Fagdag om berørte barn i familier med sykdom hos de voksne, Drammen

Kurs , 05.09.2017 , Lærings- og mestringssenteret

Vestre Viken inviterer helsepersonell på sykehusene og samarbeidende kommuner til fagdag om berørte barn i familier med sykdom hos de voksne.

12.00  Velkommen!
            Informasjon v/Kari Lund, foretakskoordinator for barn som
            pårørende-arbeidet i VV
12.15  Barns perspektiv når foreldre er alvorlig syke ved 
            Hilde Aspholt Brennhovd, rådgiver i  Kreftforeningen
13.00  Pause
13.15  Når foreldre har rusmiddelproblemer, - studie av Chat logg med
            barn og ungdom som er pårørende, ved Ida Billehaug,
            Organisasjonsmedarbeider, Barn av rusmisbrukere – BAR og
            Anne Faugli, barnepsykiater og forsker BUPA VV
13.35  «Samarbeid» ved Kari Engen Sørensen, kommunehelsesamarbeidet
13.40  Multisenterstudien om barn som pårørende. Betydning for
            helsetjenestens praksis ved Anne Faugli
14.05  Pause
14.20  Arbeid med barn som pårørende-fra kommunenes side,
            helsesøster eller lignende  

14.45 Samarbeid rundt de minste barna når gravide og foreldre strever
           med rus eller psykiske helsevansker v/Bente Lindboe, Forebyggende
           familieteam
15.15 Oppsummering og takk for i dag

Påmelding innen 25.august til Ingvild.olstad.andersen@vestreviken

Når og hvor

Dato
05.09.2017 
Klokkeslett
12:00-15:30 
Sted
Skap gode dager
Wergelandsgate 13
Drammen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.