Habiliteringssenterets kursoversikt 2020

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Her finner du oversikt over hvilke kurs Habiliteringssenteret tilbyr i 2020. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.

Januar

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autismespekterforstyrrelser og/eller psykisk utviklingshemming av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 12. februar 2020.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

AKKtiv – Alternativ og Supplerende kommunikasjon tidlig intervensjon, foreldrekurs

Målgruppe:
Foresatte som har barn med kommunikasjonsvansker.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Kurset går over 4 ganger, med oppstart 14. januar 2020.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Kurs om pubertet hos personer med utviklingshemming

Målgruppe:
Foresatte, skoler, spesialskoler, kommunale tjenesteytere til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen utviklingshemming.

Datoer:

  • 28. januar 2020: Pubertet hos personer med lett og moderat utviklingshemming

  • 29. januar 2020: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemming

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 31. januar og 7. februar 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Februar

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 13. februar 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mars

Samhandling og konflikthåndtering i hjelpeapparatet - AVLYST

Foreleser: Ellen Munkhaugen

Målgruppe:
Ansatte i spesialisthelsetjenesten, kommunale avlastnings- og barneboliger og bofellesskap for voksne. Særlig inviteres de med lederansvar/fagansvar i den enkelte bolig.

Dato: 3. mars 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.

Kurset er kun beregnet på foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 5. mars 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming

Ved: Foreleser fra Statped sørøst.

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2013 og 2014, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6. mars 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Atferdsavtaler - AVLYST

Foreleser:
Jonny Finstad er foreleser. Han har bachlorgrad i vernepleie og mastergrad i læring i komplekse systemer. Han jobber som fag- og kvalitetsdirektør ved Ecura, tidligere ved Mjøsen Bo og Habilitering.

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner til barn og voksne med utviklingshemming, autisme eller andre tilstander som gir behov for tilrettelegging i form av atferdsavtaler.

Ansatte i barnehage, skole, SFO, avlastningsboliger, arbeidssentre etc.
Fagpersoner i første-/andrelinjetjeneste med behov for opplæring/tilrettelegging i atferdsavtaler.

Dato: 19. mars 2020

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

PECS (The Picture-Exchange System) - AVLYST

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: Utsatt til høsten 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid - AVLYST

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom i alderen 10-12 år med moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 30.-31. mars 2020.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

April

Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider i boliger for ungdom/voksne.

Dato: 1. april 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner.

Dato: 2. april 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

ASK Buskerud nettverk - AVLYST

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjenesten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 15. april 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid, gruppesamling - AVLYST

Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 10-12 år med lett psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom, og deres foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 21.-23. april / 5.-7. mai / 12.-14. mai 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter - AVLYST

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 28. april 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Mai

BIP 13 - AVLYST

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 6.-8. mai 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

BIP 14 - AVLYST

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 13.-15. mai 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom - AVLYST

Målgruppe:
Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 2-4 år.

Dag 1 av kurset er kun beregnet på foresatte.

Dag 2 er for foresatte og barna.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Utsatt til høsten 2020 evt. våren 2021.

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd - AVLYST

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 28. mai 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager - AVLYST

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 29. mai og 5. juni 2020

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

September

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner.

Dato: 3. september 2020

Gjennomføring: Videooverføring (Join)

EIBI (Early Intensive Behaviour Intervention for young children with autism spectrum disorders)

Målgruppe:
Opplæringspersonalet til barnet i barnehagen, samt barnets foreldre og PPT.

Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på disse kursene.

Kun for spesielt inviterte.

Dato: 7. og 8. september 2020

Gjennomføring: Videooverføring (Join)

Gruppesamlinger med fokus på hverdagsmestring: Temaforelesninger og løsningsstrategier for unge voksne tilknyttet Habiliteringssenteret - AVLYST

Målgruppe:
Ungdom med funksjonsnedsettelser, i alderen 19-35 år, tilknyttet Habiliteringssenteret.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Gruppen samles 6 ganger, med oppstart 8. september 2020

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Grunnkurs om Cerebral Parese: Skolebarn 6-12 år

Dette kurset vil ikke bli gjennomført høsten 2020.

Temaveiledning: Sosial kompetanse

Målgruppe: Kommunale fagpersoner.

Dato: Under planlegging. Nærmere informasjon vil komme i løpet av høsten 2020.

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming

Foreleser: Kevin Alvaro, seniorrådgiver fra Statped sørøst.

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2014 og 2015, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemming, moderat utviklingshemming og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 22. september 2020

Gjennomføring: Videooverføring (Join)

Oktober

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med lett/moderat grad av utviklingshemming og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Oktober 2020

Gjennomføring: E-læringskurs

Grunnkurs om Cerebral Parese: Førskolebarn 0-6 år

Dette kurset vil ikke bli gjennomført høsten 2020.

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 22. oktober 2020

Gjennomføring: Videooverføring (Join)

November

ASK Buskerud nettverk

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjenesten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 3. november 2020

Gjennomføring: Videooverføring (Join)

Alding og helse hos mennesker med utviklingshemming

Målgruppe:
Kommunalt ansatte som jobber i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemming.

Dato: 11. og 13. november 2020.

Gjennomføring: Kurset vil bli arrangert som webinar, fra kl. 10:00-12:00 begge dager.

Kursoversikten er publisert med forbehold om endringer.

Når og hvor

Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål i forhold til planlagte kurs, send e-post til: kurs.habilitering@vestreviken.no
 
Fant du det du lette etter?