Møteplassen, februar 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 09.02.2017

Temaet denne gangen er: Nevrologi.

Møteplassen

Velkommen til et nytt møte i møteserien «Møteplassen»!

Møteplassen er en møteserie som hovedsakelig henvender seg til fastleger. Sykehuslegene og praktiserende studenter er alltid velkomne, men møtene er ikke beregnet på publikum i sin alminnelighet.

Det arrangeres kveldsmøter med ulike temaer relatert til samhandling mellom primær og spesialisthelsetjenesten. Møtene arrangeres av praksiskonsulentene ved de respektive avdelinger.

Praksiskonsulentene er fastleger som er engasjert av Vestre Viken Helseforetak som konsulenter i 20% stillinger.

Man får «løpende poeng» for spesialiteten i allmennmedisin alt etter hvor mange kurs man har deltatt på. Kursbevis sendes ut ved årsskiftet. Kursinnholdet er laget i tett samarbeid med aktuelle avdelinger slik at det blir så spennende og matnyttig som mulig.

Når og hvor

Dato
09.02.2017 
Klokkeslett
17:00-20:00
Sted
Drammen sykehus
Møtet finner sted i auditoriet.
 
Kontakt
 

Program:

17:00- 17:15 Velkommen!
Ved: Møteleder og praksiskonsulent Håvard Hagen Vika.

Nevrologien i Vestre Viken
Ved: Avdelingsoverlege Astrid Edland.
 

17:15-18:00 Hjerneslag

 • Akutt diagnostikk og behandling,
  - hvorfor kommer pasienten for sent til sykehus?

 • Doppler halskar
  - hvordan og hvorfor gjør man det?

 • Behandlingslinje
  - pasientflyt for å gi bedre pasientbehandling.

Ved:

 • Seksjonsoverlege Karl-Fr. Amthor
 • Overlege PhD Kristin Evensen
 • Overlege Maja Villseth
   

18:00–18:15 Benstrekk, mat og kaffe
 

18:15-18:35 Botox i nevrologien i dag
Ved: Seksjonsoverlege Karl-Friedrich Amthor.
 

18:35-18:55 Nevrofysiologiske undersøkelser
Hva er det og når skal pasientene henvises?
Ved: Seksjonsoverlege Gunnar Hansen
 

18:55-19:15 Multippel sclerose
Immunmodulerende behandling, - kan vi kurere MS?
Ved: Astrid Edland.
 

19:15-19:20 Benstrekk
 

19:20-19:40 Parkinsons sykdom
- Hva skal behandles og med hva?
- Grenseoppgang fastlege-spesialist?
Ved: Overlege PhD Kari Anne Bjørnarå
 

19:40- 20:00 Nevroborreliose
- Utredning og behandling
- Kronisk borreliose, - finnes det?
Ved: LIS og prosjektmedarbeider Marion Jim

Pris

Gratis

Mat

Rundstykker og kaffe serveres fra kl. 16:30.

Påmelding

Påmelding må sendes til Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no innen 2. februar 2017.


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.