Møteplass for pårørende og fagpersoner - Håp

Temakveld, 07.12.2016, Drammen DPS

Lever du med noen i familien som strever psykisk og/eller har problemer med rusmidler?

Drammen DPS arrangerer i samarbeid med Pårørende Kompetanse et gratis tilbud hvor det utveksles erfaring og kunnskap mellom pårørende og fagpersoner. Denne gangen er temaet: Håp.

Det blir enkel bevertning fra kl. 17:30.

Når og hvor

Dato
07.12.2016 
Klokkeslett
18:00-20:30 
Sted
Wergelandsgate 13, Drammen.
 
Arrangør
Drammen DPS
 
Kontakt
For påmelding og spørsmål, ta kontakt med:
Aud Randi Næss
aud.randi.ness@vestreviken.no 
Telefon: 950 05 261.