IBD-kurs 2021, for ungdom fra 16 til 20 år

Velkommen til IBD-kurs for ungdom og unge voksne. Kurset er frivillig og tilbys til pasienter fra 16 til 20 år, som en del av transisjonsprogrammet i Vestre Viken.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Gi beskjed til sykepleier eller lege neste gang du er på sykehuset, så kan du få henvisning til kurset.

Helsepersonellet som henviser sender henvisningen til Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus (PED-DS).

Se video om IBD-kurs:

 

Hva er et IBD-kurs?

IBD er fra engelsk og står for «Inflammatory Bowel Disease». På norsk kaller vi det «inflammatorisk tarmsykdom».

IBD påvirker fordøyelsessystemet og gir symptomer som kan være utfordrende i hverdagen. Symptomer og behandling avhenger av alvorlighetsgraden på sykdommen, men det finnes måter for å holde symptomene i sjakk, slik at det er lettere å leve med det.

IBD-kurset hos Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus er et digitalt kurs der ungdom med IBD kan lære mer om sykdommen og hva den kan medføre.

IBD kan omfatte følgende sykdommer:

Mål for kurset:

  • Få kunnskap om sykdom og framtidsutsikter.

  • Bli informert om kosthold og konsekvenser knyttet til livsstil og sosialt liv.

  • Få hjelp til å mestre kronisk sykdom, å håndtere overgang til medisinsk avdeling, og å bli en selvstendig, voksen pasient.

Temaer som tas opp i løpet av kurset:

  • Diagnose, behandling og prognose
  • Oppfølging ved medisinsk avdeling
  • Kosthold, trening, dietter, undervekt og overvekt
  • Rus, røyking og snusing, samliv og seksualitet, familieplanlegging
  • Aksept og mestring
  • Rettigheter og stønader

Ønsker du å ta opp flere temaer eller stille spørsmål?

Har du spørsmål eller debattinnlegg du ønsker at tas opp i løpet av kurset, kan du sende dette på SMS på forhånd eller mens kurset pågår.

Vi sender deg mobilnummer for SMS-spørsmål i god tid før første kurskveld.

Det er satt av tid til diskusjon, men det er ikke noe krav til at du deltar i debattene.

Hvem kan delta?

Du må ha henvisning, men både nydiagnostiserte pasienter og ungdommer fra 16 til 20 år med IBD (inflammatorisk tarmsykdom) som følges opp i Vestre Viken, samt personer som har deltatt på kurset tidligere, er hjertelig velkomne!

I tråd med kursets intensjon er det ikke anledning for foreldre og andre pårørende å delta.

Når og hvor ofte arrangeres kurset?

Kurset arrangeres på kveldstid én gang i halvåret og er delt opp over tre kvelder med ulike temaer.

Hver kurskveld varer fra én til en og en halv time.

I 2021 arrangeres kurset over følgende kvelder:

Dato: 25. august.
Tid: kl. 18.00–19.30.
Tema: «sykdom, behandling og oppfølging».

Dato: 15. september.
Tid: kl. 18.00–19.00.
Tema: «kosthold, helse og livsstil».

Dato: 13. oktober.
Tid: kl. 18.00–19.00.
Tema: «tanker og følelser – nettverk, skole, jobb og penger».

Slik deltar du

I god tid før første kurskveld sender vi deg innkalling med info om pålogging.

Kurset gjennomføres via møtesystemet «Join» på Norsk Helsenett, som er et godkjent sikkert system vi bruker i helsevesenet, for å kommunisere med pasienter og pårørende via Internett.

Kurset er digitalt, så du må ha nettbrett eller PC med tilgang til Internett for å delta.

Det er en fordel om du har smarttelefon, så du kan delta på Kahoot eller Mentimeter.

De enkelte kurskveldene blir ikke tatt opp eller lagret.

Du kan selv velge om du vil være anonym og om du vil ha på kamera.

Fant du det du lette etter?