Møteplassen, desember 2016

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 07.12.2016

Tema denne gangen er: Behandlingstilbud ved Bærum sykehus. Nytt og nyttig.

Møteplassen.Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen»!

Møteplassen er en møteserie som hovedsakelig henvender seg til fastlegene i nedslagsfeltet til Bærum sykehus. Sykehuslegene og praktiserende studenter er alltid velkomne, men møtene er ikke beregnet på publikum i sin alminnelighet.

Det arrangeres kveldsmøter med ulike temaer relatert til samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten. Møtene arrangeres av praksiskonsulentene ved de respektive avdelinger.

Praksiskonsulentene er fastleger som er engasjert av Vestre Viken Helseforetak som konsulenter i 20% stillinger.

Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig.

Når og hvor

Dato
07.12.2016 
Klokkeslett
16:30-20:00 
Sted
Bærum sykehus
Auditoriet ved Bærum sykehus.
 

16:30–17:00

Enkel servering

17:00–17:10

Bærum sykehus, hvor står vi og hvor går vi?
 
Ved Jardar Hals.
Klinikkdirektør ved Bærum sykehus.

17:10–17:20

Ortogeriatri på Bærum sykehus
 
Ved Johan Bro Sundin.
Overlege ved Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering.

17:20–17:30

Røntgen Bærum - det er det indre som teller

Ved Eva Annika Barmen.
Assisterende seksjonsoverlege ved radiologisk avdeling.

17:30–17:50

Et bredt fødetilbud og innskrivningssamtaler for gravide
 
Ved Helene Heide.
Seksjonsoverlege ved fødeseksjonen hos avdeling for gynekologi og fødselshjelp.
 
og Anne Bugge.
Fagutviklingsjordmor.
 

Hysterectomimetoder
 
Ved Ingvild Sandnes.
Overlege ved gynekologisk seksjon.

17:50–18:00

Nye hjertesviktmedisiner
 
Ved Herlof Herlofsen.
Seksjonsoverlege innen hjerte- og lungemedisin.

18:00–18:15

Kirurgi ved sykelig overvekt
 
Ved Jan Wexels.
Seksjonsoverlege ved kirurgisk avdeling.

18:15–18:25

Ortopedisk avdeling. Enklere konferering, nye tilbud, protesekirurgi
 
Ved Wender Figved.
Assisterende avdelingssjef ved ortopedisk avdeling.

18:30–19:00

Pause med mingling og servering

19:00–19:15

Plastikkirurgi. Behandlingstilbud og henvisning. Malignt melanom: pakkeforløp og nye retningslinjer.
 
Ved Cathrine Wold Knudsen.
Seksjonsoverlege.
 
og Lars Frich.
Overlege.

19:15–19:30

Etablering av Urologisk Steinsenter ved Bærum sykehus
 
Ved Sturla Pilskog.
Overlege ved kirurgisk avdeling.

19:30–19:35

Ventelistefri poliklinikk
 
Ved Niels Kristian Thybo.
Avdelingssjef ved medisinsk avdeling.

19:35–19:45

Felleskonsultasjoner mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten som virkemiddel i et samhandlingsperspektiv.
 
Ved Praksiskonsulent Axel Einar Mathiesen.

19:45–20:00 Diskusjon og spørsmål

 

Velkommen!

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.