Introduksjonsdager, Habiliteringssenteret

Kurs , Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Et tilbud til foresatte med barn i alderen 0–14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning/oppfølging.

Habiliteringssenteret i Vestre Viken inviterer til to introduksjonsdager. Dette er et åpent tilbud til foresatte med barn i alderen 0–14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

På introduksjonsdagene gis det grunnleggende og generell informasjon om Habiliteringssenteret, NAVs ytelser og kommunenes tjenestetilbud. Videre gis det informasjon om vanlige reaksjoner hos foreldre, søsken og barnet selv i forbindelse med barnets funksjonsnedsettelse.

Når og hvor

Sted
Konggata 51, Drammen
  
Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontakt
Kontaktperson: Borghild Martine Lyng
Telefon: 32 24 57 97

Habiliteringssenteret
Telefon: 32 24 57 70
Mandag–fredag, kl. 08:00–15:00
 
Familie på tur i skogen.

Temaer

Del 1:

Hvem er vi?

Kortfattet informasjon om Habiliteringssenteret, hva som er våre oppgaver, hvordan vi jobber i samarbeid med og i avgrensning til førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten forøvrig.

Hva kan man søke om hjelp til?

En generell oversikt over gjeldende rettigheter, stønader, tjenester og tiltak fra NAV og kommune.

Hva med foreldre?

En presentasjon av vanlige tanker, følelser og reaksjoner hos foreldre som har fått barn med funksjonsnedsettelse.

Del 2:

«Snakk med meg!»

Tips og råd til hvordan man kan snakke med barnet og de som er rundt det.

Hva med søsken?

En presentasjon av sentrale spørsmål og temaer hos søsken til barn med funksjonsnedsettelse.

Kursleder

Borghild Martine Lyng, rådgiver/sosionom
ved Habiliteringssenteret

Dato og tid for kursdagene

1. februar (del 1) og 8. februar (del 2) 2019
eller
24. mai (del 1) og 7. juni (del 2) 2019

Tid: 09:00–15:00

Det anbefales at man deltar på del 1 før man deltar på del 2, men det er også mulig å kun delta på én av dagene hvis dette er ønskelig.

Sted

Kart til Habiliteringssenteret i Vestre Viken.

Følg blå pil til Habiliteringssenteret. Hovedinngangen er å finne ved merket A.

See kart hos Google her.

OBS! Parkering må skje på sykehusets parkeringsplasser, med parkeringsautomat. Vær derfor ute i god tid før kursstart.

Kursavgift

Gratis

Mat og drikke

Det vil bli servert en enkel lunsj, kaffe og te.

Dersom du har matallergi/-intoleranse, må du gi beskjed om dette når du melder deg på kurset.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 7 dager før den aktuelle kursdatoen.

Påmelding til: kurs.habilitering@vestreviken.no

Eller til Habiliteringssenterets resepsjon.
Åpningstid mandag–fredag, kl. 08:00–15:00.
Telefon: 32 24 57 70

NB! Dere må melde dere på i barnets navn, og gi beskjed om hvor mange som kommer.

Opplæringspenger

Foresatte kan søke om opplæringspenger fra NAV for å delta på disse dagene.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.