Metodekurs i psykoedukativt familiesamarbeid

Kurs, 16.09.2019-10.10.2019, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

Et kurs for deg som ønsker et evidensbasert verktøy for familiesamarbeid som fremmer mestring og bedring hos personer med psykose og bipolare lidelser eller ROP-lidelser. Metoden har også overføringsverdi til behandling av andre langvarige lidelser.

Målgruppen for kuset er psykologer, leger og fagpersoner med treårig helse- og sosialfaglig utdanning. Det er ønskelig med minimum to års arbeidserfaring innen psykisk helse. Kurset skal sette deltakerne i stand til å starte både enfamilie- og flerfamiliegrupper.

Kurset er godkjent som ledd i spesialisering for leger og fagpersoner med 3-årig helse-/sosialfaglig bakgrunn, og som vedlikeholdskurs for psykologer.

Maks antall plasser: 21.

Når og hvor

Dato
16.09.2019-10.10.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00 Kurset går over 5 dager: 16., 17., 26. september og 9.–10. oktober 2019.
Sted
Blakstad
Kurset holdes hos FoU-avdelingen i bygg 23.
 
Arrangør
Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om kursinnholdet, kontakt Mia Iversen i FoU-avdelingen på mobil: 911 89 766.
 

Datoer og tid

Dag 1-2: Mandag–tirsdag 16.–17. september, kl. 09:00–15:00.

Dag 3: Torsdag 26. september.
Denne dagen er det halv dag. Det vil bli gitt nærmere beskjed om tidspunkt.

Dag 4–5: Onsdag–torsdag 09.–10. oktober, kl. 09:00–15:00.

Metodekursets oppbygging og læringsmål

Vi veksler mellom undervisning, erfaringsdeling og veiledning i grupper.

Når du kommer tilbake fra kurs har du ha:

  • Lært kommunikasjonsteknikker som kan hjelpe familien, og som samtidig opprettholder allianse og fokus på pasienten.

  • Fått innføring i de grunnleggende elementene i metoden; allianseskapende samtaler, psykoedukasjon, problemløsning,stressmestring, kommunikasjon og krisehåndtering.

  • Fått veiledning i hvordan du kan starte psykoedukativt familiesamarbeid.

  • Fått oppdatert kunnskap om tidlig oppdagelse av alvorlig psykisk lidelse, psykose- og bipolare lidelser, rus og kognitive vansker.

  • Fått økt forståelse for familiens rolle som samarbeidspart i behandlingen.

Pris

Det er ingen kursavgift for ansatte i Vestre Viken eller kommuner.
For ansatte ved andre helseforetak er prisen 1500,- kroner.

Mat

Enkel lunsj serveres.

Påmelding

Send påmelding til mia.iversen@vestreviken.no, eller meld deg på via mobil ved å ringe: 911 89 766.

Påmeldingsfristen er: 23. august 2019.

Om kursarrangøren

Kurset arrangeres av Forsknings- og utviklingsavdelingen (FoU-avdelingen) i Klinikk for psykisk helse og rus.

FoU–avdelingen har ansvar for likestilt satsing på forskning og fagutvikling, der forskning er fremskaffelse av ny eller endret kunnskap, mens fagutvikling skal bidra til at etablert kunnskap kommer til klinisk anvendelse.

Foredragsholdere

Knut Drottning
Overlege/psykiater ved Asker DPS.Har jobbet med behandling/tidlig oppdagelse av psykose i hele sin karriere.
Holder foredrag om: «Psykoselidelser – forståelse, tidlig oppdagelse, rus»

Lise Baklund
Phd-stipendiat. Cand. philol (filosofi) og familieterapeut ved FOU-avdelingen. Doktorgradsprosjekt om endret selvopplevelse, kalt selvforstyrrelser, hos ungdom.
Holder foredrag om: «Hva vil det si å være i risiko for å utvikle alvorlig psykisk lidelse?»

Undervisnings- og veiledningsansvarlige

Veilederne har spesialistutdanning innen psykisk helse. I tillegg har de flere års erfaring med psykoedukativt familiesamarbeid innen gruppeledelse, veiledning og implementering. På kurset vil de stå for opplæring i bruk av metoden.

Lene Hunnicke Jensen

Spesialkonsulent i TIPS Asker og TIPS Sør-Øst.

Irene Norheim

Spesialkonsulent i FoU-avdelingen.

Mia Iversen

Spesialkonsulent i FoU-avdelingen.

Hvorfor har klinikken valgt å drive psykoedukativt familiesamarbeid?

I Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser anbefales familiesamarbeid som behandling. I pakkeforløpene fremgår det at familien skal involveres underveis i behandlingsforløpet.

Et tilbud om psykoedukativt familiesamarbeid ved psykoselidelser, bipolare lidelser og ROP-lidelser handler om hvordan familie og andre viktige omsorgspersoner informeres og inviteres inn i et samarbeid om å støtte pasienten på best mulig måte. Samtidig kan familien få råd og hjelp til å ta vare på seg selv for å kunne være gode omsorgspersoner. Den psykoedukative metoden er løsningsorientert og legger stor vekt på å lære familien å kommunisere godt med hverandre.

 

Nå er det mer slik at vi tør å snakke om ting. Ja altså før var det ikke så mye snakk om det som var vanskelig. Det var mer krangling. Nå forstår foreldrene mine hvordan jeg har det.

 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.