Kunnskap for helse

Fagseminar , 12.06.2017-13.06.2017

FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken inviterer til nasjonal fagkonferanse om helsefremmende og forebyggende behandling
for personer med psykiske lidelser.

Presentasjoner fra konferansen:

Dag 1:

Hvordan forstå hva god psykisk helse er?Pakkeforløp for psykisk helse og rusPsykoedukasjon ved bipolar lidelseEn ubenyttet behandlingsressursErfaringer psykoedukasjon

Professor Arne Holtes presentasjon:

Arne Holte, del 1 A: ForebyggingArne Holte, del 1 B: ForebyggingArne Holte, del 1 C: ForebyggingArne Holte, del 1 D: ForebyggingArne Holte, del 1 E: ForebyggingArne Holte, del 1 F: Forebygging Arne Holte, del 1 G: ForebyggingArne Holte, del 1 H: Forebygging Arne Holte, del 1 I: ForebyggingArne Holte, del 1 J: Forebygging

Dag 2:

BipolarforeningenFra nasjonale anbefalinger til praksisGleden ved å forstå

Parallellsesjon om psykoedukativ behandling ved bipolar lidelse

Psykoedukativ behandling ved bipolar lidelseSelvhjelpsgrupper etter bipolarkursNår mor eller far har en bipolar lidelse

Parallellsesjon om psykoedukativt familiesamarbeid

Hvordan implementere psykoedukativt familiesamarbeidHvordan fange opp barn/unge i risiko for psykoseutvikling

Parallellsesjon om helsefremmende kunnskapsutvikling

Salutogen metode

Alle har en psykisk helse å ta vare på. Kunnskap om hva vi kan gjøre for å styrke og bevare psykisk helse, på lik linje med fysisk helse, får økende oppmerksomhet. Nesten alt som bidrar til god psykisk helse foregår utenfor sykehus. Å fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning er derfor det fremste målet i Spesialisthelsetjenesteloven.

En reorientering av helsetjenesten i tråd med dette har lenge vært etterlyst.  Å være i helsens tjeneste innebærer en endring fra et ensidig fokus på å behandle sykdom, til å forebygge sykdom, og aktivt fremme helse.

Ypsilon bro.

Vi spør:

 • Hvordan forstå hva god psykisk helse er for personer med alvorlig psykisk lidelse?
 • Hvordan bygge en helsetjeneste som aktivt styrker individets og familiens ressurser til å leve med alvorlig psykisk lidelse?
 • Hva inneholder virksom psykoedukativ behandling og hvordan kan den implementeres?

Metoder vi vil vise frem: flerfamilie- og enkeltfamiliegrupper, gruppe-psykoedukasjon, selvhjelp, erfaringsformidling og smarttelefon-app med interaktiv IT-kommunikasjonsplattform.
 

Påmeldingsfrist: 29. mai 2017.

NB! Fristen for rabattert overnatting er 12. mai 2017.

Meld deg på konferansen her.
Union Scene i Drammen.

Program og mer info

NB! Det kan komme endringer i programmet.

Mandag 12. juni

Kl. 09.30 - 10.00

Registrering, kaffe/te og frukt

 
Kl. 10.00 - 10.15

Velkommen!
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe, Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken
 
Kl. 10.15 - 11.30

Psykisk helse: Vi må prioritere de universelle tiltakene foran de spesielle tiltakene, det psykisk helsefremmende foran det forebyggende, og det forebyggende foran behandling.
Professor Arne Holte
 

kl. 11.30 - 12.15

Lunsj

 

Kl. 12.15 - 13.15Arne Holte fortsetter
 
Kl. 13.15 - 13.45

Hvordan forstå hva god psykisk helse er for personer med alvorlig psykisk lidelse.
Stipendiat Nina Helen Mjøsund, Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken
 

Kl. 13.45 - 14.05

Kulturinnslag: «Cabaret for øyeblikket».
Teatergruppe ved Blakstad sykehus.
Ledet av teater-regissør Kristen Grødem.

Mer info finner du nederst på siden. 

