God kommunikasjon via tolk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 30.11.2016 , Lærings- og mestringssenteret

Kommunikasjon gjennom tolk kan være helt nødvendig for at helsepersonell skal yte forsvarlig helsehjelp, og for å sikre at det gis nødvendig informasjon og veiledning til pasienter og pårørende.

Dette arrangementet er et temamøte er for Migrasjon og helse, og møtet er åpent for alle.

Temaer:

  • Hvorfor er det viktig å bruke tolk?
  • Når skal tolk benyttes?
  • Hvem har behov for tolk?
  • Hva skal du være oppmerksom på?
  • Praktiske eksempler

Om foreleseren

Karin Eriksen Andersgaard er utdannet tolk og oversetter med fransk som fremmedspråk.

Hun har 20 års yrkeserfaring fra denne bransjen i Norge og Frankrike.
Hun har jobbet som tolkefaglig rådgiver ved Tolkesentralen på Oslo Universitetssykehus i to år og hennes hovedansvarsområder er rekruttering og kompetanseheving.

Når og hvor

Dato
30.11.2016 
Klokkeslett
13:30-14:30
Sted
Bærum sykehus
Møterom Hauger Gjettum.
Møterommet er bak kantinen.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret ved Bærum sykehus.
Telefon: 67 80 93 14
e-post: Lms.bs@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.