Kols, Hallingdal sjukestugo

Velkommen til kols kurs på Hallingdal sjukestugu for deg som har kols og dine pårørende. To dagers kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling sammen med fagpersoner hvor det er satt av tid til spørsmål.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 DrammenEmner på kurset:

Sykdom, utvikling og behandling
Praktisk veiledning – riktig bruk av medisiner
Kosthold
Fysisk aktivitet
Informasjon fra Frisklivssentralen
Å leve med kronisk sykdom
Dagliglivets utfrodringer
Kols og røyking, veien videre

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med kols. I tillegg treffer du også andre som har kols. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som veldig nyttig.
Fant du det du lette etter?