Helsepedagogikk i Vestre Viken

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Arrangeres på bestilling. Ta kontakt for nærmere informasjon., Lærings- og mestringssenteret

Vil du lære mer om helsefremmende samtaler med
pasienter og pårørende? Trenger du verktøy/metoder i forhold til pasient- og pårørendeopplæring?

Mål

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læringsprosesser som fremmer pasienters og deres pårørendes helse og livskvalitet. Målet med kurset er å styrke din evne til å gi dem veiledning og støtte i å mestre sin livssituasjon.

Godt samspill mellom helsepersonell, pasienter og pårørende er også viktig for størst mulig utbytte av tjenestene. På kurset gjennomgår vi sentrale begrep og verktøy du kan bruke for å få dette til.

Målgruppe

Ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Brukere som representerer i råd og utvalg.

Meritterende

Kurset er godkjent som meritterende for sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og sosionomer.


Som deltaker får du:

  • innføring i helsepedagogikk
  • kunnskap og erfaring i bruk av helsefremmende samtaler
  • konkret erfaring i bruk av empatisk kommunikasjon og motiverende intervju
  • kunnskap om erfaringsformidling og hvordan få til brukermedvirkning
  • kunnskap om likeverdige helsetjenester
  • kompetanse i planlegging av læringsprosesser


Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser, gruppearbeid og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Når og hvor

Tid
Arrangeres på bestilling. Ta kontakt for nærmere informasjon.
Klokkeslett
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret
Vestre Viken
Se kontaktinformasjon nedenfor

 

Kursene arrangeres i samarbeid med kommuner eller fagmiljøer på sykehuset og kurs settes opp etter bestilling.

Blakstad
e-post: lms.blakstad@vestreviken.no
Telefon: 66 75 16 53
Seksjonsleder: Axel Simonsen

Bærum sykehus
e-post: LMS.bs@vestreviken.no
Telefon: 67 80 93 14
Koordinator: Katty Bevan

Drammen sykehus
e-post: LMS.drammen@vestreviken.no
Telefon: 32 80 40 25
Koordinator: Kurt Kleppe Josefsen


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.