Pasientsikkerhetsuka 2019 – Likeverdige helsetjenester

Fagseminar, 14.11.2019

I forbindelse med Pasientsikkerhetsuka 2019 invitererte Vestre Viken ansatte og andre interesserte til fagseminar om likeverdige helsetjenester.
Fra mandag 11. november til mandag 18. november 2019 arrangerte Vestre Viken pasientsikkerhetsuke for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt å spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette.

Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å snakke om pasientsikkerhet og å dele kunnskap. Derfor har vi en oppfordring for dette arrangementet:

Snakk om pasientsikkerhet!

Målgruppen er ansatte i Vestre Viken, kolleger i kommunene, fastleger og andre interesserte. Pasienter, pårørende, besøkende og media er også hjertelig velkomne til å delta på de åpne arrangementene i Pasientsikkerhetsuka. Noen av arrangementene gjennom uken er kun for spesielt inviterte, dette er markert i programmet.

Mer informasjon om andre arrangementer gjennom Pasientsikkerhetsuka finner du her.

Når og hvor

Dato
14.11.2019 
Klokkeslett
12:30-15:30
Sted
Drammen sykehus
Auditoriet ved Drammen sykehus.
 
Kontaktinformasjon
Solveig Ragnhild Tørstad
Solveig.Torstad@vestreviken.no

Vigdis Bache Semb
Vigdis.Semb@vestreviken.no
 

Programmet som ble gjennomført

Med forbehold om endriger.

Kl. 12:30–12:50
Kulturelt innslag.

Kl. 12:50–13:20
Likeverdige helsetjenester – kommunikasjon/informasjon.
Ved møteleder: Fastlege og praksiskonsulent Trygve Kongshavn.

Kl. 13:20–13:40
Tolkevett og bruk av tolk i Vestre Viken.
Ved Tuberkulosekoordinator/spesialsykepleier Hege Bjelkarøy fra Drammen sykehus, og rådgiver/fysioterapeut Solveig Helene Midtvedt fra Lærings- og mestringssenteret (LMS).

Kl. 13:40–13:50
Benstrekk.

Kl. 13:50–14:20
Pasientens helsetjeneste
Ved rådgiver/fysioterapeut Solveig Helene Midtvedt og avdelingsleder Axel Simonsen fra Lærings- og mestringssenteret (LMS).

Kl. 14:20–14:50
Smerte og mestring.
Ved psykolog Helene Ursin Rangbru fra Smertepoliklinikken, og avdelingsoverlege Anne Froholdt fra Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Drammen sykehus.

Kl. 14:50–15:20
Psykisk helse og likeverdige helsetjenester.
Ved psykologspesialist Therese Brask-Rustad fra Drammen distriktspsykiatriske senter (DDPS), og fastlege og praksiskonsulent Manjit Kaur Sirpal. 

Kl. 15:20–15:30
Oppsummering og avslutning.

Fant du det du lette etter?