Helsepedagogikk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 14.11.2016-13.12.2016 , Lærings- og mestringssenteret

Kursdager: 14. november, 21. november, 28. november, 6. desember og 13. desember. Alle dager kl. 09:00–14:00
 • Vil du lære mer om helsefremmende samtaler med pasienter og pårørende?
 • Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?

… da er kurs i helsepedagogikk noe for deg!

Målgruppe

 • Ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Brukere som representerer i råd og utvalg

Kurset er godkjent som meritterende for sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og sosionomer.

Når og hvor

Dato
14.11.2016-13.12.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00 
Sted
Bærum sykehus
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontakt
Påmelding innen 1. november 2016 til:
Lærings– og mestringssenteret
E-post: Lms.bs@vestreviken.no 
Telefon: 67 80 93 14
 

Mål

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læringsprosesser som fremmer pasienters og deres pårørendes helse og livskvalitet. Målet med kurset er å styrke din evne til å gi dem veiledning og støtte i å mestre sin livssituasjon.

Godt samspill mellom helsepersonell, pasienter og pårørende er også viktig for størst mulig utbytte av tjenestene. På kurset gjennomgår vi sentrale begrep og verktøy du kan bruke for å få dette til.

Som deltaker får du:

 • Innføring i helsepedagogikk
 • Brukermedvirkning og erfaringsformidling
 • Empatisk kommunikasjon
 • Motiverende samtale
 • Likeverdige helsetjenester
 • Planlegging av læringsprosesser

Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser, gruppearbeid og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

De som bidrar er:

 • Espen Hansen og Mia Iversen fra Skoleprogrammet VIP (veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen)
 • Solveig Helene Midtvedt, Kulturveieleder i Vestre Viken
 • Brukerrepresentant
 • Katty Bevan og Anne-Cathrine Berg, Lærings– og mestringssenteret i Vestre Viken

Kurset ledes av ansatte ved Lærings– og mestringssenteret, Vestre Viken

Tilbakemelding fra tidligere deltakere:

”Burde vært obligatorisk for alle!”
”Jeg vil kunne bruke mye av det vi har jobbet med på kurset i eget arbeid”
”Variert lagt opp med gode forelesninger og nyttige praktiske øvelser”

Kursavgift:

Kr 600,- inkl. kursperm, te og kaffe
Gratis for ansatte i Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.