forlenget kaffepause med smørbrød.    

TEMA 6: Trygghet og trivsel i faget
Ansvar / Møteleder – Manjit / Berit

TidInnholdForeleser
12:30–13:15Vanskelige pas. Konsultasjoner, profesjonelle integritet, Container Funksjon.

Carsten Bjerke
Avd. Sjef
Blakstad Psyk Avd.


13:15 –14:00

Økte Krav til Fastlegen, Hvordan Ta Vare på seg selv. Stikkord:.  En glad allmennlege. Tåle usikkerhet, press, behandlerrollen, utbrenthet

Inga Marthe Grønseth

Fastlege

14:00–14:15 Kursevaluering, avslutning  

Påmelding

Klikk her for å melde deg på via deltager.no

Påmeldingsfrist 1. september 2018.


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.