Pasientsikkerhetsuka 2019 – Faglige seminarer ved sykehusene

Fagseminar, 11.11.2019-18.11.2019

Fra mandag 11. november til mandag 18. november 2019 arrangerte Vestre Viken pasientsikkerhetsuke for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt å spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette.

Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å snakke om pasientsikkerhet og å dele kunnskap. Derfor har vi en oppfordring for dette arrangementet:

Snakk om pasientsikkerhet!

Målgruppen er ansatte i Vestre Viken, kolleger i kommunene, fastleger og andre interesserte. Pasienter, pårørende, besøkende og media er også hjertelig velkomne til å delta på de åpne arrangementene i Pasientsikkerhetsuka. Noen av arrangementene gjennom uken er kun for spesielt inviterte, dette er markert i programmet.

Hva skjedde i løpet av Pasientsikkerhetsuka?

I løpet av uka ble det arrangementer på seksjons- og avdelingsnivå, og det blir felles møteplasser med posterutstilling og foredrag ved alle sykehusene i Vestre Viken.

Temaer som ble belyst i løpet av Pasientsikkerhetsuka er blant annet grunnleggende smittevern, ernæring, samhandling, likeverdige helsetjenester, ungdomshelse, antibiotikastyring, hendelsesanalyser og presentasjon av forbedringsprosjekter som har gitt økt pasientsikkerhet. Stopp trykksår vil bli markert på ulike vis lokalt i de.

Fullstendig program, sted for sted og dag for dag, finner du lenger ned på denne siden.

Sammenfallende med Pasientsikkerhetsuka disputererte Aleidis Skard Brandrud over det for uka relevante temaet: "Learning about the conditions for improvement and excellent care from high performing clinical networks" torsdag 14. november kl. 13:00–16:00 i Store Auditorium ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Når og hvor

Dato
11.11.2019-18.11.2019 
Klokkeslett
08:00-16:00
Sted
Bærum-, Drammen-, Kongsberg-, og Ringerike sykehus, samt Hallingdal sjukestugu og Blakstad sykehus.
 
Arrangør
Vestre Viken 
Kontaktinformasjon
Solveig Ragnhild Tørstad
Solveig.Torstad@vestreviken.no

Vigdis Bache Semb
Vigdis.Semb@vestreviken.no
 

Programmet som ble gjennomført:

Mandag 11. november, ved Ringerike sykehus

Kl. 08:30–10:45
Pasientsikkerhetsvisitt (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Kl. 08:30–09:30
Gynekologi/fødeavdeling.

Kl. 09:45–10:45
Laboratoriet, Klinikk medisinsk diagnostikk.
    

Kl. 11:00–13:00 og kl. 14:00–16:00 (like arrangementer)
Faglig seminar i glassgangen på Ringerike sykehus.
Møteleder: Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen.

Kl. 11:00–11:15
Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 11:15–11:50
Snakk om smittevern
Ved avansert klinisk sykepleier Heidi Solum Hermansen fra Akuttmottaket ved Drammen sykehus, smittevernoverlege Mette Walberg fra Avdeling for smittevern og medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

Kl. 11:50–12:05
Traumeøvelser – om simulering for å bli bedre.
Ved traumeteam.

Kl. 12:05–12:20
Kan det være sepsis?
Ved fagsykepleier Hjørdis Saastad fra Medisinsk avdeling.

Kl. 12:20–12:35
Kampen for maten – om mattilbud på Ringerike sykehus.
Ved seksjonsleder Tom Inge Christensen fra matforsyning.

Kl. 12:35–12:50
Akutt CT og slagbehandling i Hallingdal.
Ved stipendiat Jørgen Ibsen.

Kl. 14:00–16:00
Programmet gjentas og avsluttes med prisutdeling av beste poster.
   

Kl. 18:00–19:30
Lokalt faglig arrangement som er åpent for publikum.
Møteleder: Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen. 

 1. Velkommen!
  Ved klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen. 

 2. Kampen for maten – om mattilbud på Ringerike sykehus.
  Ved seksjonsleder Tom Inge Christensen fra matforsyning. 

 3. CT i Hallingdal.
  Ved stipendiat Jørgen Ibsen. 

 4. Traumeøvelser for voksne, akutt syke barn og nyfødte – for å bli bedre.
  Ved traumeteam.

     

Kl. 20:00 (kun for innkalte deltagere)
Kveldsvandring med klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen.

