Habiliteringssenterets kursoversikt 2019

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2019. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.

Januar

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner.

Dato: 10. januar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

AKKtiv – Alternativ og Supplerende kommunikasjon tidlig intervensjon, foreldrekurs

Målgruppe:
Foresatte som har barn med kommunikasjonsvansker.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Kurset går over 4 ganger, med oppstart 15. januar 2019.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

EIBI (Early Intensive Behaviour Intervention for young children with autism spectrum disorders) - AVLYST

Målgruppe:
Opplæringspersonalet til barnet i barnehagen, samt barnets foreldre og PPT.

Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på disse kursene.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 21. og 25. januar 2019 - AVLYST

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming

Målgruppe:
Foresatte, skoler, spesialskoler, kommunale tjenesteytere til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen utviklingshemming.

Datoer:

  • 22. januar 2019: Pubertet hos personer med lett utviklingshemming

  • 23. januar 2019: Pubertet hos personer med moderat utviklingshemming

  • 24. januar 2019: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemming

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 23. januar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Atferdsavtaler

Forelesere:
Jonny Finstad, vernepleier med mastergrad i læring i komplekse systemer. Han jobber som daglig leder ved Mjøsen Bo og Habilitering.

Pål Skogstad, vernepleier med lang erfaring fra habiliteringstjenesten som rådgiver. Ansatt som fagkonsulent ved Mjøsen Bo og Habilitering avdeling Opplæring og Aktivitet.

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner til barn og voksne med utviklingshemming, autisme eller andre tilstander som gir behov for tilrettelegging i form av atferdsavtaler.

Ansatte i barnehage, skole, SFO, avlastningsboliger, arbeidssentre etc.
Fagpersoner i første-/andrelinjetjeneste med behov for opplæring/tilrettelegging i atferdsavtaler.

Dato: 24. januar 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Temaveiledning – workshop: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagansvarlige med veiledningsansvar i kommunal regi i Vestre Vikens nedslagsområde, dvs. nøkkelpersoner som veileder de som arbeider med pasienter/brukere. Det er ønskelig med minst to ansatte fra samme kommune, eller noen som kan samarbeide videre.

Dato: 31. januar, 7. mars og 23. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Februar

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 1. februar og 8. februar 2019 - AVLYST

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming

Ved: Finnborg Scheving fra Statped sørøst.

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2012 og 2013, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6. februar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.

Kurset er kun beregnet på foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 13. februar 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mars

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 6. mars 2019.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 14

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 12.-15. mars 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 12

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 20.-22. mars 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 2-3 år.

Dag 1 av kurset er kun beregnet på foresatte.

Dag 2 er for foresatte og barna.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 27. og 28. mars 2019 - UTSATT til 15.-16. januar 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

April

ASK Buskerud nettverk

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjensten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 4. april 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 4. april 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

PECS (The Picture-Exchange System)

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: 9. april 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Aldring og helse hos mennesker med utviklingshemming

Målgruppe:
Kommunalt ansatte som arbeider i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemming.

Dato: 11. april 2019 - UTSATT til høsten 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Opp Ut 10-12 år: Begynnende ungdomstid

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom i alderen 10-12 år med moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 11.-12. mars 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdag ungdom

Målgruppe:
Foresatte til ungdom i alderen 12-16 år som er henvist til Habiliteringssenteret.

Dato: 12. april 2019 - UTSATT på ubestemt tid

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 25. april 2019 / 7. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mai

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid, gruppesamling

Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 10-12 år med lett psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom, og deres foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6.-8. mai/13.-15. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Hei! Vil du komme på kurs?
Habiliteringssenteret inviterer deg til kurs om ryggmargsbrokk

Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 11-15 år som har ryggmargsbrokk eller lignende tilstander, og deres foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 9. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.

Kurset er kun beregnet på foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 23. mai 2019 - UTSATT til desember 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 24. mai og 7. juni 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 13

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 27.-29. mai 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Juni

BIP 14

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 3.-7. juni 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Målgruppe:
Lokale  fagpersoner (personale i barnebolig, barnehage/skole/SFO og helsesykepleier) som jobber tett med barn i risiko for underernæring, som konsekvens av spisevansker.

