Habiliteringssenterets kursoversikt 2018

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2018. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.

Januar

AKKtiv – Alternativ og Supplerende kommunikasjon tidlig intervensjon, foreldrekurs

Målgruppe:
Foresatte som har barn med kommunikasjonsvansker.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Kurset går over 4 ganger, med oppstart 16. januar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP: Workshop for assistenter

Målgruppe:
Alle assistenter som jobber med barn med funksjonsnedsettelser av lett til moderat grad.

Kurset tar utgangspunkt i samarbeidet med assistenter som følger barn i BIP (Buskeruds Intensive Program), men det er ingen forutsetning å ha deltatt i BIP som assistent.

Dato: 16. januar 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming

Målgruppe:
Foresatte, skoler, spesialskoler, kommunale tjenesteytere til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen utviklingshemming.

Datoer:

  • 17. januar 2018: Pubertet hos personer med lett utviklingshemming

  • 18. januar 2018: Pubertet hos personer med moderat utviklingshemming

  • 19. januar 2018: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemming

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

EIBI (Autismespekterforstyrrelser og Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse)

Målgruppe:
Opplæringspersonalet til barnet i barnehagen, samt barnets foreldre og PPT.

Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på disse kursene.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 22. og 26. januar 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Foreldreprogrammet informasjonsmøte

Målgruppe:
Foresatte til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 30. januar 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Februar

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 1. februar 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 2-3 år.

Dag 1 av kurset er kun beregnet på foresatte.

Dag 2 er for foresatte og barna.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 1. og 2. februar 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 2. februar og 9. februar 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming

Ved: Finnborg Scheving fra Statped sørøst.

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2011 og 2012, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Uke 6, februar 2018. Eksakt dato vil bli publisert når denne er bestemt.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Temaveiledning – workshop: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagansvarlige med veiledningsansvar i kommunal regi i Vestre Vikens nedslagsområde, dvs. nøkkelpersoner som veileder de som arbeider med pasienter/brukere. Det er ønskelig med minst to ansatte fra samme kommune, eller noen som kan samarbeide videre.

Dato: 8. februar, 22. mars og 3. mai 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 12: Gjensyn

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 14.-16. februar 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mars

Opp Ut 10-12 år: Begynnende ungdomstid

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom i alderen 10-12 år med moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 5.-7. mars 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 7. mars 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 13A: Jeg vil jeg kan

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 12.-16. mars 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 13B: Jeg vil jeg kan

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 12. mars + 19.-22. mars 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

April

ASK Buskerud nettverk

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjensten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 4. april 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Kurs om psykisk utviklingshemming – hverdagsvansker og sårbarhet

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner som arbeider i bolig/arbeidssted for voksne personer med utviklingshemning.

Dato: 5.-6. april 2018 - AVLYST

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

PECS (The Picture-Exchange System)

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: 9. april 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

Målgruppe:
Kommunalt ansatte som arbeider i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemming.

Dato: 12. april 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 10. april 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid, gruppesamling

Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 10-12 år med lett psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom, og deres foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 18.-20. april/25.-27. april 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mai

BIP 11: Gjensyn

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 2.-4. mai 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 13A: Jeg vil jeg kan

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.
Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 23.-25. mai 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 24. mai 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 25. mai og 1. juni 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 13B: Jeg vil jeg kan

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.
Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 28.-30. mai 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Juni

Evaluering av «Foreldreprogrammet, høsten 2017»

Målgruppe:
Foresatte som deltok på «Foreldreprogrammet» høsten 2017.
Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6. juni 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

August

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med lett grad av utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 28. august 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med moderat grad av utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 29. august 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

September

Fagkurs om epilepsi

Et kurs for deg som jobber med barn og voksne som har funksjonsnedsettelse og epilepsi.

Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider i avlastningsboliger, barnehager, skoler, SFO, arbeidssentre, videregående skoler og lignende.

Dato: 5. og 6. september 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autisme og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 5. september 2018.

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

BIP 12: Samling 3

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 11.-13. september 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om
«Utfordrende atferd».

