Invitasjon til dialogkonferanse om utvikling av videosamtale med AMK

Konferanse, 14.10.2019

Vestre Viken inviterer til dialogkonferanse, der markedet og potensielle leverandører vil få presentasjon av behovet for utvikling av en løsning som kan bidra til å redde flere liv via videosamtale mellom akutt medisinsk nødtelefon (113) og innringer.

Informasjon og innspill fra markedsdialogen skal bidra til at det utarbeides et konkurransegrunnlag som åpner opp for utvikling av en funksjonell, fremtidsrettet løsning.

Her kan du se en video som beskrivelse behovet:

 

Når og hvor

Dato
14.10.2019 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Union Scene i Drammen.
 
Arrangør
Vestre Viken 
Kontaktinformasjon
Prosjektleder
Hans-Christian S. Platou
hanpla@vestreviken.no
Telefon: 920 95 230
 

Detaljer om arrangementet

Bakgrunn

Vestre Vikens Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) har ansvar for medisinsk nødtelefon og ambulanseberedskap for til sammen ca. 300 000 innbyggere.

AMK sin primæroppgave er å gi medisinsk nødhjelp og veiledning i livreddende tiltak i påvente av ambulanse/lege. I tillegg har de ansvar for å koordinere planlagte ambulanseoppdrag. Sentralen er bemannet med sykepleiere og ambulansearbeidere.

I 2018 mottok AMK Vestre Viken ca. 33 500 nødanrop.

Vestre Viken, ved Klinikk for prehospitale tjenester, har fått tildelt 7–9 millioner kroner fra Innovasjon Norge til utvikling av en innovativ løsning for videosamtale mellom AMK og innringer. Video, i tillegg til tale, vil gi operatørene på AMK bedre mulighet til å bistå i nødsituasjoner og potensielt redde flere liv.

Det finnes ingen AMK som har slike løsninger i drift i Norge i dag. For leverandører vil en slik løsning ha et stort markedspotensial.

Utfordring og behovsbeskrivelse

Ved behov for akutt helsehjelp ringer publikum 113 og kommer i telefonisk kontakt med en operatør på AMK. Det å se det samme som innringer vil kunne hindre misforståelser som kan føre til tap av liv og helse, og gi operatøren på AMK en riktigere forståelse av situasjon. Misforståelsene kan oppstå på grunn av språklige utfordringer, tvetydighet, manglende beskrivelse om lokalisering og andre utfordringer med kommunikasjon. Det er behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med AMK som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Samtidig må løsningen kunne ivareta krav til dokumentasjon som vil gjelde AMK.

Dagens IKT-løsninger på AMK består i hovedsak av tre adskilte programvareløsninger (software) med tette integrasjoner. Disse løsningene har full nasjonal utbredelse:

 1. Integrated Communication and Control System (ICCS)
  er en server med betjeningsprogramvare og kommunikasjonsgrensesnitt både mot Nødnett og offentlig nett og utgjør kjernen i nødetatenes kommunikasjonssentralløsninger. ICCS gir operatøren oversikt over radioterminalressurser, radioterminalanrop, talegrupper og innkomne telefonsamtaler. 

 2. Akuttmedisinsk informasjonssystem (AMIS)
  er et hendelsesregisteringsverktøy og er en del av pasientens journal.

 3. Transmed
  sørger for at man kan se alle ambulanser i det integrerte kartet samt ha full oversikt over hvilke oppdrag som er knyttet til den enkelte ambulanse.

Det pågår i dag to nasjonale prosjekter, Kommunikasjon i Akuttmedisinsk kjede (KAK) og prosjekt AMK-IKT, som skal anskaffe nye IKT-løsninger for AMK-sentralene. Utvikling av ny videoløsning må ses i sammenheng med disse prosjektene.

Vestre Viken vil i løpet av 2020 gjennomføre en konkurranse med forhandling for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap med det formål å utvikle løsninger for videosamtale med AMK.

