Flerfamiliegruppe med undervisnings- og gruppetilbud

Gruppeopplæring , Gruppene igangsettes fortløpende , Klinikk for psykisk helse og rus

Vi har et behandlingstilbud som kalles psykoedukativ flerfamiliegruppe. Her kan du og dine nærmeste få kunnskap om hva det vil si å ha en psykisk lidelse.

Til deg og din familie

Skulle du ønske at dere som familie fikk hjelp til å opprettholde kontakten i en vanskelig tid? Lurer familien din på hvordan de best kan bidra med å hjelpe deg? Ønsker du å bli kjent med andre som har lignende erfaringer? Når du har psykiske utfordringer kan det være vanskelig å uttrykke hvordan du har det overfor de som er nærmest. Du kan også være usikker på hvor mye og hva slags kontakt du ønsker å ha med familien.

Familien opplever egen bekymring, og vil prøve å hjelpe deg på ulike måter. Det er vanlig at de rundt deg reagerer både med redsel, sinne og uro i møte med psykose eller andre utfordringer. Dette gjør at de ikke alltid klarer å møte deg på den måten du trenger. Ofte opplever mange at de heller ikke har nok kunnskap.

Når og hvor

Tid
Gruppene igangsettes fortløpende
Klokkeslett
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helse og rus
FoU-avdelingen. 
Kontakt
Koordinator Irene Norheim
irene.norheim@vestreviken.no
Mobil: 916 12 805

Koordinator Mia Iversen
mia.iversen@vestreviken.no
Mobil: 911 89 766
 

Hvorfor er familiesamarbeid viktig?

Familien har viktig informasjon om din bakgrunn, ressurser og utfordringer. Dette er viktig for at vi kan planlegge et best mulig behandlingsopplegg for deg.

Undersøkelser viser at over halvparten av personene som blir utskrevet fra behandling på sykehus, er avhengig av familiens hjelp for å fungere. Det er også viktig at familien får mulighet til å bearbeide reaksjonene sine.

Hva trenger familien å vite for å være til hjelp?

 • Forståelse for psykisk helse
 • Generelle råd om hva familien bør gjøre
 • Konkrete råd om kommunikasjon
 • Ulike behandlingsmetoder
 • Gunstige psykososiale tiltak
 • Rettigheter
 • Hva fremmer og hva hemmer bedring
 • Hvordan løse dagligdagse utfordringer
 • Hvordan gjenkjenne tegn på fremskritt og tilbakefall

Hva er psykoedukativ flerfamiliegruppe?

Vi har et behandlingstilbud som kalles psykoedukativ flerfamiliegruppe. Her kan du og dine nærmeste få kunnskap om hva det vil si å ha en psykisk lidelse. Sammen med andre som er i samme situasjon kan du dele erfaringer og løsninger i forhold til å mestre eget liv. Kanskje er ikke utfordringen så stor likevel?

Studier viser at dersom man deltar i en flerfamiliegruppe kan du få færre tilbakefall og sykehusinnleggelser. Det fører også ofte til at funksjonsnivået øker og at du fungerer bedre sosialt.

Lære av hverandre

I en psykoedukativ flerfamiliegruppe deltar vanligvis fem personer som hver har med seg to til tre familiemedlemmer.

Gruppa veiledes av to gruppeledere.

Innhold

 • Forberedende samtaler før gruppestart
 • Undervisningsseminar: Ett ved oppstart og ett senere
 • Gruppemøter: 1,5 time annenhver uke i to år

Gruppemøtene handler om å finne løsninger på utfordringer i hverdagen. Det forventes ikke at man skal dele sine innerste tanker i gruppa.

Deltakere i flerfamiliegrupper opplever at erfaringene som formidles i en slik gruppe kan bidra til forståelse og mestring av egen situasjon. Samtidig oppleves fellesskapet som støttende, noe som er viktig for at man ikke føler seg alene.

Erfaringer fra tidligere deltakere

”Gruppen har vært med på å skape et åpent og trygt forhold til min familie.
De er et nettverk som kan fange meg opp om jeg skulle bli syk. De vet hva de kan gjøre.”

”Arbeidet i gruppen har gitt meg selvtillit. Her har vi fått dele erfaringer, lært av hverandre og fått hjelp til å takle mye av det som skjer i hverdagen.

”Arbeidet i gruppen var oppklarende og givende.”

Les artikkelen som "Mann 39 år" har skrevet om sin erfaring fra flerfamiliegruppe.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.