Introduksjonsdager

Kurs, 17. februar og 10. mars, eller 19. mai og 2. juni 2017., Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Et tilbud til foresatte med barn i alderen 0–14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning/oppfølging.

På introduksjonsdagene gis det grunnleggende og generell informasjon om Habiliteringssenteret, NAVs ytelser og kommunenes tjenestetilbud. Videre gis det informasjon om vanlige reaksjoner hos foreldre, søsken og barnet selv i forbindelse med barnets funksjonsnedsettelse.

Når og hvor

Tid
17. februar og 10. mars, eller 19. mai og 2. juni 2017.
Sted
Wergelands gate 10, Drammen
Habiliteringssenteret har inngang fra Wergelands gate 10. Se kart lenger ned på siden.
 
Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Innlegg fra
Borghild Martine Lyng, rådgiver/sosionom ved Habiliteringssenteret. 
Kontakt
Borghild Martine Lyng, telefon: 32 24 57 97
 

Sted

Kart til Habiliteringssenteret i Vestre Viken.

Følg blå pil til Habiliteringssenteret. Hovedinngangen er å finne ved merket A.

See kart hos Google her.

OBS! Parkering må skje på sykehusets parkeringsplasser, med parkeringsautomat. Vær derfor ute i god tid før kursstart.

Påmelding

Påmelding sendes til: kurs.habilitering@vestreviken.no

Eller ta kontakt med Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid mandag–fredag, kl. 09:00–14:00.
Telefon: 32 24 57 70

NB! Dere må melde dere på i barnets navn, og gi beskjed om hvor mange som kommer.

Dersom du har matallergi/-intoleranse, må du gi beskjed om dette når du melder deg på kurset.

Påmeldingsfrist

7 dager før den aktuelle kursdatoen.

Dato og tid

Kurset holdes første gang:

17. februar 2017 (del 1)
og 10. mars 2017 (del 2)

Kurset holdes andre gang:

19. mai 2017 (del 1)
og 2. juni 2017 (del 2)

Tid: 09:00–14:30

Pris

Kurset er gratis.

NB! Foresatte kan søke om opplæringspenger fra NAV for å delta på disse dagene.

Mat

Det vil bli servert en enkel lunsj, kaffe og te.

Program

Det anbefales at man deltar på del 1 før man deltar på del 2, men det er også mulig å kun delta på én av dagene hvis dette er ønskelig.

Temaer

Del 1

Hvem er vi?
Kortfattet informasjon om Habiliteringssenteret, hva som er våre oppgaver, hvordan vi jobber i samarbeid med og i avgrensning til førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten forøvrig.

Hva kan man søke om hjelp til?
En generell oversikt over gjeldende rettigheter, stønader, tjenester og tiltak fra NAV og kommune.

Hva med foreldre?
En presentasjon av vanlige tanker, følelser og reaksjoner hos foreldre som har fått barn med funksjonsnedsettelse.
 

Del 2

Snakk med meg!
Tips og råd til hvordan man kan snakke med barnet og de som er rundt det.

Hva med søsken?
En presentasjon av sentrale spørsmål og temaer hos søsken til barn med funksjonsnedsettelse.