Kurs for personer med bipolar lidelse

Kurs, Det er oppstart av nye kurs hvert halvår.

Som del av et helhetlig behandlingstilbud i Klinikk for psykisk helse og rus, tilbys kurs til personer med bipolar lidelse (fra 18 år). Målet med kurset er å øke forståelsen av bipolar lidelse.

Det vil også være fokus på hvordan man kan forebygge nye episoder, eventuelt mildne og redusere symptomer ved en ny sykdomsepisode. Ulike mellommenneskelige sider ved det å ha en alvorlig psykisk lidelse vil også bli berørt.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra fastlege/behandler. Se kontaktoversikt for hvert sted lenger ned på siden.

NB! Merk henvisningen med:
Kurs for personer med bipolar lidelse.

Når og hvor

Tid
Det er oppstart av nye kurs hvert halvår.
Sted
Blakstad, Drammen DPS, Kongsberg DPS, Ringerike DPS.
 

Gjennomføring

Kurset består av 11 ukentlige samlinger á 2,5 time. Hver kursdag består av undervisning, samt samtale om dagens tema og deling av egne erfaringer.

Tema som gjennomgås på kurset

  • Sykdomsforståelse og forløp av bipolar lidelse
  • Kjennetegn ved mani og depresjon
  • Sammenheng mellom tanker, følelser og atferd
  • Ulike behandlingsformer og tilbud
  • Mestringsstrategier
  • Bruk av medisiner
  • Livsførsel og regelmessighet
  • Mestring av stress
  • Økonomiske rettigheter/arbeid, trygd, juss/innleggelse
  • Forhold til familie, venner, arbeid, skole, aktivitet

Kontaktinformasjon

Asker og Bærum:

Lærings- og mestringssenteret ved Blakstad

Tone Finvold

Mobiltelefon: 918 39 746

Post:
Vestre Viken HF
Lærings- og mestringssenteret Blakstad
3004 Drammen

For intern henvisning i DIPS:
PHR Blak PLMS henvisninger til vurdering

Drammen DPS

Gro Kristiansen Reiersen

Telefon: 32 86 18 00

For ekstern henvisning:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

For intern henvisning i DIPS:
PHR DDPS henvisninger til vurdering

Kongsberg DPS

Vigdis Norvik Johannessen
Unn Hilde Heggedal

Telefon: 32 72 58 50

For ekstern henvisning:
Vestre Viken HF
Kongsberg DPS
Postboks 10
3602 Kongsberg

For intern henvisning i DIPS:
PHR KDPS henvisninger til vurdering

Ringerike DPS

Tone Bjørnstad Lund

Telefon: 32 11 65 00

For ekstern henvisning:
Vestre Viken HF
Ringerike sykehus
RDPS, 3501 Hønefoss

For intern henvisning i DIPS:
PHR RDPS henvisninger til vurdering

NB! Merk henvisningen med:
Kurs for personer med bipolar lidelse.

Pris

Det betales egenandel per kursdag. Frikort gjelder.

Undervisning til pårørende

Temamøter om bipolar lidelse arrangeres to ganger pr år. Se arrangement-oversikten, eller kontakt Lærings- og mestringssenteret for nærmere informasjon.

Samtalegruppe for pårørende

Lærings- og mestringssenteret tilbyr samtalegruppe for pårørende. Dette tilbudet inneholder undervisning og samtale i gruppe. Kontakt Tone Finvold på mobil: 918 39 746, eller Kari Lund på mobil: 482 75 258.

Dette har tidligere kursdeltakere sagt:

Kurset ga meg en pekepinn på i hvilken retning jeg kan intensivere mitt arbeid med å takle lidelsen. Jeg føler meg ikke mindre enn lidelsen, men større.

Gjenkjennelse i andres opplevelser og symptomer var nyttig. Det var en aha-opplevelse å innse at det ikke bare er meg som har det sånn, og tenker sånn.

 

Deltakerne kontaktes før kursstart og vil da få nærmere informasjon.