Fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg

Fagseminar, 16.10.2019-17.10.2019, Palliativt team, Drammen sykehus

Vestre Viken inviterer til fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg.

Fagseminar dag 1 søkes godkjent i Legeforeningen innen allmennmedisin, alders og sykehjemsmedisin, onkologi og indremedisin. Seminaret søkes godkjent for tellende timer av Norsk sykepleieforbud (NSF) og Fagforbundet.

Når og hvor

Dato
16.10.2019-17.10.2019 
Klokkeslett
08:30-17:00
Sted
 
Arrangør
Palliativt team, Drammen sykehus
 
Medarrangør

Driftsgruppen for «Nettverk av ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg» Vestre Viken Helseområde.

Mer informasjon
Arild.Stegen@drmk.no  

Målgrupper

Målgruppe dag 1: Leger, ressurssykepleiere og annet helsepersonell
Målgruppe dag 2: Ressurssykepleiere og deres ledere

Kostander

  • Konferansepakke daggjester inklusive lunsj, per dag: kr. 450,-
  • Middag for ressurssykepleiere 16. oktober: kr. 495,-
  • Fullpensjon med dagspakker pr. person i enkeltrom, inklusive middag: kr. 2030,-

Påmelding

  • Frist for påmelding er fredag 25. september 2019
  • Påmeldingen er bindende

Her kan du melde deg på seminaret

Kontaktinfo

Ved spørsmål om påmelding kan du kontakte:

Arild Stegen
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Buskerud
Arild.Stegen@drmk.no

Liss Mette Johnsrud
Palliativ enhet, Drammen sykehus
Palliativ.enhet@vestreviken.no

Program dag 1 - Onsdag 16. oktober: Fagseminar

Kl. 08:30–09:00
Registrering, kaffe/te og «noe å bite i».

Kl. 09:00–09:15
Velkommen.

ved Eli Fossum, Kreftkoordinator Bærum kommune.
Møteleder: Kristin Moksnes Husby, Overlege Palliativt senter, Drammen sykehus.

Kl. 09:15–10:00
Palliasjon til personer med psykisk utviklingshemning.

ved Britt-Evy Westergård, Vernepleier, førstelektor hos vernepleierutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Forfatter med doktorgrad fra Universitetet i Edinburgh.
                                              
Kl. 10:00–10:50
Praktisk opplæringspakke om palliasjon til personer med utviklingshemning.

ved Rikke Torgersen, Bachelor i spesialpedagogikk, Master i funksjonshemming og samfunn. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Hedmark.

Kl. 10:50–11:10
Pause.

Kl. 11.10–12:00
Kreftforeningens rettshjelp - Hvordan kreftforeningens jurister kan bistå pasienter.

ved Marius S. Lindberg, advokat, Juridisk seksjon i Kreftforeningen.

Kl. 12:00–13:00
Lunsj.

Kl. 13:00–13:30
Del 1: Anemi hos kreftpasienter i palliativ fase - Når skal det behandles?

ved Anders E.A. Dahm, overlege og førsteamanuensis, Avdeling for blodsykdommer ved Ahus.

Kl. 13:30–14:00
Del 2: Antikoagulasjon til kreftpasienter - Behandling og seponering.

ved Anders E. A. Dahm (fortsettes).

Kl. 14:00–14:15
Pause.

Kl. 14:15–15:00
Lindrende sedering, - Etiske og praktiske utfordringer.

ved Olav Fredheim, Overlege Palliativt senter, Ahus og professor NTNU.

Kl. 15:00–15:15
Pause

Kl. 15:15–16:00
Polyfarmasi i livets siste fase.
ved Knut Erling Moksnes, Geriater og sykehjemslege, Gran kommune.

Kl. 16:00–16:10
Oppsummering av dagen.
ved Eli Fossum.

Kl. 17:00
Felles gåtur for de som vil.

Kl. 19:30
Middag for ressurssykepleiere.

Program dag 2 - Torsdag 17. oktober: Samling for ressurssykepleiere og ledere

Kl. 08:15–08:30
Registrering, kaffe/te.

Kl. 08:30–08:40
Velkommen.
ved Liss Mette Johnsrud, leder av driftsgruppen i nettverket, Palliativ enhet, Drammen sykehus.
Møteleder Eli Marie Fossum, kreftkoordinator Bærum kommune

Kl. 08:40–08:55
Informasjon fra styringsgruppen i Ressurssykepleiernettverket.
ved Vigdis Vagle, leder av styringsgruppen, Virksomhetsleder i Asker kommune.

Kl. 08:55–09:45
Nyheter i fagfeltet.
ved Sjur Bjørnar Hanssen, Fagutviklingssykepleier, Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB).
         
Presentasjon av Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase.
ved Sjur Bjørnar Hanssen, (fortsetter).

Kl. 09:45–10:00
Pause.

Kl. 10:00–10:45
Individuell plan
ved Nina Søia, systemkoordinator for individuell plan (IP), Kongsberg kommune og Karin Aaker, Fagkoordinator i palliasjon og kreftomsorg, Kongsberg kommune.

Kl. 10:45–11:00
Pause.

Kl. 11:00–11:45
Forberedende samtale.
ved Ulrika Diana Hästbacka, Prosjektleder, Hospice Austjord, Ringerike kommune.
 
Kl. 11:45–12:45
Lunsj.

Kl. 12:45.14:15
Del 1: Presentasjon av Ambulant palliativt team.

Del 2: Observasjoner hos palliative pasienter - en veileder til hjelp for å beskrive pasienters symptomer.
ved Torunn Haugstøl, prosjektleder/kreftsykepleier, Palliativ enhet, Sykehuset Telemark HF og Ronny Dalene, overlege, Palliativ enhet, Sykehuset Telemark HF.

Kl. 14:15–14:30
Pause.

Kl. 14:30–15:15
Oppmerksomt nærvær i hverdagen – hvorfor er det viktig?
ved Marit Hvidsten, Psykiatrisk sykepleier/klinisk spesialist i kognitiv terapi, Modum Bad.

Kl. 15:15
Oppsummering.
ved Driftsgruppen i Ressurssykepleiernettverket.

 

Kreftforeningen har stand og er tilgjengelig i pauser begge dager.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.