Fagseminar for palliasjon og kreftomsorg

Fagseminar , 23.11.2016-24.11.2016 , Palliativt team, Bærum sykehus, Palliativt team, Drammen sykehus, Palliativt team, Kongsberg sykehus, Palliativt team, Ringerike sykehus

Vestre Viken arrangerer med støtte av Fylkesmannen fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg, høsten 2016.

Dag 1 av samlingen er et åpent fagseminar for ressurssykepleiere, deres kollegaer og leger.

Dag 2 er fagsamling for ressurssykepleiere.

Kursdagen er søkt godkjent med valgfrie kurspoeng for allmennmedisin og valgfritt kurs for kompetanseområdet sykehjemsmedisin.

Kurset som helhet søkes godkjent for tellende timer til klinisk stige hos NSF.

Dag 1 søkes godkjent for tellende timer for jelpepleiere/helsefagarbeidere.

Påmelding

  • Frist for påmelding er fredag 4. november 2016.
  • For bindende påmelding, se elektronisk lenke utsendt til aktuelle deltakere pr. e-post.

Pris

  • Konferansepakke for daggjester er kr 429,- pr dag
  • Pr person dobbeltrom med fullpensjon + dagpakke dag 2, kr 1 719,-
  • Pr person enkeltrom med fullpensjon + dagpakke dag 2, kr 1 919,-

Når og hvor

Dato
23.11.2016-24.11.2016 
Klokkeslett
08:00-14:45
Sted
Sundvolden Hotel ligger idyllisk til i Hole kommune. For mer informasjon se Sundvolden Hotels egen nettside.
 
Arrangør
Palliativt team, Kongsberg sykehus, Palliativt team, Drammen sykehus, Palliativt team, Ringerike sykehus
 

Program

Onsdag 23. november Fagseminar

08:00 – 08:45 Registrering, kaffe/te og kanelsnurrer

09:00 – 09:20 Velkommen

09:20 – 09:40 Depresjon hos palliative pasienter - Hva er det og hvordan undersøker vi det? kjersti Støren Grotmol, psykolog og forsker, KSLB kompetansesenteret for lindrende behandling, HSØ

09:40 - 10:00 Systematisk samarbeid med pårørende, CSNAT (The carer support Needs Assesment Tool) Sissel Harlo, sosionom og familieerapeut, KSLB

10:00 – 11:10 Agitert delir – medisinske og etiske utfordringer, en case Anne Aune og Ellen Bugge, sykehjemsoverleger, Nedre Eiker

11:10 – 11:30 Pause

11:30 – 12:00 Palliasjon i et fremmedkulturelt perspektiv, fastleges erfaringer Trygve Kongshavn, leder praksiskonsulentordningen VVHF, fastlege

12:00 – 12:30 Palliasjon i et fremmedkulturelt perspektiv, sosionoms erfaringer Grethe Strøm Andersen, sosionom, VVHF Drammen sykehus

12:30 – 13:30 Lunsj

13:30 – 14:40 Alvorlig syke og døende i et fremmedkulturelt perspektiv Ingrid Hanssen, professor, Lovisenberg diakonale høyskole

14:40 – 15:00 Pause

15:00 – 15:45 Respirasjonssvikt i livets sluttfase og bruk av medikamentskrin Eva Gravdahl, overlege, palliativ enhet VVHF Bærum sykehus 15:45 – 16:15 Støttetiltak ved respirasjonssvikt Tone Kyte Johnsen, fysioterapeut, VVHF Bærum sykehus

16:15 – 17:00 Pasientforløp – KOLS behandling og palliasjon, Stina Gregersen, lungelege, VVHF Ringerike sykehus 

17:00 - 17:05 Avslutning

17:15 – 19:00 Palliativt forum og middag for leger

19:30 - Middag for ressurssykepleiere

Kreftforeningen har stand og er tilgjengelig i pauser

Torsdag 24. november Ressurssykepleiersamling

08:30 – 08:45 Nyheter i fagfeltet Gry Buhaug, leder, palliativ enhet, VVHF Drammen sykehus

08:45 – 09:15 Barnepalliasjon, presentasjon av ny retningslinje Jens Grøgaard, seniorrådgiver, lege, Helsedirektoratet

09:15 – 10:30 Prosjektarbeid innen palliasjon, Vestre Viken Modum kommune; kreftkafe. Kongsberg kommune; ny håndbok i palliasjon Drammen kommune; lindrende enhet som «ressurssenter». Nedre Eiker kommune; Mobid 2 - hvordan det går nå

10:30 – 10.50 Pause

10:50 – 12.15 Symptomlindring mage-tarm traktus og parenteral ernæring Lena Turzer, overlege, palliativ enhet, VVHF Bærum sykehus

12:15 – 13:15 Lunsj

13:15 – 14:45 Oppmerksomt nærvær i møte med pasient og deres familier, stressmestring og ivaretagelse av oss selv Michael De Vibe, seniorrådgiver/lege, Kunnskapssenteret

14:45 Avslutning

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.