Langvarige smerter, Kongsberg sykehus

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Smertepoliklinikken, Kongsberg sykehus

Kursene er utsatt på ubestemt tid. Vi vil legge ut informasjon om nye datoer med en gang de fastsatt.

Andre steder å finne informasjon nå når kursene ikke arrangeres:

Spesielt nå når kursene ikke blir gjennomført så har du kanskje noen spørsmål du vil ha svar på.

Du vil finner mer informasjon på:

Helsenorge.no eller hos Foreningen for kroniske smertepasienter

Kongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til refleksjonsgruppe som går over seks dager. Ta kontakt med din behandler for henvisning.

Hensikten med kurset er at de som har langvarige smerter skal få kunnskap og tips/råd til å mestre hverdagen bedre.

Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Brukermedvirkning og erfaringsdeling vil være i fokus. Kurset varer i tre timer, tirsdager, i seks uker.

Tema vi berører på kurset er: smertebehandling, å leve med langvarige smerter, livskvalitet, mestring og endring i livet, aktivitet, avspenning og en presentasjon av FKS (Foreningen for kroniske smertepasienter).

Du vil møte brukerrepresentanter, sykepleiere, fysioterapeut og psykolog.

Kurset er gruppebasert og ikke fokusert mot enkeltindividers behandling.

I etterkant av kurset vil det også bli arrangert en pårørendekveld for de som ønsker det. Da er du og max 2 pårørende (må være over 18 år) velkommen til tre timer med teori og erfaringsdeling.

Kursavgift: gjeldende egenandel/frikort.

Kurset går over seks påfølgende tirsdager.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning får du via fastlegen, legespesialist eller psykolog. 

Når og hvor

Sted
Kongsberg sykehus
Drammensveien 4, 3612 Kongsberg
 
Arrangør
Smertepoliklinikken, Kongsberg sykehus
Kurset er opprettet i samarbeid mellom FKS (Foreningen for smertepasienter), smertepoliklinikken og LMS (Lærings- og mestringssenteret). 
Kontaktinformasjon
Runi Lande 32 72 54 50/ 32 72 54 51
 
Fant du det du lette etter?