Kols, Hallingdal sjukestugu

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Lærings- og mestringssenteret

Kursene for deg med kols er utsatt på ubestemt tid. Vi vil legge ut informasjon om nye datoer med en gang de fastsatt.

Andre steder å finne informasjon nå når kursene ikke arrangeres:

Spesielt nå når kursene ikke blir gjennomført så har du kanskje noen spørsmål du vil ha svar på.

Du vil finner mer informasjon på:

Helsenorge.no eller Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Hallingdal sjukestugu inviterer deg som har kols, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å mestre sykdommen. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.

Emner på kurset:

  • Sykdom, utvikling og behandling
  • Kosthold
  • Informasjon fra Frisklivssentralen
  • Å leve med kronisk sykdom
  • Når livet endres
  • Dagliglivets utfordringer
  • Kols og trening, praktiske øvelser
  • Kols og røyking, veien videre

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med kols. I tillegg treffer du også andre som har kols. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som nyttig.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.
 
For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen

Når og hvor

Sted
Hallingdal sjukestugu
Basebygget ved helikopterbasen. Følg skilting KURS LMS fra parkeringen ved legevakten.
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Medarrangør

Kurset er lagt opp i samarbeid med LHL, Ål

Kontaktinformasjon
Lærings– og mestringssenteret, telefon 976 42 926
 
Mer informasjon
lms.ringerike@vestreviken.no  
Fant du det du lette etter?