Kols, Ringerike sykehus, 2020

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Ringerike sykehus inviterer deg som har kols, sammen med pårørende, til kurs som går over to dager. Ta kontakt med fastlegen for henvisning.

På grunn av corona er kurset som skulle startet 31. mars AVLYST. Nye datoer for kurset settes opp senere.

Hensikten med kurset er å bidra til økt forståelse og kunnskap om sykdommen. Egen kunnskap er viktig for å mestre sykdommen. Kurset er lagt opp med foredrag og erfaringsutveksling.

Emner på kurset:

  • Sykdom, utvikling og behandling
  • Kosthold
  • Informasjon fra Frisklivssentralen
  • Å leve med kronisk sykdom
  • Når livet endres
  • Dagliglivets utfordringer
  • Kols og trening, praktiske øvelser
  • Kols og røyking, veien videre

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med kols. I tillegg treffer du også andre som har kols. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som nyttig.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.
 
For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen

Når og hvor

Sted
Ringerike sykehus
Følg skilting KURS LMS fra hovedinngangen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Medarrangør

Kurset er lagt opp i samarbeid med Ringerike og Jevnaker Astma og allergiforening

Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret
Telefon 976 42 926
 
Mer informasjon
lms.ringerike@vestreviken.no  
Fant du det du lette etter?