Flerfamiliegruppe til pasienter med bipolar lidelse og deres familier

Gruppeopplæring, Gruppemøtene holdes én gang hver 14. dag og varer 1,5 time på ettermiddag/kveld., Drammen DPS

Velkommen til flerfamiliegruppe for personer med bipolar lidelse og deres familier. Tilbudet arrangeres av Drammen distriktpsykiatriske senter (DDPS), men det rekrutteres fra hele Vestre Vikens opptaksområde.

Målgruppen er unge voksne i alderen 18-30 år. Fortrinnsvis deltar pasienten med far, mor, eller begge foreldrene. Samlivspartner kan også delta dersom det er aktuelt, men det er verdt å merke seg at dette ikke er en ren pargruppe. Det kan også være aktuelt å ha med søsken.

Helsepersonellet starter med å bli kjent med pasienten og familiemedlemmer hver for seg. Dette arbeidet tar noe tid, da det skal være ca. fem familier med i gruppen. Erfaringsmessig vil selve gruppemøtene kunne starte fra rundt påsketider. Gruppemøtene holdes én gang hver 14. dag og varer 1,5 time på ettermiddag/kveld.

Nærmere info om datoer og sted gis til deltakerne når gruppen er fullsatt.

Mer info om flerfamiliegruppe finner du her.

Når og hvor

Tid
Gruppemøtene holdes én gang hver 14. dag og varer 1,5 time på ettermiddag/kveld.
Klokkeslett
 
Arrangør
Drammen DPS
 
Innlegg fra
Anne Helene Madsen og Gro K. Reiersen. 
Kontaktinformasjon
Irene Norheim.
Telefon: 916 12 805
Ring gjerne for å drøfte mulige deltakere. Vi kan avtale et uforpliktende første informasjonsmøte med pasient, familie og behandler/kontaktperson.
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.