Kl. 14.05 - 14.25

Pause: kaffe/te og kake

 

Kl. 14.25 - 14.45Pasienten i sentrum - Pakkeforløp for psykisk helse og rus
Seniorrådgiver Torhild Torjussen Hovdal og rådgiver Anne-Grethe Terjesen.
Avdeling psykisk helsevern og rus, Helsedirektoratet. 
Kl. 14.45 - 15.30Psykoedukasjon i grupper ved bipolar lidelse. Erfaringer og forskning.
Professor Gunnar Morken, St. Olavs Hospital
 
Kl. 15.30 - 16.00En ubenyttet behandlingsressurs - om kraften og mulighetene i et psykoedukativt familiesamarbeid. Spesialkonsulent Inger Stølan Hymer, TIPS Sør-Øst/Sykehuset Østfold
 
Kl. 16.00 - 16.30Erfaringsformidling fra psykoedukative gruppetilbud i Vestre Viken.
Ved Sven Liang Jensen og Ingvild Winther Nylehn Portaasen.
 
Kl. 16.30 - 17.30

Vi møtes i grupper for å utveksle erfaringer og å etablere kontakter.
Introduksjon v/spesialkonsulent Irene Norheim, Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken

 1. Nettverk for psykodeukativt familiesamarbeid

 2. Nasjonalt nettverk for bipolarkurs

 3. Helsefremmende tjenesteutvikling

Kl. 19.00

Sosialt program

Stand-up komiker Rigmor Galtung vil gi oss en blanding av foredrag og forestilling med infotainmentet «Tur-retur knestående».

Hun er klar for å gi oss både humor og innsikt i hva det vil si å være menneske – på godt og vondt.

Hvordan lever man med en psykisk sårbarhet?
Er det noen fordeler ved den?

Kan man komme seg opp igjen?
Hvordan gjør man i tilfelle det?
«Ukrutt forgår ikke så lett», sa alltid Rigmors mormor, og Rigmor er selv et levende eksempel på det.
 

Kl. 20.00

Grillkveld på Union.

Tirsdag 13. juni

Konferansier: Kristin Lie Romm, TIPS Sør-Øst.

NB! Det kan komme endringer i programmet.   

Kl. 09.00 - 09.30

Nytte handler om mer enn effekt - gruppepsykoedu-kasjon for personer med bipolar lidelse.
Forsker Dag Vegard Skjelstad, Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken

Kl. 09.30 - 10.30

Smartphone-baseret behandling og monitorering af bipolar affektiv sindslidelse.
Forsker Maria Faurholt-Jepsen, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Danmark
 

Kl. 10.30 - 11.00

Hvorfor lytte til pårørende?     
Anne-Grethe Terjesen, LPP
 

Kl. 11.00 - 11.15

Pause: kaffe/te, kake og frukt
 

Kl. 11.15 -12.30

Parallellsesjoner

 1. Psykoedukativ behandling for personer med bipolar lidelse og deres familier

 2. Psykoedukativ behandling for personer med psykoselidelser og deres familier

 3. Fremtidens drømmesykehus – tjenesteutvikling i psykisk helsevern

Det vil bli 2-3 innlegg under hver parallellsesjon, og en nærmere presentasjon av disse vil komme.

NB! Nærmere informasjon om innholdet under hver parallellsesjon står nederst i programmet.

Kl. 12.30 - 13.30

Lunsj
 

Kl. 13.30 - 14.00

Hva etterspør personer med bipolar lidelse og deres pårørende, og hvordan kan vi sammen møte disse behovene?
Tonje Fjeldstad Smith, Bipolarforeningen.
 

Kl. 14.00 - 14.30

«Bare jeg ikke blir syk» - Lærdom fra 26 kvinners erfaringer med å bli og være spedbarnsmødre med bipolar lidelse.
Psykologspesialist og stipendiat Teija Anke, PHR, VVHF
 

Kl. 14.30 - 15.00

Fra nasjonale anbefalinger til praksis – hvilket ansvar har ledere for å implementere psykoedukativt familiesamarbeid?   
Professor Jan Olav Johannessen, Stavanger Universitetssykehus/UIS
 

Kl. 15.00-15:30

Gleden ved å forstå er den største av alle gleder: om den meningssøkende samtalen. 
Forskningssjef Paul Møller, PHR, VVHF
 

Kl. 15.30Avslutning

Program for parallellsesjoner 13. juni kl. 11:15–12:30

Innholdet presenteres fortrinnsvis av fagpersoner og erfaringsformidlere fra Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.
 

 1. Helsefremmende tjenesteutvikling i psykisk helsevern. Drømmer og visjoner for fremtiden.
  Ledes av Merete Carlsson og Nina Helen Mjøsund.
   