Tirsdag 12. november, ved Drammen sykehus 

Kl. 08:00–09:00
Pasientsikkerhetsvisitt ved fødeavdelingen (kun for innkalte deltagere)
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Kl. 12:00–15:00
Faglig seminar i auditoriet ved Drammen sykehus.
Konferansier: Avdelingssjef Hans Kristian Røkenes fra Øre-, nese-, halsavdelingen.

Kl. 12:00–12:05
Velkommen!
Ved klinikkdirektør Britt Eidsvoll.

Kl. 12:05–12:20
Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 12:20–12:30
Film om åpenhetskultur.

Kl. 12:30–13:05
Snakk om smittevern
Ved avansert klinisk sykepleier Heidi Solum Hermansen fra Akuttmottaket ved Drammen sykehus, smittevernoverlege Mette Walberg fra Avdeling for smittevern og medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

Kl. 13:05–13:15
Pause.

Kl. 13:15–15:00
10-minutters presentasjoner av forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid fra avdelinger ved Drammen sykehus.

Kl. 13:15–15:00
10-minutters presentasjoner av forbedrings- og pasientsikkerhetsarbeid fra avdelinger ved Drammen sykehus.
Utdeling av pris for beste poster ved Forskningssjef Lars Heggelund.
Beste poster premieres med to billetter til neste års Pasientsikkerhetskonferanse.

Publikumspris for beste poster

Gjennom hele uka er det mulighet for ansatte å stemme på den posteren de synes er best. Stemmesedler og postkasse er plassert i vestibylen i utstillingsområdet.

Publikumsprisen kunngjøres fredag 15. november, kl. 13.00 i vestibylen. Premien er også her to billetter til Pasientsikkerhetskonferansen 2020.

Vi oppfordrer alle til å være med å stemme på beste poster!
   
   

Kl. 17:00–19:00
Kveldsvandring (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Onsdag 13. november, ved Bærum sykehus

Kl. 08:00–08:45
Allmøte i auditoriet, for ansatte ved Bærum sykehus.

 1. Velkommen!
  Ved klinikkdirektør Jardar Hals. 

 2. Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
  Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.
     

Kl. 09:00–11:15
Pasientsikkerhetsvisitt (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Kl. 09:00–10:00
Medisin Geriatri, slag og rehabilitering.

Kl. 10:15–11:15
Portørtjenesten Klinikk intern service.

Kl. 12:30–15:30
Faglig seminar i auditoriet ved Bærum sykehus.
Møteledere: Fagsjef medisin, Anders Debes og fagsjef kvalitet, Sissel Mundal.

Kl. 12:30–12:50

 1. Velkommen!
  Ved Klinikkdirektør Jardar Hals. 

 2. Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
  Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.
     

Kl. 12:50–13:45

 1. Snakk om smittevern.
  Ved avansert klinisk sykepleier Heidi Solum Hermansen fra Akuttmottaket ved Drammen sykehus, smittevernoverlege Mette Walberg fra Avdeling for smittevern og medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

 2. Prostatabiopsi med redusert infeksjonsrisiko.
  Ved overlege Issa Malek fra kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus.

Kl. 13:45–14:00
Pause.

Kl. 14:00–14:20
Pasientsikkerhet og simulering – Simulering, læring og varig forbedring.
Ved fagutviklingssykepleier Bente Gatevold fra Akuttmottaket ved Bærum sykehus og fagutviklingssykepleier Cecilia Jonth fra Seksjon for anestesi ved Bærum sykehus.

Kl. 14:20–14:40
Innføring av Rask Respons System med NEWS.
Hvor mye og hvordan bør vi jobbe med simulering?
Ved medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

Kl. 14:45–15:20
Varig forbedring av praksis – kontinuerlig forbedring.
Improvement speed updates fra avdelinger på Bærum sykehus.

Kl. 15:20–15:30
Prisutdeling – beste poster og avslutning.
   
    

Kl. 17:00–19:00
Kveldsvandring (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll. 

Torsdag 14. november, ved Kongsberg sykehus

Kl. 08:00–08:45

 1. Velkommen!
  Ved klinikkdirektør Stein-Are Agledal. 
 2. Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
  Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.
     

Kl. 09:15–10:15
Pasientsikkerhetsvisitt ved Medisinsk dagbehandling (kun for innkalte deltagere).
Med administrerende direktør Lisbeth Sommervoll.

Kl. 12:00–15:00
Faglig seminar i auditoriet på Kongsberg sykehus.
Møteleder: Fagsjef helsefag og samhandling, Knut Runar Knutsen.

Kl. 12:00–12:15
Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 12:15–12:50
Snakk om smittevern
Ved avansert klinisk sykepleier Heidi Solum Hermansen fra Akuttmottaket ved Drammen sykehus, smittevernoverlege Mette Walberg fra Avdeling for smittevern og medisinskfaglig rådgiver Asgeir Kvam fra Medisin og helsefag.

