Emnekurs om klinisk psykiatri i allmennpraksis

Praksiskonsulentordningen (PKO) arrangerer det årlig emnekurset, denne gangen i samarbeid med psykiatrisk avdeling i Vestre Viken. Det blir et variert program med forelesninger om flere tema i allmennpraksis.

Tema:

 • Psykiatri i almennpraksis
  Enkle metoder i vanlige konsultasjoner, fallgruber, rollen som terapeut, hvordan ta vare på seg selv.

 • Angst i alle former
  Helseangst, bekymring, trusselmonitorering. Støtteterapi, kognitiv og metakognitiv terapi i et nøtteskall. Depresjon, hvordan stille riktig diagnose, når henvise og når legge inn, vurdering suicidalitet.

 • Alvorlig psykiatri
  Psykoser, psykiatri og kriminalitet, vurdering voldsrisiko.

 • Mindfullness i kontorstolen
  Tilstedeværelse, stress-takling for pasient og fastlege.

 • Traumer og konflikter
  Krenkelser, skuffelser, personlighetsforstyrrelser, vurdering og kommunikasjon med sårbare pasienter.

 • Medikamentbruk og misbruk
  Antidepressiva, neuroleptika, A og B – preparater.

Innen hvert emne deltar fastleger med kasuistikker og beskrivelse av hvilke problemstillinger vi opplever i allmennpraksis. Spesialistene tar utgangspunkt i dette i sine innlegg. Det settes av tid til spørsmål og evt korte kasuistikker fra deltakerne etter hver forelesning.

Program dag 1:

Fredag 23. oktober:

Intro

Kl. 08:00–08:30
Registrering.

Kl. 08:30–08:45
Velkommen, info om Questback, Early Bird.
Ved Trygve Kongshavn.

Tema 1:  Psykiatri i allmennpraksis

Ansvarlig / Møteleder: Trygve / Håvard.

Kl. 08:45–09:30
Psykiatri i vanlige konsultasjoner.
Eksempler på hva som fungerer i allmennpraksis. Kasuistikker, samtaleteknikker, ulike legers metoder og arbeidsstil. Det gylne kvarter.
Psykiatri i allmennpraksis – fordeling diagnoser, blandingskonsultasjoner.
Ved fastleger. 3 x 15 minutter.

Kl. 09:30–10:15
Psykiatrisk behandling i allmennpraksis.
Kasuistikker, pasienten forteller, fastlegen forteller – metoder som virker for meg. Økt dimensjon i faget ved interesse for psykiatriske tilnærminger.
Ved fastleger og pasienter.

Kl. 10:15–10:30
Kaffe. 

Kl. 10:30–11:15
Egenomsorg i behandlerrollen.
Fallgruver som terapeut, Containerfunksjon, hvordan ta vare på seg selv, overføring/motoverføring.
Ved psykologspesialist Therese Brask-Rustad.

Tema 2: Angst og depresjon

Ansvar / Møteleder – Manjit / Jan Robert.

Kl. 11:15–12:00
Angst i alle former.
Generalisert angst, katastrofetenkning, helseangst. Gode teknikker og forslag til håndtering. Metakognitiv terapi. Bekymring, uro, trusselmonitorering/selektiv oppmerksomhet, og grubling. Kommunikasjonsteknikker.  Medisinering. Fastlege.
Ved Psykologspesialist Even Rognan.

Kl. 12:00–13:00
Lunsj.

Kl. 13:00–13:45
Terapiformer Angst og depresjon.
Støtteterapi, god faglig evidens. Kognitiv og metakognitiv terapi i et nøtteskall. Nett Kurs, KID-kurs, hvordan velge–hva virker.
Ved Psykologspesialist Even Rognan.

Kl. 13:45–14:30
Depresjon: Symptom eller Sykdom.
Hvordan stille riktig Diagnose? Bruk av screeningsskjema versus Samtale Fastlege.
Ved Gudrun Vassbø Skalstad. Overlege DPS Konnerud.

Kl. 14:30–14:45
Kaffe.

Kl. 14:45–15:30
Henvisning / Innleggelse.
Når henvise og når legge inn? Vurdering suicidalitet, prioriteringsveilederen med nyttig faglig informasjon for fastleger. Behandling ved DPS vs. Kommunale Psykiske Helsetjenester. Private spesialister. Fastlege.
Ved Gudrun Vassbø Skalstad. Overlege DPS Konnerud.

Tema 3: Alvorlig psykiatri, Psykoser.

Ansvar / Møteleder – Jan Robert / Manjit.

Kl. 15:30–16:15
Psykose.
Diagnostiske kjennetegn. Vurdering innleggelse. Oppfølging etter 2 linje tjeneste, Medisiner, når trappe ned og seponere.
Ved Knut Drottning, Overlege Asker DPS.

Kl. 16:15–16:30
Kaffe.

Kl. 16:30–17:15
Psykiatri og kriminalitet.
Truende pasienter, vurdering voldsrisiko.
Ved Psykologspesialist Pål Grøndahl.

Kl. 17:15–18:00
Mindfullness i Kontorstolen
Tilstedeværelse, stresstakling, for pasient og fastlege.
Ved Prest og leder i mindfullness Norge: Tor Magne Handeland.

Kl. 19:30
Aperitiff i baren.

Kl. 20:00
Middag.

   

Program dag 2:

Lørdag 24. oktober:

Tema 4:  Andre psykiatriske tilstander

Ansvar / Møteleder – Håvard/ Torgeir.

Kl. 08:00–08:45
Frokost.

Kl. 08:45–09:30
Traumer og krenkelser.
Alvorlige traumer og PTSD. Mer vanlige problemstillinger fra allmennlegens hverdag–Traumer og konflikter som låser seg, krenkelser og skuffelser, skam og utenforskap, samhandlingsvansker.
Ved Overlege Kristine Eldorhagen.

Kl. 09:30–10:15
Personlighetsforstyrrelser. Mildere personlighetsforstyrrelser, unnvikende.
Ved Avdelingsoverlege Dawn Peleikis, Asker DPS.


Kl. 10:15–10:30
Kaffe.

Kl. 10:30–11:15
Sårbare pasienter
Pasienter med mye bagasje, spenninger, Underlige personer, måter å møte sårbare personligheter.
Ved Overlege Kristine Eldorhagen Og Avdelingsoverlege Dawn Peleikis.

Tema 5: Medikamentbruk og misbruk.

Ansvar / Møteleder – Torgeir / Trygve.

Kl. 11:15–12:00
Antidepressiva og Nevroleptika.
Når, Hvem, og Hva? Farmakologi, oppfølging dosering, kombinasjonsbehandling.
Ved Kasuistikker fastlege.
Jon Johnsen. Overlege Blakstad.

Kl. 12:00–13:00
Lunsj.

Kl. 13:00–13:45
Avhengighet A/B Preparater, kombinasjonsavhengighet med alkohol.
Indikasjon for forskrivning av vanedannende medisiner, Når henvise.
Ved Kasuistikker fastlege.
Jon Johnsen. Overlege Blakstad.

Kl. 13:45–14:30
Et yrkesliv med psykiatri i allmennpraksis:
Erfaringer, i hvor stor grad blir man påvirket selv, har tilnærmingen til pasientenes problemer endret seg over disse årene. Innlegg og dialog.
Ved Spesialist i Allmennmedisin, Bjarte Storaas.

14:30–14:45
Kursevaluering, avslutning.

Fant du det du lette etter?