Kurs for deg som har eller har hatt kreft, Kongsberg sykehus, 2020

Kurs, 12.03.2020-26.03.2020, Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus inviterer til kurs for personer som har hatt kreft og til pårørende.

Kurset går tre påfølgende torsdager a 3 timer med oppstart 12. mars.
Det vil bli god tid til erfaringsutveksling. De du vil treffe underveis er personer som selv har hatt kreftsykdom, pårørende til kreftsyk, kreftsykepleiere, lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, prest, sosionom og representant fra kreftforeningen.

Hovedtemaer på kursdagene er:

  • Fysiske og mentale utfordringer etter kreftbehandling
  • Betydningen av nettverk og samliv
  • Kreftsykdom, helse og ernæring
  • Mestring av følelsesmessige reaksjoner
  • Betydningen av fysisk aktivitet
  • Informasjon om ulike tilbud i nærdistriktet.

Påmelding via epost innen 2/3-20 til:
Anne-Carine L. Aas
Postsekretær ved medisinsk avd. Kongsberg sykehus
E-post: anncaa@vestreviken.no

Når og hvor

Dato
12.03.2020-26.03.2020 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Kongsberg sykehus
Auditoriet i u. etg. Oppmøte for fremmøteregistrering i servicetorget.
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus
 
Medarrangør

Kurset er laget i samarbeid med Kreftforeningen, kreftkoordinatorene
i Kongsberg og Eiker-kommunene, samt fagpersonell på Kongsberg
sykehus og Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?