Emnekurs i gastroenterologi

Kurs, 22.09.2017-23.09.2017, Praksiskonsulenter

Emnekurs om Gastroenterologiske problemstillinger i allmennpraksis.  

Holmen fjordhotel fredag 22. og lørdag 23. september 2017.

Kurset arrangeres av PKO i samarbeid med sykehusavdelingene i Vestre Viken. Det er søkt godkjent med 16 timer som emnekurs i allmennmedisin og løse timer i indremedisin.

Når og hvor

Dato
22.09.2017-23.09.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Holmen Fjordhotell
Slemmestadveien 64, Nes 1378,
 1394 Nesbru
 
Arrangør
Praksiskonsulenter
PKO-Vestre viken i samarbeid med medisinsk avdeling, Drammen sykehus. 

Dato og tid

Kurset går over to dager. Det starter kl 08:00 på fredag 22. september og avsluttes kl 15:00 på lørdag 23. september.

Tema

Tarmplager – diare, obstipasjon, smerter:

IBS, funksjonelle tarmlidelser – utredning, behandling. Mageplager hos barn, allergi, coeliaci, laktose intoleranse. 

Nedre GI-cancer:

Utredning i allmennpraksis, prøver og undersøkelser.
Plager i øvre abdomen – reflux, ulcus, dyspepsi, cancer.

Leversykdommer:

Utredning patologiske leververdier, icterus, statose, hepatitter.

Akutt abdomen:

Diagnostisering og vurdering innleggelse.
Hvert tema innledes av fastleger med en kasuistikk og beskrivelse av hvilke problemstillinger vi opplever i allmennpraksis. Spesialistene tar utgangspunkt i dette i sine innlegg. 

Kursledelse

Seksjonsoverlege Fred-Arne Halvorsen, Praksis¬konsulenter/fastleger Trygve Kongshavn, Berit Marstein, Torgeir Hauge-Iversen og Jan Robert Grøndahl.

Påmelding, priser og mer om programmet

http://www.deltager.no/emnekurs_gastroenterologi