Habiliteringssenterets kursoversikt 2020

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2020. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.

Januar

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 12. februar 2020.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

AKKtiv – Alternativ og Supplerende kommunikasjon tidlig intervensjon, foreldrekurs

Målgruppe:
Foresatte som har barn med kommunikasjonsvansker.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Kurset går over 4 ganger, med oppstart 14. januar 2020.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming

Målgruppe:
Foresatte, skoler, spesialskoler, kommunale tjenesteytere til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen utviklingshemming.

Datoer:

  • 28. januar 2020: Pubertet hos personer med lett og moderat utviklingshemming

  • 29. januar 2020: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemming

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 31. januar og 7. februar 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Februar

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 13. februar 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mars

Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet - AVLYST

Foreleser: Ellen Munkhaugen

Målgruppe:
Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale avlastnings- og barneboliger og bofellesskap for voksne. Særlig inviteres de med lederansvar/fagansvar i den enkelte bolig.

Dato: 3. mars 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.

Kurset er kun beregnet på foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 5. mars 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming

Ved: Foreleser fra Statped sørøst.

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2013 og 2014, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6. mars 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Atferdsavtaler - AVLYST

Foreleser:
Jonny Finstad er foreleser. Han har bachlorgrad i vernepleie og mastergrad i læring i komplekse systemer. Han jobber som fag- og kvalitetsdirektør ved Ecura, tidligere ved Mjøsen Bo og Habilitering.

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner til barn og voksne med utviklingshemming, autisme eller andre tilstander som gir behov for tilrettelegging i form av atferdsavtaler.

Ansatte i barnehage, skole, SFO, avlastningsboliger, arbeidssentre etc.
Fagpersoner i første-/andrelinjetjeneste med behov for opplæring/tilrettelegging i atferdsavtaler.

Dato: 19. mars 2020

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

PECS (The Picture-Exchange System) - AVLYST

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: Utsatt til høsten 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid - AVLYST

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom i alderen 10-12 år med moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 30.-31. mars 2020.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

April

Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider i boliger for ungdom/voksne.

Dato: 1. april 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner.

Dato: 2. april 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

ASK Buskerud nettverk - AVLYST

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjenesten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 15. april 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid, gruppesamling - AVLYST

Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 10-12 år med lett psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom, og deres foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 21.-23. april / 5.-7. mai / 12.-14. mai 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter - AVLYST

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 28. april 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mai

BIP 13 - AVLYST

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6.-8. mai 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 14 - AVLYST

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 13.-15. mai 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom - AVLYST

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 2-4 år.

Dag 1 av kurset er kun beregnet på foresatte.

Dag 2 er for foresatte og barna.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Utsatt til høsten 2020.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd - AVLYST

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 28. mai 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager - AVLYST

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 29. mai og 5. juni 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

September

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner.

Dato: 3. september 2020

Gjennomføring: Videooverføring (Join)

EIBI (Early Intensive Behaviour Intervention for young children with autism spectrum disorders)

Målgruppe:
Opplæringspersonalet til barnet i barnehagen, samt barnets foreldre og PPT.

Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på disse kursene.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 7. og 8. september 2020

Gjennomføring: Videooverføring (Join)

Gruppesamlinger med fokus på hverdagsmestring: Temaforelesninger og løsningsstrategier for unge voksne tilknyttet Habiliteringssenteret

Målgruppe:
Ungdom med funksjonsnedsettelser, i alderen 19-35 år, tilknyttet Habiliteringssenteret.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Gruppen samles 6 ganger, med oppstart 8. september 2020

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med lett/moderat grad av utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: September 2020

Gjennomføring: E-læringskurs

Grunnkurs om Cerebral Parese: Skolebarn 6-12 år

Dette kurset vil ikke bli gjennomført høsten 2020. Vi anbefaler at du klikker deg inn på lenkene som ligger under BEHANDLING - Habilitering ved cerebral parese hos barn og unge.

Temaveiledning: Sosial kompetanse

Målgruppe: Kommunale fagpersoner.

Dato: 10. september, 22. oktober og 19. november 2020

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OBS! Antall deltakere er begrenset til seks.

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming

Foreleser: Kevin Alvaro, seniorrådgiver fra Statped sørøst.

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2014 og 2015, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Ikke avklart.

Gjennomføring: Mye tyder på at dette kurset vil bli videooverført (Join).

Introduksjon habilitering

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Habiliteringssenteret arrangerer jevnlig "Introduksjonsdager", del 1 og del 2. På grunn av coronasituasjonen, har vi måttet avlyse høstens kurs, men anbefaler E-læringskurset "Kompetente foreldre" som er utarbeidet av Akershus universitetssykehus. Her vil du også finne et informasjonshefte, laget av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS). Lenker finner du under ARRANGEMENTER.

Oktober

Grunnkurs om Cerebral Parese: Førskolebarn 0-6 år

Dette kurset vil ikke bli gjennomført høsten 2020. Vi anbefaler at du klikker deg inn på lenkene som ligger under BEHANDLING - Habilitering ved cerebral parese hos barn og unge.

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 22. oktober 2020

Gjennomføring: Videooverføring (Join)

November

Alding og helse hos mennesker med utviklingshemming

Målgruppe:
Kommunalt ansatte som jobber i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemming.

Dato: 11. og 13. november 2020.

Gjennomføring: Kurset vil bli arrangert som webinar, fra kl. 10:00-12:00.

Kursoversikten er publisert med forbehold om endringer.

Når og hvor

Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål i forhold til planlagte kurs, send e-post til: kurs.habilitering@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?