Familiegruppe med undervisnings- og samtaletilbud

Gruppeopplæring , Gruppene igangsettes fortløpende. , Klinikk for psykisk helse og rus

Vi har et tilbud, kalt familiegruppe, hvor familien din får informasjon og inviteres til å samarbeide med deg og behandlere.

Til deg og din familie

Skulle du ønske at dere som familie fikk hjelp til å opprettholde kontakten i en vanskelig tid? Lurer familien din på hvordan de best kan bidra med å hjelpe deg? Når du har psykiske utfordringer kan det være vanskelig å uttrykke hvordan du har det overfor de som er nærmest. Du kan også være usikker på hvor mye og hva slags kontakt du ønsker å ha med familien.

Familien opplever egen bekymring, og vil prøve å hjelpe deg på ulike måter. Det er vanlig at de rundt deg reagerer både med redsel, sinne og uro i møte med psykose eller andre utfordringer. Dette gjør at de ikke alltid klarer å møte deg på den måten du trenger. Ofte opplever mange at de heller ikke har nok kunnskap.

Når og hvor

Tid
Gruppene igangsettes fortløpende.
Klokkeslett
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helse og rus
FoU-avdelingen 
Kontakt
Koordinator Irene Norheim
irene.norheim@vestreviken.no
Mobil: 916 12 805

Koordinator Mia Iversen
mia.iversen@vestreviken.no
Mobil: 911 89 766
 

Hvorfor er familiesamarbeid viktig

Familien har viktig informasjon om din bakgrunn, ressurser og utfordringer. Dette er viktig for at vi kan planlegge et best mulig behandlingsopplegg for deg.

Undersøkelser viser at over halvparten av personene som blir utskrevet fra behandling på sykehus, er avhengig av familiens hjelp for å fungere. Det er også viktig at familien får mulighet til å bearbeide reaksjonene sine.

Hva trenger familien å vite for å være til hjelp?

 • Forståelse for psykisk helse
 • Generelle råd om hva familien bør gjøre
 • Konkrete råd om kommunikasjon
 • Ulike behandlingsmetoder
 • Gunstige psykososiale tiltak
 • Rettigheter
 • Hva fremmer og hva hemmer bedring
 • Hvordan løse dagligdagse utfordringer
 • Hvordan gjenkjenne tegn på fremskritt og tilbakefall

Hva er familiesamarbeid?

Vi har et tilbud, kalt familiegruppe, hvor familien din får informasjon og inviteres til å samarbeide med deg og behandlere. Dette for å kunne gi deg best mulig støtte og hjelp i hverdagen. Familien får også veiledning, hjelp til å være gode omsorgspersoner for hverandre, og råd om hvordan de kan ta vare på eventuelle søsken eller andre barn i familien.

Metoden for familiesamarbeidet legger stor vekt på kommunikasjon for å forstå hverandre bedre. Du bestemmer selv hvem i familien du ønsker å ta med i et slikt samarbeid.

Hvordan foregår familiesamarbeidet? Du og familien møtes regelmessig med en eller to behandlere over en periode på 6–9 måneder. De første møtene brukes for å bli kjent og etablere et samarbeid. Deretter benyttes møtene til:

 1. Gjennomgang/vurdering av ressurser og behov i familien

 2. Kunnskap om hva stress er og hva som kjennetegner psykose

 3. Snakke om og bli bevisst på ulike problemstillinger i hverdagen og sammen finne løsninger som prøves ut

Familiesamarbeidet foregår parallelt med annen individuell behandling og eventuelt medisinsk behandling.

Hva har vært mest nyttig for deg i denne familiegruppen?

“At alle kom til orde og de andre lyttet samtidig.”

“Å sitte sammen med mamma og pappa i gruppen.”

“Det var en god setting der en kunne ta opp ting som en ellers ikke ville ha snakket om. Ja, for jeg tror ikke det er så mange unge som vil starte en slik samtale med foreldrene sine. Det er nok mye lettere når det er noen andre til stede.”

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.