PECS-kurs

Alternativ og supplerende kommunikasjon med fokus på The Picture-Exchange System.

Målgruppe

Foresatte til barn/ungdom/voksne med kommunikasjonsvansker og som har behov for et alternativt kommunikasjonssystem basert på bilder.
Fagpersoner som arbeider med disse i barnehage, skole, avlastningsbolig, arbeidssentre etc.

Hensikt

Gi en innføring i hva PECS er, Vite hvordan du kan implementere PECS med hovedfokus på fase 1-3, med et innblikk i fase 4-6.

Innhold

PECS er en form for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), som ofte brukes som et hjelpemiddel for barn med autisme, men også for andre med kommunikasjonsvansker.
PECS er et verktøy for å hjelpe barn og voksne uten et funksjonelt talespråk til å kommunisere med bilder, symboler eller ordbilder. PECS er nå en anerkjent metode for utvikling av spontan kommunikasjon for mennesker som må lære å kommunisere.

Hoveddelen av kurset vil være opplæring i fase 1, 2 og 3 av PECS, samt forberedelser før man starter opplæringen. 

Det vil bli lagt opp til aktiv deltagelse fra salen og noe gruppeoppgaver.

Foreleser

Gaute Golden-Myreng, vernepleier ved Habiliteringssenteret.

Kursavgift

Gratis.
Ta med nistpakke. Vi serverer kaffe og te.

Parkering

Habiliteringssenteret har dessverre ikke parkeringsplasser til kursdeltakere, slik at parkering må skje på plasser med automat. 

Thams gate p-hus tilbyr langtidsparkering. Vi anbefaler å parkere i p-huset, da slipper du å flytte bilen i løpet av kursdagen.

Påmelding

Foresatte må melde seg på via telefon:
Habiliteringssenterets resepsjon
Åpningstid mandag-fredag, kl. 08:00-11:00 og kl. 12:00-14:00
Telefon: 32 24 57 70

Fagpersoner melder seg på via e-post:
kurs.habilitering@vestreviken.no  
Husk å oppgi navn, arbeidsplass, kommune el. annet på de som skal delta.


Fant du det du lette etter?