  Drømmesykehuset – erfaringer fra studien «God psykisk helse – fra hva til hvordan». Stipendiat Nina Helen Mjøsund, og medlemmer av Rådgivningsgruppa: Inger-Lill Portaasen, Mette Haaland-Øverby og Solveig Kjus.
   
  Erfaringer med en salutogen orientert behandling, og tanker for fremtiden ved daglig leder Tom Liudalen, Hurdalen Recoverysenter.
   
  Diskusjon – ledet av vernepleier Merete Carlsson.

 

 1. Psykoedukativ behandling ved bipolare lidelser                                     
  Ledes av Gro Kristiansen Reiersen og Dag Vegard Skjelstad.
   
  Hvordan implementere gruppepsykoedukasjon ved bipolar lidelse; kompetanseoppbygging, organisering, innhold, fagutvikling og evaluering. Formidling av erfaringer fra Vestre Viken hvor ca 480 personer har deltatt på «Kurs for personer med bipolar lidelse» siden 2007. Psykiatrisk sykepleier Gro K. Reiersen og forsker Dag V. Skjelstad.

  Hvordan tilrettelegge for selvhjelp som videreføring av gruppepsykoedukasjon, og hvilken betydning har selvhjelp for deltakerne? Erfaringsformidler Cathrine Johansen.

  Når mor eller far har en bipolar lidelse – om barns informasjonsbehov. Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut Kari Lund, Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken.
   
   
 2. Psykoedukativ behandling ved psykoselidelser                             
  Ledes av Mia Iversen og Irene Norheim.

  Flerfamiliegruppe som spydpiss i behandlingen. Erfaringsformidling fra hovedperson og foreldre om erfaringer fra deltakelse i en psykoedukativ flerfamiliegruppe.

  Hvordan kan vi fange opp barn og ungdom som er i risiko for utvikling av alvorlig psykisk lidelse? Om fagutviklingsprosjektet i BUPA, Vestre Viken. Ved psykologspesialist med klinisk fordypning i barn og unge Kjersti Karlsen.

  Hvordan implementere psykoedukativt familiesamarbeid som en del av behandlingen for ungdom som er i risiko for utvikling av alvorlig psykisk lidelse? Ved spesialkonsulent Mia Iversen og spesialkonsulent Irene Norheim.

Konferanseavgift

 • Konferanseavgift, inkludert lunsj, kr. 1500,-
 • Konferanseavgift, inkludert lunsj, for brukere/pårørende (uten betalende arbeidsgiver/organisasjon) kr. 1000,-
 • Eventuell konferansemiddag 12. juni legges til konferanseavgiften for den enkelte deltaker med kr. 600,- (uten drikke)
 • Konferanseavgift for ansatte i Vestre Viken, inkludert lunsj, kr. 1000,-

Overnatting

Den enkelte deltaker må selv ordne overnatting og gjøre opp dette direkte med hotellet. Da det er flere arrangementer i Drammen disse dagene, anbefaler vi at du så tidlig som mulig booker hotell.

Alle konferansedeltakere får tilbud om rabattert overnatting på hotellet Comfort Union Brygge ved å bestille med Booking code (se nedenfor).
NB! Frist for å booke hotellrom med denne rabatten er 12. mai 2017.
 

Konferansehotell

Comfort Union Brygge
Grønland 64, 3045 Drammen
Tel: 32 21 70 00

Pris: Dobbeltrom/natt inkl. frokost: kr. 1390,-
Pris: Enkeltrom/natt inkl. frokost: kr. 1250,-
Booking code: GR003927
 

Andre alternativer

Ambassadeur Hotel
Strømsø Torg 7, 3044 Drammen
Tel: 31 01 21 00

Clarion Collection Hotel Tollboden
Tollbugata 43, 3044 Drammen
Tel: 32 80 51 00 

Transport

 • Flytoget går fra Oslo lufthavn til Drammen tre ganger i timen
 • NSB har lokaltog som går flere ganger i timen fra Oslo lufthavn

Det tar ca. 1 time med tog fra Oslo lufthavn til Drammen.

Velkommen til konferanse!

