Geriatriforum i Vestre Viken 2018

Fagseminar , 23.10.2018 , Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehus

Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering ved Bærum sykehus har gleden av å ønske velkommen til Geriatriforum. Arrangementet er åpent for helsepersonell i og utenfor Vestre Viken.

På arrangementet vil vi ta opp viktige tema som tverrfaglig geriatrisk utredning, ortogeriatri, demensvennlig sykehus, delirium og behandling av depresjon og psykose hos eldre. Det er 180 plasser tilgjengelig og alt helsepersonell, både fra og utenfra Vestre Viken, er velkomne. Seminaret er gratis, men du må ta med eller kjøpe mat selv.

Vi ønsker velkommen til Geriatriforum i Vestre Viken

  • Jardar Hals, klinikkdirektør, Bærum sykehus

  • Niels Kristian Thybo, avdelingssjef Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

  • Erik H. Engebretsen, seksjonsoverlege GSR, Bærum sykehus

  • Kristin Staib, avdelingssykepleier, GSR, Bærum sykehus

Foredragsholdere:

  • Anne Rita Øksengård, spesialist i indremedisin og geriatri, Bærum sykehus, Phd., forskningsleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, overlege ved Oslo universitetssykehus

  • Torfinn Lødøen Gaarden, overlege, Tåsen alderspsykiatri

  • Foredragsholdere fra Bærum sykehus

Påmelding

Påmelding sendes til Kristin.Staib@vestreviken.no innen 16. oktober 2018.

Når og hvor

Dato
23.10.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Bærum sykehus
Arrangementet finner sted i auditoriet.
 
Arrangør
Geriatri, slag og rehabilitering, Bærum sykehus
 

Program

 

09:00–09:10
Velkommen!

Jardar Hals, klinikkdirektør Bærum sykehus og
Niels Kristian Thybo, avdelingssjef Medisinsk avdeling, Bærum sykehus

09:10–09:20
Seksjon for Geriatri Slag og Rehabilitering (GSR)

Kompetansesenter for geriatri i Vestre Viken
Erik H. Engebretsen, seksjonsoverlege GSR, Bærum sykehus

09:20–09:50
Delirium – spiller det noen rolle hva vi gjør og hvor vi gjør det?

Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri og overlege ved Oslo Universitetssykehus

09:50–10:20
Yngre med demens

Sahand Nazari, konstituert overlege GSR, Bærum sykehus

10:20–10:50 PAUSE


10:50–11:20
Medikamentell behandling av depresjon og psykose hos eldre

Torfinn Lødøen Gaarden, overlege, Tåsen alderspsykiatri

11:20–12:00
Demensvennlig sykehus–hva er det?

Anne Rita Øksengård, spesialist i geriatri, ph.d.,
forskningsleder, Nasjonalforeningen for folkehelsen

12:00–13:00 LUNSJ


13:00–13:15
Den akuttgeriatriske pasienten og tverrfaglig geriatrisk utredning

Marius Myrstad, ph.d., overlege, GSR, Bærum sykehus

13:15–13:30
Sykepleie i akuttgeriatrisk utredning

Geraldine Garcia, geriatrisk sykepleier GSR, Bærum sykehus

13:30–13:45
Ergoterapi i akuttgeriatrisk utredning

Else Graven, spesialergoterapeut, Bærum sykehus

13:45–14:00
Fysioterapi i akuttgeriatrisk utredning

Audhild Tørstad, spesialfysioterapeut, Bærum sykehus

14:00–14:20
Tverrfaglig geriatrisk utredning – oppsummering og diskusjon

Marius Myrstad, ph.d., overlege, GSR, Bærum sykehus

14:20–14:40 PAUSE

14:40–15:20
Ortogeriatri – Ny retningslinje for tverrfaglig behandling av hoftebrudd

Wender Figved, assisterende avdelingssjef, overlege, PhD, Ortopedisk avdeling og Johan B: Sundin, overlege GSR, Bærum sykehus

15:20–15:30
Oppsummering av avslutning

Erik H. Engebretsen, seksjonsoverlege GSR, Bærum sykehus

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.