Dato: 13. september og 1. november 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

MMC gruppesamling

Målgruppe:
Nærmere informasjon vil komme.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 14. september 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

EIBI (Early Intensive Behaviour Intervention for young children with autism spectrum disorders)

Målgruppe:
Opplæringspersonalet til barnet i barnehagen, samt barnets foreldre og PPT.

Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på disse kursene.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 17. og 21. september 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt: Alvorlig/dyp psykisk utviklingshemming

Målgruppe:
Foresatte til barn med alvorlig/dyp psykisk utviklingshemning i alderen 5-12 år.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 18. og 19. september 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Grunnkurs om Cerebral Parese

Målgruppe:
Foresatte og lokale fagpersoner til barn med Cerebral Parese fra 0-10 år.

Dato: 20. september 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogram for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.


Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 25. september 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Temaveiledning – workshop: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagansvarlige med veiledningsansvar i kommunal regi i Vestre Vikens nedslagsområde, dvs. nøkkelpersoner som veileder de som arbeider med pasienter/brukere. Det er ønskelig med minst to ansatte fra samme kommune, eller noen som kan samarbeide videre.

Dato: 27. september, 25. oktober og 29. november 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdag del 1 og del 2

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 28. september og 12. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Oktober

OppUt 17-21 år: «Hva vil det si å være ung og ha lett psykisk utviklingshemming?»

Målgruppe:
Unge i alderen 17-21 år, med diagnosen lett psykisk utviklingshemming.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 9.-11. oktober/16.-18. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

BIP 11: Fagdag "Begynt på skolen"

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 11. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdag del 2

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 12. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

ASK Buskerud nettverk

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjenesten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 18. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Utfordrende atferd: Forebygging og intervensjoner

Foreleser:
Jonny Finstad er foreleser. Han har bachlorgrad i vernepleie og mastergrad i læring i komplekse systemer. Han jobber som fagdirektør ved Mjøsen Bo og Habilitering.

Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider i bolig, skole, arbeidssentre og lignende med personer med autisme og/eller utviklingshemming.
Det er en fordel å ha basiskunnskap om temaet.

Dato: 19. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

PECS (The Picture-Exchange System)

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: 23. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Atferdsavtaler

Foreleser:
Jonny Finstad, vernepleier med mastergrad i læring i komplekse systemer. Han jobber som daglig leder ved Mjøsen Bo og Habilitering.

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner til barn og voksne med utviklingshemming, autisme eller andre tilstander som gir behov for tilrettelegging i form av atferdsavtaler.

Ansatte i barnehage, skole, SFO, avlastningsboliger, arbeidssentre etc.
Fagpersoner i første-/andrelinjetjeneste med behov for opplæring/tilrettelegging i atferdsavtaler.

Dato: 25. og 26. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 30. oktober 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om
«Utfordrende atferd».

Dato: 13. september og 1. november 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagdag for foresatte og fagpersoner til førskolebarn med store sammensatte funksjonsnedsettelser

Målgruppe:
Foresatte, helsesøstre, pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagpersoner som jobber med barna.

Dato: 1.-2. november 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

BIP 13: Samling 1

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 7.-9. november 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

BIP 14: Jeg vil - jeg kan 1

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 12.-16. november 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 17-21 år: «Hva vil det si å være ung og ha lett psykisk utviklingshemming?»

Målgruppe:
Foresatte til unge i alderen 17-21 år, med diagnosen lett psykisk utviklingshemming.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 20.-22. november 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 17-21 år: «Hva vil det si å være ung og ha moderat psykisk utviklingshemming?»

Målgruppe:
Foresatte til unge i alderen 17-21 år, med diagnosen moderat psykisk utviklingshemming.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 27.-29. november 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdag del 1 og del 2

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 30. november og 7. desember 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Desember

Evaluering av «Foreldreprogrammet, våren 2018»

Målgruppe: Foresatte som deltok på «Foreldreprogrammet» våren 2018.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 5. desember 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdag del 2

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 7. desember 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Kursoversikten er publisert med forbehold om endringer.

Når og hvor

Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontakt
Ved spørsmål i forhold til planlagte kurs, send e-post til: kurs.habilitering@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.