Når og hvor

Dato
12.06.2017-13.06.2017 
Klokkeslett
Sted
Union scene
Grønland 60
3045 Drammen
 
Arrangør
FOU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken i samarbeid med LPP, Bipolarforeningen, og TIPS Sør-Øst 
Kontakt
Irene Norheim, mobil: 916 12 805
Kari Brattegård, mobil: 958 33 128
 
Mer informasjon
Meld deg på konferansen  

Foredragsholdere

Arne Holte

Arne Holte.

Dr.philos. Professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Nestleder i Psykologiforbundet.

Holte har publisert 140 vitenskapelige artikler, og en rekke kronikker og debattartikler. For tiden arbeider han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk helse og forebygge psykiske lidelser i Norge; under EØS-avtalen som rådgiver for Estland, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn og Portugal; og med hvordan psykisk helse kan integreres i bistands- og utviklingspolitikken overfor fattige land.

Tonje Fjeldstad Smith

Tonje Fjeldstad Smith.

Styreleder og daglig leder i Bipolarforeningen.

Fjeldstad Smith er tilknyttet Lærings- og mestringssenteret ved Helse Fonna som erfaringsmedarbeider, hvor hun holder foredrag og veileder studenter som tar videreutdanning innen psykisk helse.

Hun sitter også som nestleder i Brukerrådet ved Helse Fonna. Gjennom sitt frivillige arbeid i Bipolarforeningen ønsker hun å øke fokuset på psykiske lidelser generelt, og bipolar lidelse spesielt.

Anne-Grethe Terjesen

Anne-Grethe Terjesen.

Leder for Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP). Jobber for Pårørendealliansen som er en paraplyorganisasjon  som arbeider for pårørende og som er diagnose uavhengig.

Rådgiver for brukermedvirkning i utvikling av pakkeforløp i psykisk helsevern i Helsedirektoratet.

Terjesen er spesielt opptatt av at pårørende og familie blir inkludert i helsetjenesten.

Jan Olav Johannessen

Jan Olav Johannessen.

Dr.philos. Forskningssjef i Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus.

Professor i psykiatri ved Institutt for helsefag, Samfunnsfaglig fakultet, Universitetet i Stavanger.

Johannessen sitt interessefelt og forskning er knyttet til tidlig oppdagelse og psykoterapeutiske tilnærminger ved psykoselidelser. Han ledet arbeidet med Nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser (2013).

Paul Møller

Paul Møller.

Dr.med., spesialist i psykiatri.

Leder av FoU-avdelingen og forskningssjef i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken.

Doktorgrad fra 2000 om varselfasen ved schizofreni, og ledet deretter etablering og drift av Utredningsenhet for psykose ved Sykehuset Buskerud. Han har medvirket til etableringen av begrepet selv-forstyrrelser, og er en av hovedforfatterne av det kliniske verktøyet EASE, for undersøkelse av forstyrret selvopplevelse ved psykose og schizofreni. Instrumentet er oversatt til 11 språk, og benyttes i et økende antall studier over hele verden.

Gunnar Morken

Gunnar Morken.

Professor, Dr.med. Avdelingssjef for Avdeling for forskning og utvikling, Psykisk helsevern, St. Olavs Hospital. Leder av Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Morken har ledet arbeidet med etablering av Bipolarpoliklinikk på Østmarka, han har blant annet forsket på psykoedukasjon og søvnforstyrrelser ved bipolar lidelse.

Inger Støylan Hymer

Inger Støylan Hymer.

Spesialsykepleier. Spesialkonsulent i familiearbeid ved TIPS Sør-Øst.

TIPS Sør-Øst konsulent ved Sykehuset Østfold.

Stølan Hymer jobber for å gjøre psykoedukativt familiesamarbeid tilgjengelig for alle pasienter og pårørende i alle ledd i behandlingen. Hun jobber aktivt med at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal samarbeide om dette, og at pasienter og pårørende skal få bistand til å ta denne selvhjelpsmetoden i bruk i praksis.

Maria Faurholt-Jepsen

Maria Faurholt-Jespen.

MD og ph.d.

Seniorforsker ved Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Danmark.

Faurholt-Jepsen har jobbet med MONARCA prosjektene siden 2009. Hun har vært med å designe systemet med elektronisk monitorering ved bipolar lidelse, og bruk av smartphones til monitorering av sykdomsaktivitet og i bruk ved behandling. Hun gjennomfører nå to nye randomiserte studier med bruk av smartphone til behandling ved bipolar lidelse, samt utfører en stor kohortstudie med bruk av smartphone til monitorering ved langtidsforløp av lidelsen.

