Pasientsikkerhetsuka 2019 – Ungdomshelse

Fagseminar, 13.11.2019

I forbindelse med Pasientsikkerhetsuka 2019 inviterte Vestre Viken ansatte og andre interesserte til fagseminar om ungdomshelse.

alle_6.jpg
Vestre Viken arrangerer pasientsikkerhetsuke for å løfte arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, samt å spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette.

Ett viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet er å utvikle kompetanse og engasjement for kontinuerlig forbedring. Alle ansatte kan med enkle midler bidra til å styrke pasientsikkerheten. For å få til dette er det viktig å snakke om pasientsikkerhet og å dele kunnskap. Derfor har vi en oppfordring for dette arrangementet:

Snakk om pasientsikkerhet!

Målgruppen er ansatte i Vestre Viken, ungdom og deres pårørende, samt andre interesserte.


Mer informasjon om andre arrangementer gjennom Pasientsikkerhetsuka finner du her.

Når og hvor

Dato
13.11.2019 
Klokkeslett
12:00-15:00
Sted
Drammen sykehus
Auditoriet ved Drammen sykehus.
 
Arrangør
Vestre Viken 
Kontaktinformasjon
Solveig Ragnhild Tørstad
Solveig.Torstad@vestreviken.no

Vigdis Bache Semb
Vigdis.Semb@vestreviken.no
 

Programmet som ble gjennomført

Med forbehold om endringer.
   

Kl. 12:00–12:50: Overganger.

 1. Ungdomsinnspill om overganger.

 2. Presentasjon av retningslinjer
  Ved avdelingssjef Heidi Taksrud fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).

 3. Praktisk bruk av retningslinjene
  Ved Lege i spesialisering (LIS) Marius Bjørgum Antun og overlege Florin Berg Vikskjold fra Barne- og ungdomsavdelingen.
     

Kl. 13:10–13:55: Kommunikasjon.
Dialog sammen med ungdom om ulike problemstillinger ungdommen opplever i kommunikasjon med helsepersonell.
Ved overlege Marthe Hval Burud og psykologspesialist Eivind Liljedahl Hagen fra Ressursteamet i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).
   

Kl. 14:15–15:00 Rettigheter og taushetsplikt.

 1. Ungdomsinnspill.

 2. Om Rettigheter og taushetsplikt
  Ved Pasient- og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene E. Arnesen.

Fant du det du lette etter?