HELSENORGE

Habiliteringssenterets kursoversikt, våren 2021

Grunnet smitteverntiltak knyttet til koronasituasjonen, blir det for tiden ikke arrangert kurs med fysisk oppmøte. I løpet av våren vil vi derfor tilby et utvalg digitale kurs og webinar.

Februar

Digitalt tilbud:
EIBI (Autismespekterforstyrrelser og Tidlig intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse)

 • Målgruppe: Foresatte og opplæringspersonalet til barnet i barnehagen.
  Vi anbefaler at de som skal være del av barnets opplæringsteam i barnehagen deltar på kurset.
  Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.
 • Dato: 11. og 12. februar 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join, Norsk Helsenett

Mars

Digitalt tilbud:
Pubertet hos personer med utviklingshemming

 • Målgruppe: Foresatte, skoler, spesialskoler, kommunale tjenesteytere til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen utviklingshemming.
 • Dato:
 • 9. mars 2021: Pubertet hos personer med lett/moderat utviklingshemming
 • 10. mars 2021: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemming
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join, Norsk Helsenett

Digitalt tilbud:
Webinar om store sammensatte funksjonsnedsettelser: Et kurs for deg som jobber med voksne pasienter med store sammensatte funksjonsnedsettelser

 • Målgruppe: Foresatte/nærpersoner, samt fagpersoner som arbeider i boliger for ungdom/voksne.
 • Dato: 16. og 17. mars 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join Norsk Helsenett

Digitalt tilbud:
Hva er autisme? Et grunnkurs for foresatte og fagpersoner

 • Målgruppe: Foresatte og fagpersoner.
 • Dato: 19. mars 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join Norsk Helsenett

Digitalt tilbud:
OppUt 17-21 år: Et digitalt kurs for foresatte og fagpersoner til ungdom med diagnosen lett eller moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom

 • Målgruppe: Foresatte og fagpersoner til ungdom i alderen 17-21 år, med diagnosen lett eller moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom
 • Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.
 • Dato: 24. og 26. mars 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join Norsk Helsenett

April

Digitalt tilbud:
Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

 • Målgruppe: Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.
 • Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.
 • Dato: 20. april 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join Norsk Helsenett

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

 • Målgruppe: Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.
 • Dato: 22. april 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join Norsk Helsenett

Mai

Digitalt tilbud:
Opp Ut 10-12 år: Begynnende ungdomstid

 • Målgruppe: Foresatte til barn/ungdom i alderen 10-12 år med diagnosen lett eller moderat psykisk utviklingshemming og/eller Down syndrom.
 • Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.
 • Dato: 4. og 6. mai 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join Norsk Helsenett

ASK Buskerud nettverk

 • Målgruppe: Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjenesten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).
 • Dato: 26. mai 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Teams, i regi av NAV

Juni

Digitalt tilbud:
Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

 • Målgruppe: Foresatte til barn med Down syndrom i alderen 2-4 år. Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.
 • Dato: 4. juni 2021
 • Gjennomføring: Videooverføring via Join Norsk Helsenett


Følgende kurs/samlinger er utsatt på ubestemt tid:

 • AKKtiv – Alternativ og Supplerende kommunikasjon tidlig intervensjon, foreldrekurs
 • Buskerud Intensive Program (BIP)
 • Foreldreprogrammet
 • Introduksjonsdager
 • PECS (The Picture-Exchange System)


Kursoversikten er publisert med forbehold om endringer.

Fant du det du lette etter?