Habiliteringssenterets kursoversikt 2018

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2018. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.

Januar

AKKtiv – Alternativ og Supplerende kommunikasjon tidlig intervensjon, foreldrekurs

Målgruppe:
Foresatte som har barn med kommunikasjonsvansker.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Kurset går over 4 ganger, med oppstart 16. januar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

BIP: Workshop for assistenter

Målgruppe:
Alle assistenter som jobber med barn med funksjonsnedsettelser av lett til moderat grad.

Kurset tar utgangspunkt i samarbeidet med assistenter som følger barn i BIP (Buskeruds Intensive Program), men det er ingen forutsetning å ha deltatt i BIP som assistent.

Dato: 16. januar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming

Målgruppe:
Foresatte, skoler, spesialskoler, kommunale tjenesteytere til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen utviklingshemming.

Datoer:

  • 17. januar 2018: Pubertet hos personer med lett utviklingshemming

  • 18. januar 2018: Pubertet hos personer med moderat utviklingshemming

  • 19. januar 2018: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemming

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

EIBI (Autismespekterforstyrrelser og Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse)

Målgruppe:
Opplæringspersonalet til barnet i barnehagen, samt barnets foreldre og PPT.

Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på disse kursene.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 22. og 26. januar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Foreldreprogrammet informasjonsmøte

Målgruppe:
Foresatte til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 30. januar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Februar

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 1. februar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 2-3 år.

Dag 1 av kurset er kun beregnet på foresatte.

Dag 2 er for foresatte og barna.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 1. og 2. februar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 2. februar og 9. februar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming

Ved: Finnborg Scheving fra Statped sørøst.

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2011 og 2012, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Uke 6, februar 2018. Eksakt dato vil bli publisert når denne er bestemt.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Temaveiledning – workshop: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagansvarlige med veiledningsansvar i kommunal regi i Vestre Vikens nedslagsområde, dvs. nøkkelpersoner som veileder de som arbeider med pasienter/brukere. Det er ønskelig med minst to ansatte fra samme kommune, eller noen som kan samarbeide videre.

Dato: 8. februar, 22. mars og 3. mai 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

BIP 12: Gjensyn

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 14.-16. februar 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Mars

Opp Ut 10-12 år: Begynnende ungdomstid

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom i alderen 10-12 år med moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 5.-7. mars 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 7. mars 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

BIP 13A: Jeg vil jeg kan

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 12.-16. mars 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

BIP 13B: Jeg vil jeg kan

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 12. mars + 19.-22. mars 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

April

ASK Buskerud nettverk

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjensten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 4. april 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Kurs om psykisk utviklingshemming – hverdagsvansker og sårbarhet

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner som arbeider i bolig/arbeidssted for voksne personer med utviklingshemning.

Dato: 5.-6. april 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

PECS (The Picture-Exchange System)

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: 9. april 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

Målgruppe:
Kommunalt ansatte som arbeider i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemming.

Dato: 12. april 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 10. april 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid, gruppesamling

Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 10-12 år med lett psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom, og deres foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 11.-13. april/18.-20. april/25.-27. april 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Mai

BIP 11: Gjensyn

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 2. mai-4. mai 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

OppUt: Alvorlig/dyp psykisk utviklingshemming

Målgruppe:
Foresatte til barn med alvorlig/dyp psykisk utviklingshemning i alderen 5-12 år.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 7. og 8. mai 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

BIP 13A: Jeg vil jeg kan

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.
Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 23.-25. mai 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 24. mai 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 25. mai og 1. juni 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

BIP 13B: Jeg vil jeg kan

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.
Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 28.-30. mai 2018

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

Juni

Evaluering av «Foreldreprogrammet, høsten 2017»

Målgruppe:
Foresatte som deltok på «Foreldreprogrammet» høsten 2017.
Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6. juni 2018.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen.

August

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med lett grad av utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 28. august 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med moderat grad av utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 29. august 2018

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Kursoversikten er publisert med forbehold om endringer.

Når og hvor

Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontakt
Ved spørsmål i forhold til planlagte kurs, send e-post til: kurs.habilitering@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.