Dato: 27. august 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

September

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med lett/moderat grad av utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 3. september 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Gruppesamlinger med fokus på hverdagsmestring: Temaforelesninger og løsningsstrategier for unge voksne tilknyttet Habiliteringssenteret

Målgruppe:
Ungdom med funksjonsnedsettelser, i alderen 19-35 år, tilknyttet Habiliteringssenteret.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Gruppen samles 6 ganger, med oppstart 3. september 2019.

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

EIBI (Early Intensive Behaviour Intervention for young children with autism spectrum disorders)

Målgruppe:
Opplæringspersonalet til barnet i barnehagen, samt barnets foreldre og PPT.

Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på disse kursene.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 9. og 13. september 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autisme og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 11. september 2019.

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner.

Dato: 24. september 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Grunnkurs om Cerebral Parese: Skolebarn 6-12 år, GMFCS-nivå I-III

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner og lokale fagpersoner til barn med Cerebral Parese i alderen 6-12 år. Kurset passer for personer som jobber med barn med CP. Dette kan omfatte både assistenter, pedagoger og terapeuter.

Dato: 26. september 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdag del 1 og del 2

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 27. september og 11. oktober 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Oktober

Målgruppe:
Komunalt ansatte som jobber i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemming.

Dato: 8. oktober 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Grunnkurs om Cerebral Parese: Førskolebarn 0-6 år

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner og lokale fagpersoner til barn med Cerebral Parese i alderen 0-6 år. Kurset passer for personer som jobber med barn med CP. Dette kan omfatte både assistenter, pedagoger og terapeuter.

Dato: 10. oktober 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 17-21 år: «Hva vil det si å være ung og ha lett psykisk utviklingshemming?»

Målgruppe:
Unge i alderen 17-21 år, med diagnosen lett psykisk utviklingshemming.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 15.-17. oktober 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 18. oktober 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagkurs om epilepsi

Et kurs for deg som jobber med barn/voksne som har funksjonsnedsettelse og epilepsi.

Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider i avlastningsboliger, barnehager, skoler, SFO, arbeidssentre, videregående skoler og lignende.

Dato: 21. og 22. september 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 24. oktober 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

PECS (The Picture-Exchange System)

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: 29. oktober 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

ASK Buskerud nettverk

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjenesten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 31. oktober 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

November

BIP 13/14

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 13.-15. november 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagdag for foresatte og fagpersoner til førskolebarn med store sammensatte funksjonsnedsettelser

Målgruppe:
Foresatte, helsesøstre, pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagpersoner som jobber med barna.

Dato: 19. og 20. november 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Dramme

Utfordrende atferd: Forebygging og intervensjoner

Foreleser:
Jonny Finstad er foreleser. Han har bachlorgrad i vernepleie og mastergrad i læring i komplekse systemer. Han jobber som fag- og kvalitetsdirektør ved Ecura, tidligere ved Mjøsen Bo og Habilitering.

Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider i bolig, skole, arbeidssentre og lignende med personer med autisme og/eller utviklingshemming.
Det er en fordel å ha basiskunnskap om temaet.

Dato: 22. november 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 17-21 år: «Hva vil det si å være ung og ha lett psykisk utviklingshemming?»

Målgruppe:
Foresatte til unge i alderen 17-21 år, med diagnosen lett/moderat psykisk utviklingshemming.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 26.-28. november 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 28. november 2019

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdag del 1 og del 2

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 29. november og 6. desember 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Desember

Halvtårsevaluering av «Foreldreprogrammet, våren 2018»

Målgruppe:
Foresatte som deltok på «Foreldreprogrammet» våren 2019.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 4. desember 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogram for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.


Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 10. desember 2019

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Temaveiledning – workshop: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagansvarlige med veiledningsansvar i kommunal regi i Vestre Vikens nedslagsområde, dvs. nøkkelpersoner som veileder de som arbeider med pasienter/brukere. Det er ønskelig med minst to ansatte fra samme kommune, eller noen som kan samarbeide videre.

Dato: Våren 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Kursoversikten er publisert med forbehold om endringer.

Når og hvor

Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål i forhold til planlagte kurs, send e-post til: kurs.habilitering@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?