Dag Vegard Skjelstad

Dag Vegard Skjelstad.

Phd., psykologspesialist. Forsker ved FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken.

Førsteamanuensis II ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Skjelstad forsker på alvorlige psykiske lidelser, og har bipolare lidelser som spesialfelt. Han er opptatt av tidlig oppdagelse av psykiske lidelser, og tok doktorgrad på tidlige tegn ved bipolar II lidelse. Han er involvert i Vestre Vikens psykoedukative kurs for personer med bipolar lidelse, og var med på å starte tilbudet i 2007.

Nina Helen Mjøsund

Nina Helen Mjøsund.

Spesialsykepleier psykisk helse, cand.san. Spesialkonsulent ved FoU-avdelingen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken.

Ph.d. kandidat ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Senter for helsefremmende forskning, NTNU.

Mjøsund er opptatt av helsefremming som en del av spesialisthelsetjenestens oppdrag. Dette er også fokus for hennes avhandling; God psykisk helse – fra hva til hvordan. I tillegg brenner hun for at erfaringskompetanse bringes aktivt inn i Psykisk helsevern; i samvalg i individuell behandling, ved involvering av familien ved opphold i sykehus, i utvikling av tjenestene, og ikke minst i form av brukerinvolvering i forskning for å styrke kunnskapsgrunnlaget i Psykisk helsevern.

Teija Anke

Teija Anke.

Psykologspesialist, BUPA Drammen, Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. PhD kandidat ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Metodelærer ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, R.BUP øst og sør.

Anke arbeider for tiden med doktorgradsprosjektet: ”Mødre med bipolar lidelse og spedbarn – graviditet og tidlig samspill”. Hun er opptatt av klinisk psykopatologi hos mødre i svangerskap og ved spedbarnsalder, og hvordan dette kan innvirke på opplevelse og mestring av foreldreskap og tidlig foreldre-barn samspill.

Torhild Torjussen Hovdal

Torhild Torjussen Hovdal.

Psykiater og seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling for psykisk helsevern og rus.

Torjussen Hovdal jobber som faglig prosjektleder for Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Hun har erfaring fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Pakkeforløp for psykisk helse og rus er et utviklingsarbeid som har som mål å sikre økt brukermedvirkning, bedre samhandling, mindre uønsket variasjon i utredning og behandling, og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.

Sven Liang Jensen

Sivilingeniør maskinteknikk og  erfaringsformidler.

Deltok på psykoedukasjonskurs ved bipolar lidelse i regi av Vestre Viken i 2011. Har siden da undervist og delt av sin erfaring fra å ta i bruk verktøyene i kurset, og også tilført ny kunnskap og erfaring med bruk av «Teknologiassistert behandling».  Deltar også i arbeidet med igangsetting av selvhjelpsgrupper etter psykoedukasjonskurs.

Ingvild Winther Nylehn Portaasen

Student og erfaringsformidler.

Har deltatt i psykoedukativ flerfamiliegruppe, med påfølgende selvhjelpsgruppe. Holder foredrag, og har også blitt intervjuet av radio og ukeblad.

Rigmor Galtung

Rigmor Galtung.

Norges første kvinnelige stand-up komiker. Utdannet innen helsevesenet og har jobbet innen psykisk helse og rus. Hun har selv en bipolar lidelse.


Cabarét for Øyeblikket

Cabarét for Øyeblikket er en teatergruppe etablert av teater-regissør Kristen Grødem som i 14 år har laget forestillinger og konserter i større og mindre format, og presentert dette på flere ulike arenaer.

Deltakerne er tidligere og nåværende pasienter ved Blakstad sykehus. Alt materiale som tekster, musikk og visuelle uttrykk er laget av deltakerne og smeltet sammen til en helhet i en profesjonell ramme.

Gruppen er lokalisert på Blakstad sykehus, ligger organisatorisk under Lærings- og mestringssentret i Vestre Viken og arrangeres i samhandling med Asker kommune.

Det gjøres for tiden et doktorgradsprosjekt knyttet til NTNU på arbeidet i gruppen. Første artikkel «Acting Out» er publisert i tidsskriftet Qualitative Health Research.

Dette er helsearbeid på den profesjonelle kunstens premisser. Innslaget gir en humoristisk og tankevekkende smakebit fra en av forestillingene.

Cabaret for øyeblikket.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.