Hjertesykdom, Ringerike sykdom, 2020

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Ringerike sykehus inviterer deg til kurs om hjertesykdommer, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å mestre sykdommen. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling og går over to dager.

Emner på kurset:

  • Diagnose, symptomer, behandling og medikamenter
  • Dagliglivets utfordringer og bekymringer
  • «Hjertegod kost»
  • Når livet endres
  • Oppfølging av hjertepasienten hos fastlegen
  • Medisinene, praksis i hverdagen, apoteket og resepter
  • Fysisk aktivitet
  • Frisklivssentralen

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med hjertesykdommer. I tillegg treffer du også andre som har hjertesykdommer. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som nyttig.

For 2020 er det kurs 17. og 19. mars og 2. og 4. juli. Kursene starter 0845 og avsluttes 1530.

KURSET 17. og 19. mars AVLYSES GRUNNET CORONA.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen

Når og hvor

Sted
Ringerike sykehus, DPS-bygget
Følg skilting KURS LMS fra hovedinngangen.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Medarrangør

Kurset er lagt opp i samarbeid med LHL Ringerike og omegn.

Kontaktinformasjon
Lærings– og mestringssenteret, telefon 976 42 926
 
Mer informasjon
lms.ringerike@vestreviken.no  
Fant du det du lette etter?