Habiliteringssenterets kursoversikt 2019

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2019. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.

Januar

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner.

Dato: 10. januar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

AKKtiv – Alternativ og Supplerende kommunikasjon tidlig intervensjon, foreldrekurs

Målgruppe:
Foresatte som har barn med kommunikasjonsvansker.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Kurset går over 4 ganger, med oppstart 15. januar 2019.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

EIBI (Early Intensive Behaviour Intervention for young children with autism spectrum disorders)

Målgruppe:
Opplæringspersonalet til barnet i barnehagen, samt barnets foreldre og PPT.

Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på disse kursene.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 21. og 25. januar 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming

Målgruppe:
Foresatte, skoler, spesialskoler, kommunale tjenesteytere til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen utviklingshemming.

Datoer:

  • 22. januar 2019: Pubertet hos personer med lett utviklingshemming

  • 23. januar 2019: Pubertet hos personer med moderat utviklingshemming

  • 24. januar 2019: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemming

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 23. januar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Atferdsavtaler

Forelesere:
Jonny Finstad, vernepleier med mastergrad i læring i komplekse systemer. Han jobber som daglig leder ved Mjøsen Bo og Habilitering.

Pål Skogstad, vernepleier med lang erfaring fra habiliteringstjenesten som rådgiver. Ansatt som fagkonsulent ved Mjøsen Bo og Habilitering avdeling Opplæring og Aktivitet.

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner til barn og voksne med utviklingshemming, autisme eller andre tilstander som gir behov for tilrettelegging i form av atferdsavtaler.

Ansatte i barnehage, skole, SFO, avlastningsboliger, arbeidssentre etc.
Fagpersoner i første-/andrelinjetjeneste med behov for opplæring/tilrettelegging i atferdsavtaler.

Dato: 24. januar 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Temaveiledning – workshop: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagansvarlige med veiledningsansvar i kommunal regi i Vestre Vikens nedslagsområde, dvs. nøkkelpersoner som veileder de som arbeider med pasienter/brukere. Det er ønskelig med minst to ansatte fra samme kommune, eller noen som kan samarbeide videre.

Dato: 31. januar, 7. mars og 23. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Februar

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 1. februar og 8. februar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming

Ved: Finnborg Scheving fra Statped sørøst.

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2012 og 2013, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6. februar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Målgruppe:

Dato: 7. februar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mer informasjon vil komme.

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.

Kurset er kun beregnet på foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 13. februar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mars

Opp Ut 10-12 år: Begynnende ungdomstid

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom i alderen 10-12 år med moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 5.-7. mars 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 6. mars 2019.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 12

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 13.-15. mars 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 14

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 19.-22. mars 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 2-3 år.

Dag 1 av kurset er kun beregnet på foresatte.

Dag 2 er for foresatte og barna.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 27. og 28. mars 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

April

ASK Buskerud nettverk

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjensten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 4. april 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 4. april 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

PECS (The Picture-Exchange System)

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: 9. april 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

Målgruppe:
Kommunalt ansatte som arbeider i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemming.

Dato: 11. april 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdag ungdom

Målgruppe:
Foresatte til ungdom i alderen 12-16 år som er henvist til Habiliteringssenteret.

Dato: 12. april 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 25. april 2019 / 7. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mai

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid, gruppesamling

Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 10-12 år med lett psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom, og deres foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6.-8. mai/13.-15. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.

Kurset er kun beregnet på foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 23. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 24. mai og 7. juni 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 13

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 27.-29. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Juni

BIP 14

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 3.-7. juni 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Kursoversikten er publisert med forbehold om endringer.

Når og hvor

Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontakt
Ved spørsmål i forhold til planlagte kurs, send e-post til: kurs.habilitering@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.