Kursoversikt 2017, Habiliteringssenteret

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Habiliteringssenteret, Drammen sykehus

Her finner du oversikt over hvilke kurs som Habiliteringssenteret tilbyr i 2017. Du finner lenker til hvert enkelt kurs nederst på Habiliteringssenterets kontaktside etter hvert som de legges ut.

Januar

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med lett grad av utviklingshemning og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 24. januar 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 14-15 år: Utfordringer knyttet til det å bli voksen

Målgruppe:
Foresatte/pårørende og fagpersoner som arbeider med ungdom i alderen 14-15 år med moderat grad av utviklingshemning og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 25. januar 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Foreldreprogrammet informasjonsmøte

Målgruppe:
Foresatte til barn med autisme og/eller psykisk utviklingshemning av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 27. januar 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Temaveiledning – workshop: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagansvarlige med veiledningsansvar i kommunal regi i Vestre Vikens nedslagsområde, dvs. nøkkelpersoner som veileder de som arbeider med pasienter/brukere. Det er ønskelig med minst to ansatte fra samme kommune, eller noen som kan samarbeide videre.

Dato: 2. januar, 16. mars og 20. april 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Februar

Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemning

v/Finnborg Scheving fra Statped sørøst

Målgruppe:
Foresatte til barn født i 2010 og 2011, som er registrert ved Habiliteringssenteret med diagnosene; lett utviklingshemning, moderat utviklingshemning og/eller Down syndrom.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn. Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 7. februar 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Aldring og helse hos mennesker med utviklingshemning

Målgruppe:
Kommunalt ansatte som arbeider i bolig/arbeidssted for personer med utviklingshemning.

Dato: 9. februar 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Opp Ut 10-12 år: Begynnende ungdomstid

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom i alderen 10-12 år med moderat psykisk utviklingshemning og/eller Down syndrom.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 14.-16. februar 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 17. februar og 10. mars 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Mars

AKKtiv - Alternativ og Supplerende kommunikasjon tidlig intervensjon, foreldrekurs

Målgruppe:
Foresatte som har barn med kommunikasjonsvansker.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Kurset går over 4 ganger, med oppstart 7. mars 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Foreldreprogrammet

Målgruppe:
Foresatte til barn med autisme og/eller psykisk utviklingshemning av lett eller moderat grad.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: Programmet går over 6 ganger, med oppstart 8. mars 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagdag om store sammensatte funksjonsnedsettelser hos voksne pasienter

Målgruppe:
Fagpersoner som arbeider i boliger for ungdom/voksne.

Dato: 9. mars 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

BIP 10: Gjensyn 6

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 15.-17. mars 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Kurs om pubertet hos personer med utviklingshemning

Målgruppe:
Foresatte, skoler, spesialskoler, kommunale tjenesteytere til barn/ungdom i alderen 10-16 år med diagnosen utviklingshemning.

Dato:

  • 20. mars 2017: Pubertet hos personer med lett utviklingshemning

  • 23. mars 2017: Pubertet hos personer med moderat utviklingshemning

  • 24. mars 2017: Pubertet hos personer med alvorlig/dyp utviklingshemning

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

BIP 12: Jeg vil jeg kan 4

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 22.-24. mars 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 30. mars 2017

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

PECS (The Picture-Exchange System)

Målgruppe:
Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.

Samt fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Dato: 30. mars 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

April

ASK Buskerud nettverk

Målgruppe:
Pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og PP-tjensten i kommunene, barnehage og skole (1.-4. klasse).

Dato: 5. april 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk for fysio- og ergoterapeuter

Målgruppe:
Fysio- og ergoterapeuter i første- og annenlinjetjenesten.

Dato: 25. april 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

OppUt 10-12 år: Begynnende ungdomstid, gruppesamling

Målgruppe:
Barn/ungdom i alderen 10-12 år med lett psykisk utviklingshemning og/eller Down syndrom, og deres foresatte.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 26.-28. april/3.-5. mai/10.-12. mai 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Kurs om psykisk utviklingshemning – hverdagsvansker og sårbarhet

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner som arbeider i bolig/arbeidssted for voksne personer med utviklingshemning.

Dato: 19.-20. april 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Mai

Kurs om utfordrende atferd – forebygging og intervensjoner

v/Jonny Finstad, vernepleier med mastergrad i læring og komplekse systemer, daglig leder ved Mjøsen Bo og Habilitering

Målgruppe:
Foresatte og fagpersoner som arbeider i bolig, skole, arbeidssentre og lignende med personer med autisme og/eller utviklingshemning.

Dato: 9. mai 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Introduksjonsdager

Målgruppe:
Foresatte med barn i alderen 0-14 år, som er henvist til Habiliteringssenteret for utredning og/eller oppfølging.

Dato: 19. mai og 2. juni 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

BIP 11: Gjensyn 4

Målgruppe:
Barn med lett til moderat grad av funksjonsnedsettelse, deres foresatte og fagpersoner.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 30. mai - 1. juni 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Juni

Oppfølgingsprogrammet for barn med Down syndrom

Målgruppe:
Foresatte/nærpersoner til barn med Down syndrom i alderen 0-1 år.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 7. juni 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Fagnettverk: Utfordrende atferd

Målgruppe:
Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Dato: 8. juni 2017

Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen

Evaluering av «Foreldreprogrammet, høsten 2016»

Målgruppe:
Foresatte som deltok på “Foreldreprogrammet” høsten 2016.

Kun for spesielt inviterte/etter spesifikk henvisning.

Dato: 14. juni 2017

Sted: Habiliteringssenterets lokaler, Konggata 51, Drammen

Når og hvor

Arrangør
Habiliteringssenteret, Drammen sykehus
 
Kontakt
Ved spørsmål i forhold til planlagte kurs, send e-post til: kurs.habilitering@vestreviken.no