Kurs for deg med bipolar lidelse

Kurs , Nye kurs hvert halvår i Drammen, Kongsberg, Asker og på Ringerike , Klinikk for psykisk helse og rus

Hensikten med kurset er å øke forståelsen av bipolar lidelse, og gi deltakerne kunnskap og verktøy for å mestre hverdagen best mulig. Ulike mellommenneskelige sider ved det å ha en alvorlig psykisk lidelse vil også bli berørt.

Som del av et helhetlig behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse og rus, tilbys kurs til personer med bipolar lidelse (fra 18 år). Målet med kurset er å øke forståelsen av bipolar lidelse, og gi deltakerne kunnskap og verktøy for å mestre hverdagen best mulig.

Det vil også være fokus på hvordan man kan forebygge nye episoder, eventuelt mildne og redusere symptomer ved en ny sykdomsepisode.
Ulike mellommenneskelige sider ved det å ha en alvorlig psykisk lidelse vil også bli berørt.

Kursets temaer:

 • Hva er bipolar lidelse
 • Erfaringsformidling og stemningsdagbok
 • Årsaker til og forløp av bipolar lidelse
 • Mani og hypomani
 • Depresjon og blandet tilstand
 • Bevissthet om følelser
 • Medikamentell behandling
 • Stress og mindfullness 
 • Livsførsel og regelmessighet
 • Barn, familie, nettverk og arbeid. Åpenhet
 • Oppsummering og selvhjelp

Gjennomføring:

Kurset består av 11 ukentlige samlinger á 2,5 time. Hver kursdag består av undervisning, samt samtale om dagens tema og deling av egne erfaringer.

Selvhjelpsgrupper:

Den siste kursdagen gis det informasjon om hva selvhjelp er og hvordan det kan brukes som en videreføring av kurset. Deltakerne får mulighet til å starte en selvhjelpsgruppe med hjelp fra en igangsetter. Gruppen drives deretter av deltakerne selv. 

Undervisning til pårørende

Temamøter om bipolar lidelse arrangeres to ganger pr år. Informasjon legges ut på Vestre Vikens internettside, eller kontakt Lærings- og mestringssenteret for nærmere informasjon.

Dette har tidligere kursdeltakere sagt:

– Kurset ga meg en pekepinn på i hvilken retning jeg kan intensivere mitt arbeid med å takle lidelsen. Jeg føler meg ikke mindre enn lidelsen, men større.

– Gjenkjennelse i andres opplevelser og symptomer var nyttig. Det var en aha-opplevelse å innse at det ikke bare er meg som har det sånn, og tenker sånn.

Kontaktinformasjon:

Asker og Bærum:
Lærings- og mestringssenteret ved Blakstad
Kari Lund
Tone Finvold
Telefon: 91 83 97 46/48 27 52 58

Drammen DPS
Gro Kristiansen Reiersen
 Telefon: 32 86 18 00

Ringerike DPS
Tone Bjørnstad Lund
 Telefon: 32 11 65 00

Kongsberg DPS
Vigdis Nordvik Johannessen
 Unn Hilde Heggedal
 Telefon: 32 72 58 50

 

 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Asker og Bærum
Lærings- og mestringssenteret ved Blakstad
Post: Vestre Viken, Lærings- og mestringssenteret Blakstad, 3004 Drammen
For intern henvisning i DIPS: LMS-PS henvisning

Drammen DPS
For ekstern henvisning:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
For intern henvisning i DIPS:
DR DPS henvisning

Kongsberg DPS
For ekstern henvisning:
Vestre Viken HF
Kongsberg DPS
Postboks 10
3602 Kongsberg
For intern henvisning i DIPS:
KO DPS henvisning

Ringerike DPS
For ekstern henvisning:
Vestre Viken HF
Ringerike sykehus
RDPS, 3501 Hønefoss
For intern henvisning i DIPS:
RI DPS henvisning
…………………………………………………………………………………………………

NB! Merk henvisningen med:
Kurs for personer med bipolar lidelse.

Deltakerne kontaktes før kursstart og vil da få nærmere informasjon.

Når og hvor

Tid
Nye kurs hvert halvår i Drammen, Kongsberg, Asker og på Ringerike
Klokkeslett
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helse og rus
 
Kontakt
Se ovenfor for detaljert kontaktinformasjon.
 

Det er laget en egen brosjyre for tilbudet

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.