Langvarige smerter, Bærum sykehus, 2020

Kurs, Lærings- og mestringssenteret

Bærum sykehus inviterer deg som har langvarige smerter til refleksjonsgruppe som går over 5 ganger. Ta kontakt med fastlegen for henvisning

På grunn av virussituasjonen er kurset som skulle startet 26. april AVLYST

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom.

Kursprogrammet vil inneholde ulike temaer som;

  • Smertefysiologi og behandling
  • Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
  • Aksept, tap og sorg
  • Identitet og verdighet ved langvarig helseutfordring
  • Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
  • Kommunikasjon - forståelse fra andre
  • Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta i refleksjonsgruppen. Henvisning sendes til Vestre Viken Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800, 3004 Drammen.

Når og hvor

Sted
Bærum sykehus
Lærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangen
 
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret
 
Medarrangør

Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere og Lærings– og mestringssenteret i Vestre Viken

Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post: LMS.bs@vestreviken.no 
 
Fant du det du lette etter?