Vestre Viken inviterer til dialogkonferanse 14. oktober 2019 for å presentere behovet for markedet, og få innspill fra potensielle leverandører på utvikling av fremtidsrettede løsninger.

Formålet med markedsdialogen

Formålet med markedsdialogen er å:

 • gi potensielle leverandører en god forståelse av utfordringen/behovet for videosamtale med AMK

 • få kunnskap og innspill fra potensielle leverandører om mulighetsrommet og alternative, innovative løsninger som dekker behovet

 • identifisere/avklare utfordringer i prosjektet

Informasjon og innspill fra markedsdialogen skal bidra til at det utarbeides et konkurransegrunnlag som åpner opp for utvikling av en funksjonell, fremtidsrettet løsning.

Kort om prosedyren innovasjonspartnerskap

Prosedyren Innovasjonspartnerskap brukes ved anskaffelse av løsninger som ikke finnes i markedet fra før. Innovasjonspartnerskapet legger til rette for produkt- og tjenesteutvikling i en samarbeidsprosess mellom kjøper og utvikler/leverandør.

I forhold til andre prosedyrer i anskaffelsesregelverket har innovasjonspartnerskap følgende særtrekk:

 • Prosedyren skal kun benyttes for anskaffelser av varer og tjenester som per i dag ikke finnes på markedet.

 • Det kan inngås innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører.

 • Selve utviklingsarbeidet skal struktureres i faser med delmål.

 • Etter hver fase skal delmål evalueres, før man går videre til neste fase.

 • Oppdragsgiver kan, basert på ikke oppnådde delmål, avslutte innovasjonspartnerskapet.

 • Oppdragsgiver har mulighet til å anskaffe den ferdige løsningen som er utviklet gjennom innovasjonspartnerskapet uten å gå ut i ny konkurranse.

Oppdragsgiver vil betale vederlag underveis i utviklingsprosessen til leverandørene som deltar i partnerskapet.

Gjennomføring av markedsdialogen og praktiske opplysninger

Dialogkonferansen mandag 14. oktober vil gjennomføres med presentasjoner og workshops, og vil foregå på norsk. I påmeldingen ber vi at det kort angis hvilke tjenester leverandøren tilbyr. Dette for å kunne tilrettelegge for en markedsdialog som gir mest mulig utbytte for alle parter. Informasjonen leverandører oppgir vil selvfølgelig bli behandlet konfidensielt.

Formålet med markedsdialogen er å få innspill på løsninger som kan dekke Vestre Vikens behov.

På bakgrunn av informasjonen og innspillene vi får på dialogkonferansen, vil det bli vurdert om det er behov for ytterligere dialogaktiviteter med markedet før konkurransegrunnlaget utformes. Dette vil det bli orientert om på prosjektets nettside om innovasjonspartnerskap og kunngjøringssiden på DOFFIN i etterkant av dialogkonferansen.

Hjemmesiden vil hele tiden være oppdatert med siste nytt i prosjektet.

Tentativt program

 • Velkommen
 • Presentasjon av Vestre Viken og prosjektet
 • Kort om prosedyren Innovasjonspartnerskap
 • AMK – dagens funksjonalitet og tekniske løsninger
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Workshop og dialog
 • Oppsummering
 • Veien videre

Detaljert program, aktuelle dokumenter og nærmere informasjon om gjennomføring av markedsdialogen sendes ut til påmeldte virksomheter i forkant av dialogkonferansen.

Presentasjoner og film fra dialogkonferansen vil bli publisert i etterkant og det vil bli lagt lenker til disse fra prosjektets nettside.

Kart for arrangementet

Union Scene ligger ca. 10 minutters gange fra Drammen jernbanestasjon.

Her kan du se kart over hvor Union Scene ligger i Drammen

Mat og drikke

Det vil bli servert lunsj.

Påmelding

Du kan melde deg på dialogkonferansen her

Påmeldingsfrist: 6. oktober 2019.

Oppdragsgiver har et begrenset antall plasser. Ved mange påmeldte, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å begrense antall påmeldte per leverandør.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.