Nasjonal nettverkssamling om psykoedukasjon ved bipolar lidelse

Nettverksmøte, 14.10.2019, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

Nasjonalt nettverk for de som jobber med psykoedukasjon i gruppe for personer med bipolar lidelse, er en møteplass for å få kunnskap og dele erfaringer som er relevante for dette behandlingstilbudet.

Nettverket ledes for tiden av FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken, og det arrangeres samling en gang pr år.

Når og hvor

Dato
14.10.2019 
Klokkeslett
09:30-16:00
Sted
Blakstad
Møt ved Gamle Aula, bygg 5 på Blakstad. Strandveien 34, 1392 Vettre i Asker kommune.
 
Arrangør
Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus
 
Mer informasjon
AGNWIE@vestreviken.no  

Påmelding

Påmelding sendes til Agnete Wiersholm innen 1. oktober 2019

Pris

Deltakelse på nettverkssamlingen er gratis.

Reise med offentlig transport

Fra Asker stasjon går det buss til og fra Blakstad.

Du kan se info om rutetabeller og linjekart for buss på ruter.no

Søk på buss i Asker, Bærum, Røyken og Hurum, Rute 290.

Turen tar ca. 10 minutter

09:30–10:00
Registrering, kaffe/te og frukt.

10:00–10:20
Velkommen og presentasjonsrunde.

10:20–11:45
Kronobiologi – bruk av lys og mørke i forebygging og behandling av bipolar lidelse.
Ved Dag Skjelstad.

11:45–12:15
Lunsj.

12:15–12:35
Informasjon fra nettverket.
Ved Irene Norheim.

12:35–13:20
Psykoedukativ behandling til ungdom og familier.
Ved Gro Reiersen og Anne Helene Madsen.

13:35–16:00
Deltakere presenterer erfaringer fra hvert sted. Oppsummering og drøfting.

Portrettbilde av Dag Vegard Skjelstad.

Dag Vegard Skjelstad

Forsker ved Forsknings- og utviklings-avdelingen i Vestre Viken, og første-amanuensis II ved Universitetet i Oslo.

Utdanning

Phd. Cand. Psychol, spesialist i klinisk voksenpsykologi.

Ansvarsområde

Forskning, undervisning, psykoedukasjon og veiledning.
   

Portrettbilde av Irene Nordheim.

Irene Nordheim

Spesialkonsulent ved Forsknings- og utviklingsavdelingen i Vestre Viken.

Utdanning

Ergoterapeut, PhD stipendiat.

Ansvarsområde

Koordinering og veiledning i psykoedukativ behandling, fagutvikling og forskning.

Portrettbilde av Gro K. Reiersen.

Gro K. Reiersen

Avdelingsledelse ved Drammen DPS i Vestre Viken.

Utdanning

Psykiatrisk sykepleier.

Ansvarsområde

Forløpskoordinator, psykoedukative grupper (bipolar lidelse).

Portrettbilde av Anne Helene Madsen.

Anne Helene Madsen

Poliklinikk Konnerud, Drammen DPS.

Utdanning

Kliniskspesialist i psykiatrisk sykepleie, master i klinisk helsearbeid.

Ansvarsområde

Poliklinisk arbeid, psykoedukative grupper (bipolar lidelse).

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.