HELSENORGE

Kurs for deg med langvarige smerter

Kongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til refleksjonsgruppe som går over seks enkeltdager. Ta kontakt med din behandler for henvisning.

Hensikten med kurset er at de som lever med langvarige smerter skal få kunnskap og tips/råd til å mestre hverdagen bedre.

Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Brukermedvirkning og erfaringsdeling vil være i fokus. Kurset er lagt opp til seks tirsdager, med en varighet på tre timer pr gang.

Tema vi berører på kurset er: smertebehandling, å leve med langvarige smerter, livskvalitet, mestring og endring i livet, aktivitet, avspenning og en presentasjon av FKS (Foreningen for kroniske smertepasienter) og Friskliv (kommunalt tiltak).

Du vil møte brukerrepresentanter, sykepleiere, fysioterapeut og psykolog m.fl.

Kurset er gruppebasert og ikke fokusert mot enkeltindividers behandling.


Du vil finner mer informasjon på:

Helsenorge.no eller hos Foreningen for kroniske smertepasienter

 

Kursavgift: gjeldende egenandel/frikort.

Kurset går over seks påfølgende tirsdager.
Fant du det du lette etter?