Emnekurs i nyresykdommer og diabetes

Kurs, 20.09.2019-21.09.2019

Kurset vil gi økt kunnskap i utredning og behandlingsmetoder i allmennmedisin og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Kurset tar for seg nyrer og urinveier og diabetesbehandling. Godkjent som klinisk emnekurs med 15 timer.

Kurset tar for seg diagnostikk, behandling og oppfølging fra allmennlege og spesialist innen nyresykdommer, urinveisproblematikk og diabetesbehandling.

Når og hvor

Dato
20.09.2019-21.09.2019 
Klokkeslett
08:00-18:00 lørdag 08-14.15
Sted
Thon Hotel Oslofjord, Sandvika
 
Kontaktinformasjon
 

Tema:

Akutt nyresvikt. Fastlegenes oppfølging av ulike stadier av kronisk nyresvikt. Vurdering av medikamenter og blodprøvesvar. Den kompliserte hypertensjon og kardiorenalt syndrom. Proteinuri, hovne ben, ødemer. Nyresvikt og medikamenter, oppfølging hos eldre og multisyke, preterminal nyresvikt, diabetisk nefropati. Hematuri, utredning, andre kirurgiske nyretilstander, urologisk cancer.

 

Diabetes type 2, gjennomgang av pasientkasuistikker med refleksjon rundt diagnostikk, behandling og oppfølging fra allmennpraktiker og spesialist. Insulinbehandling ved type 1 og type 2. Oppstart, justering, type. Oppfølging og vurderinger ved hjerte og nyresykdom. Moderne diabetesbehandling og fremtidsvyer. Tekniske hjelpemidler, smartpumper, kontinuerlige glukosemålere. Oppfølging av diabetes i allmennpraksis. Behandlingsmål, retningslinjer, Noklus skjema, Praktiske rutiner og råd. Vanskelige følgetilstander. Motivering livsstil. Er alt dette nødvendig – når kan vi senke kravene.

 

Innen hvert emne deltar fastleger med kasuistikker og beskrivelse av hvilke problemstillinger vi opplever i allmennpraksis. Spesialistene tar utgangspunkt i dette i sine innlegg. Det settes av tid til spørsmål og evt korte kasuistikker fra deltakerne etter hver forelesning.

 

Påmelding: https://www.deltager.no/emnekurs_nyresykdommer

Frist: 20.06.2019

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.