Fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg, høsten 2017

Fagseminar , 17.10.2017-18.10.2017 , Palliativt team, Drammen sykehus, Palliativt team, Bærum sykehus, Palliativt team, Kongsberg sykehus, Palliativt team, Ringerike sykehus

17. og 18. oktober 2017 blir det igjen fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg ved Sundvollen Hotell.

Dag 1 er en åpen dag for alle helsearbeidere som engasjert i palliasjon og kreftomsorg. Dag 2 er for ressurssykepleiere samt deres ledere.

Seminaret vil ha fokus på hvordan det går med samhandlingsreformen og konsekvenser for kommunene. Tverrfaglighet, forberedende samtaler og palliative utfordringer innen hjemmesituasjon, og innen demensomsorg står sentralt. Begrepene liv og død blir utdypet og ikke minst tar vi for oss ø-hjelps situasjoner i palliasjon.

Dette er noen av temaene i år:

  • Samhandlingsformen, fra sykehjemsetaten i Oslo
  • Tverrfaglighet løfter
  • Forberedende samtaler rundt livets sluttfase
  • Liv og død – kampen om begrepene
  • Demens og delirium i palliativ setting

Når og hvor

Dato
17.10.2017-18.10.2017 
Klokkeslett
Sted
Sundvollen Hotell.
 
Arrangør
Palliativt team, Kongsberg sykehus, Palliativt team, Drammen sykehus, Palliativt team, Ringerike sykehus
 
Innlegg fra
Foreleserne vil være fra både Vestre Vikens interne og fra andre eksterne kapasiteter. 
Kontakt
Spørsmål kan rettes til spesialsykepleier Liss Mette Johnsrud ved Palliativ enhet.

Telefon: 32 80 42 53
 

Pris

Pris for ressurssykepleiere:

  • Dagpakke inkl. lunsj for ressurssykepleiere, kr 448,- pr dag
  • Pr person dobbeltrom med fullpensjon + dagpakke dag 2, kr 1 602,-
  • Pr person enkeltrom med fullpensjon + dagpakke dag 2, kr 1 802,-

Pris for andre deltagere:

  • Dagpakke inkl. lunsj, kr 548,-

Påmelding

Finn frem fakturaadresse og organisasjonsnummer før du klikker på påmeldingslenken.

klikk her for å åpne skjema for påmelding.

NB! Frist for påmelding er fredag 29. september 2017.

Kontaktperson for påmelding:

Dora Hafnor | Kreftkoordinator, Ringerike kommune
dora.hafnor@ringerike.kommune.no

Kurspoeng

Kurset er søkt godkjent i Legeforeningen for allmennmedisin med valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen, og kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin som valgfritt kurs.

Kurset er søkt godkjent av NSF og Fagforbundet til tellende timer.

Om Sundvolden hotel

Sundvolden Hotel ligger idyllisk til i Hole kommune.
Mer informasjon finner du på Sundvolden Hotels egen nettside.

Program tirsdag 17. oktober - Åpent fagseminar

08:30-09:00 Registrering, kaffe/te og kanelsnurrer
09:00-09:15 Velkommen!

Samhandlingsreformen - vi er i gang

09:15-10:15 Samhandlingsreformens intensjon - den overordnede føringen-hva skal til for å lykkes? Hvilke konsekvenser gir reformen for aktørene i kommunehelsetjenesten? v/ Sølvi Karlstad, sykehjemsetaten Oslo kommune

10:15-10.35 Pause

Tverrfaglighet løfter resultatet

10.35-11.20 Kasuistikker fra klinisk hverdag v/ Ellen Bugge, sykehjemsoverlege på Bråta helse- og aktivitetssenter, Nedre Eiker kommune

I hjemmesituasjonen-palliative utfordringer og løsninger

11.20-12:00 Hverdagens erfaringer v/ Ann Karin Johannesen, kreftkoordinator, Nedre Eiker kommune

12:00-13-00 Lunsj

Liv og død-kampen om begrepene

13:00-13:45 v/ Morten Magelssen, lege og forsker ved Senter for medisinsk etikk

Palliativ setting - og allikevel haster det

13:45-14:30 Øyeblikkelig hjelp tilstander i palliasjon v/ Hilde Roaldset, overlege på Radiumhospitalet

14:30-14:45 Pause

Demens i palliativ setting

14:45-15:30 v/ Ingunn Holmefoss Hovland, sykehjemsoverlege ved Solberglia sykehjem, Nedre Eiker kommune

Forberedende samtale rundt livets sluttfase

15:30-16:15 Kartlegging av nærstående død, samtale og involvering av pårørende v/ Aart Huurnink, overlege ved Boganes sykehjem, Lindrende enhet (Stavanger).

16:45 Fottur til Kleivstua for de som har lyst. Forfriskning der oppe

 
19:30 Middag for ressurssykepleierne


NB! Kreftforeningen har stand og er tilgjengelig i pauser


Program onsdag 18. oktober - Ressurssykepleiersamling

08:15-08:30 Registrering
08:30-08.35 Velkommen!

Nyheter i fagfeltet

08.35-09:00 v/ Torunn Wester, assisterende enhetsleder ved KLB, Kompetansesenteret for lindrende behandling i Helse Sør-Øst

Informasjon fra styringsgruppen i Ressurssykepleiernettverket Vestre Viken

09:00-09.20 v/ styringsgruppen i Kompetansenettverket for ressurssykepleiere innen palliasjon og kreftomsorg i Vestre Viken

09.20-09.35 Pause

Læringsnettverk-et nyttig implementeringsverktøy

09.35-10:15 v/ Kari Anette Os, leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT i Akershus

10:15-10-35 pause

Ressurssykepleier som viktig aktør i kunnskapsformidling - del 1

10.35-12:15 v/ Arild Stegen, fag- og gjennomføringsansvarlig i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT i Buskerud

12:15-13:15 Lunsj

Ressurssykepleier som viktig aktør i kunnskapsformidling - del 2

13:15-14:30 v/ Arild Stegen, fag- og gjennomføringsansvarlig i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, USHT i Buskerud

Oppsummering og veien videre

14:30-15:00 v/ driftsgruppen i Ressurssykepleiernettverket

Velkommen til vårt årlige høstseminar!

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.