Fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg, høsten 2017

Fagseminar, 18.10.2017-19.10.2017, Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus

18. og 19. oktober 2017 blir det igjen fagseminar og ressurssykepleiersamling innen palliasjon og kreftomsorg ved Sundvollen Hotell.

Dag 1 er en åpen dag for alle helsearbeidere som engasjert i palliasjon og kreftomsorg.

Dette er noen av temaene i år:

  • Samhandlingsformen, fra sykehjemsetaten i Oslo
  • Tverrfaglighet løfter
  • Forberedende samtaler rundt livets sluttfase
  • Liv og død – kampen om begrepene
  • Demens og delirium i palliativ setting

Sett av datoen – påmelding kommer.

Når og hvor

Dato
18.10.2017-19.10.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Sundvollen Hotell.
 
Arrangør
Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus
 
Kontakt
Spørsmål kan rettes til spesialsykepleier Liss Mette Johnsrud ved Palliativ enhet.

Telefon: 32 80 42 53