Kl. 13:00–15:00
Presentasjon av forbedringsprosjekter.
20 minutter med presentasjon, deretter 10 minutter med spørsmål.

Kl. 13:00–13:20
Trykksår.
Ved fagutviklingssykepleier Kjersti Trollerud fra Medisinsk post 2, Kongsberg sykehus.

Kl. 13:30–13:50
Fra legevisitt til Team og Triage – Presentasjon av visittprosjekt ved medisinske sengeposter.
Ved avdelingssykepleier Hanne Alstad fra Medisinsk post 2, og avdelingsoverlege Stian Kristoffersen fra Medisinsk avdeling ved Kongsberg sykehus.

Kl. 14:00–14:20
Medisinsk mottaksteam.
Ved sykepleier Jeanette Ingebrigtsen fra Akuttmottaket ved Kongsberg sykehus.

Kl. 14:30–14:50
Brett opp ermene.
Ved Avdelingsleder Ylva Sandness, fra Avdeling for smittevern.

14:30–15:00
Avslutning og prisutdeling – beste poster.

Fredag 15. november, ved Klinikk for psykisk helse og rus (PHR)

Kl. 09:00–10:00
Pasientsikkerhetsvisitt ved Alderspsykiatrisk seksjon B, Blakstad sykehus (kun for innkalte deltagere).
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 10:15–15:00
Faglig seminar i Gamle aula ved Blakstad sykehus.
Møteleder: Spesialrådgiver Gro Solbakken fra stab i Klinikk for psykisk helse og rus.

Kl. 10:15–10:20
Velkommen!
Ved klinikkdirektør for Klinikk for psykisk helse og rus, Kirsten Hørthe.

Kl. 10:20–10:40
Pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Ved administrerende direktør i Vestre Viken, Lisbeth Sommervoll.

Kl. 10:40–11:00
Pasientsikkerhet i Psykisk helse og rus.
Ved klinikkdirektør for Klinikk for psykisk helse og rus, Kirsten Hørthe.

Kl. 11:00–11:30
Riktig og redusert bruk av tvang.
Ved spesialrådgiver Jan Hammer og spesialrådgiver Hanna Mantila fra Psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.

Kl. 11:30–12:00
Pasientsikkerhetsprogrammet i poliklinikken ved Drammen distriktpsykiatriske senter.
Ved psykologspesialist Therese Brask-Rustad fra Drammen DPS.

Kl. 12:00–12:45
Lunsj med video om hvordan å benytte simulering i psykisk helsevern.
Ved spesialrådgiver Hanna Mantila og spesialrådgiver Jan Hammer fra Psykiatrisk avdeling på Blakstad sykehus.
NB! SIM-labben er åpen i alle pausene og etter dagen for de som er interessert.

Kl. 12:45–13:15
Forebygging av overdosedødsfall.
Ved seksjonsleder Iren Haugseth fra Avdeling for rus og avhengighet ved Bærum sykehus.

Kl. 13:15–13:45
Erfaringer med bruk av Safety II Grønt kors i poliklinikk.
Ved seksjonsleder Beate Nordby Schwensen fra Asker distriktspsykiatriske senter.

Kl. 13:45–14:00
Pause.
NB! SIM-labben er åpen i alle pausene og etter dagen for de som er interessert.

Kl. 14:00–14:15
Alvorlige hendelser – læring på tvers.
Ved seksjonsleder Anne Kjersti F. Garnes fra Drammen distriktspsykiatriske senter.

Kl. 14:15–14:50
Sikre familieinvolvering ved psykosebehandling.
Ved spesialkonsulent Irene Norheim fra Forsknings- og utviklingsavdelingen.

Kl. 14:50–15:00
Avslutning med prisutdeling – beste poster.
Ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe og representanter fra posterkomité.

Mandag 18. november, ved Hallingdal sjukestugu

 1. Pasientsikkerhetsvisitt (kun for innkalte deltagere).
  Med klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen. 

 2. Åpen dag på Hallingdal sjukestugu, med lokalt arrangement. 

 3. Kveldsvandring (kun for innkalte deltagere).
  Med klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen.

 

Temabaserte fagseminar i løpet av Pasientsikkerhetsuka:

Onsdag 13. november, ved Drammen sykehus: Fagseminar om ungdomshelse

Torsdag 14. november, ved Drammen sykehus: Fagseminar om likeverdige helsetjenester

Fant du det du lette etter?