Grunnkurs om Cerebral Parese

Kurs, 20.09.2017, Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Dette er et kurs som gir grunnleggende informasjon om diagnosen Cerebral Parese (CP). Fokuset vil være på hvordan vi kan fremme barnets aktivitet og deltakelse i hverdagen.

Målgruppe

Foresatte og lokale fagpersoner til barn med Cerebral Parese fra 0-10 år. Kurset passer for personer som jobber i forhold til barn med CP. Dette kan omfatte både assistenter, pedagoger og terapeuter.

Kursavgift

Gratis for foresatte.
Kr. 600,- for fagpersoner.
Det vil bli servert en enkel lunsj, kaffe og te.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 6. september 2017

Påmelding til: kurs.habilitering@vestreviken.no eller til Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid mandag-fredag, kl. 09:00-14:00.
Telefon: 32 24 57 70

Bindende påmelding med fullstendig navn på deltakere.
Husk å oppgi fakturaadresse, og eventuell merknad for denne.

Dersom du har matallergi/-intoleranse, må du gi beskjed om dette når du melder deg på kurset.

Vi ber foresatte distribuere invitasjonen til aktuelle samarbeidspersoner rundt barnet.

Velkommen!

Program

 • 09:00 Introduksjon til dagen
 • 09:15 Presentasjon av ICF (International Classification of Function)
 • 09:45 Medisinske aspekter ved Cerebral Parese
  v/lege Elisabeth Weatherup
 • 10:30 Pause
 • 10:45 Utvikling og læring av funksjonelle ferdigheter
  v/fysioterapeut Grethe Engvig og ergoterapeut Hanne Shetelig
 • 11:15 Kognitiv utvikling og læring
  v/psykolog Rita Nielsen Glad
 • 12:00 Lunsj
 • 12:45 Sosial utvikling
  v/psykolog Grete Helene Haugene
 • 13:30 Pause
 • 13:45 “Snakk med meg!” Om å følge barnets stemme.
  v/sosionom Martine Lyng
 • 15:00 Dagen avsluttes

Med forbehold om endringer i programmet.

Når og hvor

Dato
20.09.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Konggata 51, Drammen
Habiliteringssenterets lokaler. Inngang fra Wergelands gate 10.
 
Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontakt
Grethe Engvig, telefon: 32 24 57 73
Hanne Shetelig, telefon: 32 24 57 36